16. ročník Dne se speciální školou

16. ročník Dne se speciální školou

Dne 20. června se uskutečnil 16.  ročník Dne se speciální školou, který byl plný různorodých fyzických a dovednostních aktivit. Studenti 3. ročníku a septimy si na našem školním dvoře připravili různá stanoviště pro žáky ze speciálních škol z Litomyšle, Vysokého Mýta, Poličky a České Třebové.

Pro děti bylo přichystáno více než deset stanovišť, kde si mohly prověřit své fyzické a motorické dovednosti. Děti si vyzkoušely hod míčem na koš, věšení prádla, hraní na různé hudební nástroje, poznávání rostlin, překážkovou dráhu a mnoho dalších aktivit.

Děti se nadšeně zapojovaly do všech činností a bylo vidět, že si celý den s našimi studenty užívaly naplno. Na závěr dopoledne proběhlo předání cen - čokoládových medailí, diplomů a dárkových tašek.

Velké díky patří všem, kteří se na realizaci tohoto dne podíleli a vytvořili tak krásnou atmosféru tohoto setkání.

 

Anežka Břeňová