Aktuality

Oznámení

Oznámení

Dne 12. 10. 2020 se konaly na našem gymnáziu volby do Školské rady dle ustanovení § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Adaptační kurz prváku

Adaptační kurz prváku

Ve dnech 2.-5. září jela naše třída, 1.A, na adaptační kurz. Cíl: Borová u Poličky. Důvod: seznámit se, dobře se bavit a užít si začátek školního roku i gymnaziálního studia. Čekala nás samozřejmě také práce – absolvovali jsme dvě super přednášky - paní učitelka Jaklová za námi přijela s kurzem první pomoci, podala nám také mnoho zajímavých informací o hydrologii a paní učitelka Kunderová nám povídala o GLOBE a naučila nás poznávat podle mraků, jaké bude počasí. Na procvičování nabytých vědomostí a dovedností jsme měli zbytek adaptačního kurzu.

Volby do školské rady

Volby do školské rady

Volby do školské rady se uskuteční v pondělí 12. října 2020. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.

Adaptační kurz Borová

Adaptační kurz Borová

Adaptační kurz 2020 se vyvedl, mně i ostatním primánům se líbil. Ubytování bylo fajn - chatky tak akorát velké, útulné a daly se na noc vyhřát. Také program byl zajímavý.

Oznámení - omezení provozu školy

Oznámení - omezení provozu školy

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, která nám nařizuje omezení provozu střední školy s účinností od 5. října do 18. října 2020, oznamuji žákům vyššího gymnázia, že se v tomto termínu budou učit distanční formou, a to dle stávajícího rozvrhu.

Na žáky nižšího gymnázia se toto omezení nevztahuje. Nadále se učí prezenční formou.

(Více v přiloženém dokumentu.)

Nepřítomnost školního psychologa

Nepřítomnost školního psychologa

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 nebude školní psycholog k dispozici ani pro již domluvené konzultace. Náhradní termín schůzek bude oznámen s předstihem.

Distanční výuka dle Národního ústavu odborného vzdělávání

Distanční výuka dle Národního ústavu odborného vzdělávání

Distanční forma výuky je samostudium, kdy výuka neprobíhá v učebnách a nevyžaduje se osobní účast učitelů a studentů ve škole. Student se školou komunikuje např. prostřednictvím počítačových interaktivních programů, e-mailu, internetu, záleží na možnostech školy, především její technické vybavenosti. Užívaným informačním technologiím jsou metodicky i didakticky přizpůsobeny veškeré učební pomůcky. Studenti ovšem nestudují zcela izolovaně, ale během studia celkem pravidelně komunikují se svými učiteli, kteří jim pomáhají studium organizovat a řídit, a se kterými mohou konzultovat případné studijní problémy. Student si víceméně sám určuje režim svého studia, což je velkou výhodou distanční formy studia.

Oznámení – nošení roušek

Oznámení – nošení roušek

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020 je od 18. 9. 2020 povinnost žáků a pedagogů nosit roušku ve všech prostorách školy, a to i při výuce. Pouze v hodinách tělesné a hudební výchovy může žák roušku odložit.

V bufetu školy je dovoleno roušku odložit pouze po dobu konzumace.

Aktuální suplování – změny ve výuce

Aktuální suplování – změny ve výuce

Vzhledem k současné situaci a nutnosti provádět náhlé změny v rozvrhu žádáme žáky, aby častěji kontrolovali suplování. Ke změnám může docházet i v pozdních večerních hodinách, proto je vhodné suplování zkontrolovat i ráno před výukou. Platné suplování vždy najdete na webu naší školy.

Oznámení

Oznámení

Okresní hygienická stanice Svitavy nám dnes, tedy 14. září, oznámila, že jeden žák našeho gymnázia je pozitivně testován na Covid-19.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > 141
 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum