Milá návštěva na gymnáziu

Květen je čas setkávání našich absolventů. V sobotu 18. května 2024 zavítali na gymnázium naši absolventi po padesáti a šedesáti letech od složení maturitní zkoušky. Setkání to bylo velmi milé, během prohlídky budovy byl čas na vzpomínání, a tak zaznělo množství příběhů a situací, které svědčí o tom, že se studentský život před půl stoletím až tak nelišil od toho dnešního.