Předmětová komise německého jazyka

Základní informace

Německý jazyk - školní rok 2009/10

Předmětová komise německého jazyka zajišťuje výuku němčiny. Na našem gymnáziu se německý jazyk vyučuje jako druhý cizí jazyk. Ve čtyřleté formě studia se vyučuje paralelně s angličtinou ve všech ročnících, v osmileté formě studia se začíná s výukou v kvartě a podle nového ŠVP školy v tercii (žáci si volí mezi německým jazykem a francouzským jazykem). Týdenní hodinová dotace jsou tři hodiny. Žákům, kteří si zvolí německý jazyk jako maturitní předmět, je v posledních dvou ročnících před maturitou nabízen volitelný předmět Seminář z německého jazyka dvě hodiny týdně.

Výuka probíhá v jazykových učebnách podle učebnic Wir (tercie), Direkt (kvarta, kvinta, sexta) a Sprechen Sie Deutsch (ostatní třídy). Jako doplňkový materiál se podle potřeby využívají počítačové programy, videoprogramy a časopisy JUMAFreundschaft. Zájemci využívají i malou knihovnu s knihami německých autorů v originále.

Každoročně probíhá vždy v lednu školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro žáky s hlubším zájmem o němčinu. Dva nejlepší postupují do okresního kola a odtud tři nejlepší do krajského kola.

V roce 2008 navázala naše škola spolupráci s německou školou Goethe-Gymnasium ve Stralsundu. Žáci si celý rok dopisovali se svými partnery z německého gymnázia a v červnu 2009 odjeli naši žáci na výměnný pobyt do Stralsundu. V letošním školním roce pokračuje korespondence mezi žáky i učiteli a v červnu 2010 očekáváme návštěvu německých žáků u nás.

Podle zájmu žáků komise německého jazyka organizuje zájezdy do Německa a Rakouska. V minulých letech jsme navštívili Karlsruhe, Heidelberg, Berlin, Postupim, Drážďany, Salzburg, Berchtesgaden (Orlí hnízdo) a několikrát Vídeň.

Helena Patočková

Poslední články

Studenti našeho gymnázia na zkušené v Bavorsku

Studenti našeho gymnázia na zkušené v Bavorsku

„VITEJTE“ in der Bergstadt / vítejte v horním městě / - těmito slovy přivítal starosta města Landau an der Isar studenty z České republiky na výměnném pobytu.

Koncem měsíce května vyrazili studenti našeho gymnázia do bavorského městečka Landau an der Isar. Cestu z Litomyšle do Landau jsme pohodlně absolvovali vlakem v kombinaci s autobusem. Na nádraží v Plattlingu nás již očekávali studenti Gymnázia Landau se svými rodiči. Po přivítání vedoucím učitelem výměnného pobytu za bavorskou stranu panem Peterem Poliererem se naši studenti se svými hostitelskými rodinami vydali do nových domovů a večer strávili vzájemným seznamováním.

Olympiáda z německého jazyka – postup do krajského kola

Olympiáda z německého jazyka – postup do krajského kola

Dva úspěšní studenti okresního kola Olympiády v německém jazyce jsou z našeho gymnázia.

Vánoční putování po Bavorsku

Vánoční putování po Bavorsku

Ve dnech 12. a 13. prosince se uskutečnil vánoční výlet do Německa, do oblasti zvané Oberfranken. Výletu se zúčastnilo více než čtyřicet studentů napříč vyšším gymnáziem.

Další články

 • WIR BAUEN BRÜCKEN (Helena Dvořáková, 30. září 2016)
 • Naši studenti v ústředním kole olympiády v němčině (Helena Dvořáková, 22. dubna 2016)
 • Naši studenti v krajském kole olympiády v německém jazyce byli úspěšní (Helena Dvořáková, 16. března 2016)
 • Adventní Drážďany - informace pro účastníky (Inka Píchalová, 30. listopadu 2015)
 • Adventní zájezd do Drážďan (Inka Píchalová, 12. listopadu 2015)
 • Šprechtíte? (Inka Píchalová, 3. listopadu 2015)
 • Poznávací zájezd do Švýcarska (Helena Dvořáková, 17. června 2015)
 •  
   
   
  Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
  Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum