Aktuality

Nepřítomnost školního psychologa

Nepřítomnost školního psychologa

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 nebude školní psycholog k dispozici ani pro již domluvené konzultace. Náhradní termín schůzek bude oznámen s předstihem.

Distanční výuka dle Národního ústavu odborného vzdělávání

Distanční výuka dle Národního ústavu odborného vzdělávání

Distanční forma výuky je samostudium, kdy výuka neprobíhá v učebnách a nevyžaduje se osobní účast učitelů a studentů ve škole. Student se školou komunikuje např. prostřednictvím počítačových interaktivních programů, e-mailu, internetu, záleží na možnostech školy, především její technické vybavenosti. Užívaným informačním technologiím jsou metodicky i didakticky přizpůsobeny veškeré učební pomůcky. Studenti ovšem nestudují zcela izolovaně, ale během studia celkem pravidelně komunikují se svými učiteli, kteří jim pomáhají studium organizovat a řídit, a se kterými mohou konzultovat případné studijní problémy. Student si víceméně sám určuje režim svého studia, což je velkou výhodou distanční formy studia.

Oznámení – nošení roušek

Oznámení – nošení roušek

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020 je od 18. 9. 2020 povinnost žáků a pedagogů nosit roušku ve všech prostorách školy, a to i při výuce. Pouze v hodinách tělesné a hudební výchovy může žák roušku odložit.

V bufetu školy je dovoleno roušku odložit pouze po dobu konzumace.

Aktuální suplování – změny ve výuce

Aktuální suplování – změny ve výuce

Vzhledem k současné situaci a nutnosti provádět náhlé změny v rozvrhu žádáme žáky, aby častěji kontrolovali suplování. Ke změnám může docházet i v pozdních večerních hodinách, proto je vhodné suplování zkontrolovat i ráno před výukou. Platné suplování vždy najdete na webu naší školy.

Oznámení

Oznámení

Okresní hygienická stanice Svitavy nám dnes, tedy 14. září, oznámila, že jeden žák našeho gymnázia je pozitivně testován na Covid-19.

Oznámení o konání voleb do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu schváleného Radou Pardubického kraje usnesením č. R/318/05 ze dne 23. 6. 2005 vyhlašuje ředitelka gymnázia „DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY“ člena zvoleného za zákonné zástupce a zletilé žáky a „VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY“ na období 2021-2024, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít tři členy.

Důležité informace ke COVID-19

Důležité informace ke COVID-19

(Vizte přiložený dokument.)

Oznámení

Oznámení

Prosíme zákonné zástupce žáků a plnoleté žáky, aby v případě, že se setkali oni nebo jejich děti s osobou pozitivně testovanou na COVID-19, co nejdříve kontaktovali Okresní hygienickou stanici Svitavy či svého praktického/dětského lékaře a řídili se jejich pokyny.

Nabídka kroužků na školní rok 2020/2021

Nabídka kroužků na školní rok 2020/2021

(Vizte přiložený dokument.)

Oznámení

Oznámení

Školní psycholog bude opět k dispozici našim studentům od 10. 9. 2020. Prosím kontaktujte se přes email psycholog@glit.cz nebo přes www.facebook.com/psychologGLIT.

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum