Předmětová komise společenských věd

Základní informace

Základy společenských věd a občanská výchova jsou tradiční předměty, které jsou vyučovány na Gymnáziu A. Jiráska, Litomyšl dlouhodobě s cílem dát žákům nejdůležitější informace z oborů, které je budou provázet životem. Na nižším gymnáziu je výuka občanské výchovy zaměřena především na občanský základ, ale také se žáci seznamují se základními informacemi důležitých vědních oborů, jako je ekonomie, právo, státověda a další. Společenské vědy na vyšším gymnáziu jsou obsahově velmi pestré, v každém ročníku je vyučován jiný obor. V 1. ročníku psychologie, ve 2. ročníku sociologie, ve 3. ročníku právo a ve 4. ročníku pak filozofie, ekonomie a politologie. V posledních dvou ročnících ještě mohou zájemci vybrat do obsahu svého studia společenskovědní seminář či finanční gramotnost. Cílem učitelů i žáků je hlavně příprava k maturitě a na přijímací řízení na vysoké školy, důležité však také je praktické využití informací v životě.

Kromě klasické výuky je žákům nabídnuta šance zapojit se do různých soutěží a aktivit, které jsou podporou a rozšířením studia. Na nižším gymnáziu se velmi oblíbenou stala soutěž Právo pro každý den, která je určena pro žáky tercie a kvarty. Kromě této soutěže si mohou žáci změřit síly i v soutěžích, které jim do hodin připravují vyučující. Na vyšším gymnáziu je nabídka velmi bohatá, soutěže i společenskovědní klání s tématikou z různých oborů nabízí nejen naše škola, ale také město, kraj i například Parlament ČR. Žáci se účastní exkurzí, které je zavedou do sociálních ústavů, k okresnímu či krajskému soudu, do České národní banky nebo do Parlamentu ČR, nárazově se naskytne možnost navštívit některou z institucí EU. Od 2. ročníku se žáci připravují na vypracování ročníkové, seminární práce, s kterou se mohou účastnit SOČ. Tato soutěž mnohým může otevřít i cestu na VŠ, ale to za předpokladu úspěchu především v národním kole soutěže. Naše škola má v SOČ mnoho úspěchů, kterými se mohou chlubit právě i žáci zaměření na společenskovědní obory.

Poslední články

Sekundáni v České národní bance

Sekundáni v České národní bance

Česká národní banka v Praze byla naším hlavním cílem, ale přesto jsme před její návštěvou zvládli ještě navštívit muzeum iluzí. Chvilkový rozchod na Václavském náměstí a hurá do ČNB. Kdo očekával nudnou přednášku, tak se mýlil. Expozice Za měnou nás uchvátila. Byli jsme pozorní posluchači a pohotově jsme odpovídali na otázky paní průvodkyně. Kdo chtěl, mohl si například zkusit zvednout zlatou cihličku, být součástí zasedání bankovní rady a uvažovat o tom, zdali by se mohl stát guvernérem ČNB.

Projektové dny na nižším gymnáziu

Projektové dny na nižším gymnáziu

Jako studentka tercie jsem se se svou třídou a kvartou účastnila projektového dne, totiž přednášky o závislostech, kterou vedly paní učitelky Vanclová a Chalupníková.

PSS - závěrečná konference z pohledu delegátů Pákistánu

PSS - závěrečná konference z pohledu delegátů Pákistánu

Poslední březnový víkend strávili studenti ze 3.A na závěrečné konferenci Pražského studentského summitu. Jedná se o celoroční vzdělávací projekt pro více než 300 studentů ze středních a vysokých škol z celé České republiky, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. Matěj Sádovský, Tadeáš Kleiner a Tomáš Doležal tvořili tříčlennou delegaci Pákistánské islámské republiky, na diplomatické půdě zastupovali zájmy tohoto jižního asijského státu. V Kongresovém centru Praha si naši studenti vyzkoušeli simulaci valného shromáždění Organizace spojených národů, kde řešili problémy nejrůznějšího charakteru. Mezi ně patřila například práva žen, pašování drog v oblasti zlatého půlměsíce nebo bakteriální rezistence.

Další články

 • Maraton Psaní dopisů (Šárka Chalupníková, 1. února 2022)
 • Staň se diplomatem (Ivana Vanclová, 24. listopadu 2021)
 • Botswana předala štafetu Pákistánu (Šárka Chalupníková, 2. listopadu 2021)
 • Co dělali žáci nižšího gymnázia v době maturit? Pracovali s ACETem. (Šárka Chalupníková, 27. června 2021)
 • Za lidská práva je potřeba bojovat stále aneb Maraton psaní dopisů v době covidové (Šárka Chalupníková, 27. června 2021)
 • Botswana promlouvala hlasy našich studentů a určitě byla vidět i slyšet (Šárka Chalupníková, 30. dubna 2021)
 • Občanské právo v praxi (Ivana Hynková, 19. dubna 2021)
 •  
   
   
  Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
  Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum