Naše studentka v ústředním kole olympiády v němčině

Dne 6.června se vítězové krajských kol v kategorii IIIB zúčastnili národního kola konverzační soutěže v německém jazyce, pořádaného on-line Goethe institutem v Praze. Ve velké konkurenci soutěžících z celé republiky se Klára Zahradníčková z kvinty umístila na 4. místě.

Účast a umístění naší studentky zasluhuje pozornost a pochvalu. Děkuji jí tímto za vzornou reprezentaci naší školy a přeji jí stejně hodnotné úspěchy v dalším studiu.

Helena Dvořáková, vyučující Nj