Předmětová komise tělesné výchovy

Základní informace

Tělesnou výchovu vyučujeme ve všech ročnících jako samostatný předmět s dvouhodinovou dotací. Předmětovou komisi tělesné výchovy na naší škole tvoří aprobovaní vyučující. Hlavní činností tělovýchovné komise je naplňování osnov a školního vzdělávacího programu. Protože tělesná výchova přesahuje i do „všedních“ situací našeho života, snaží se vyučující tělesné výchovy nejen naplňovat ŠVP a povinné složky výuky, ale vést studenty i k péči o své zdraví (prevence nemocí) a k zdravému životnímu stylu. Všechny žáky bez ohledu na individuální dispozice vedeme k tomu, aby zažili radost z pohybu a hry a tím získali pokud možno trvalý kladný vztah ke sportu nebo jiné, jim přiměřené, podobě fyzické aktivity.

Studenti si v tělesné výchově osvojují dovednosti a návyky, které jim dávají možnosti kultivovat vlastní osobnost a zodpovědně pečovat o své tělo. Zaměřuje se zejména na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže sedavého způsobu života i pobytu ve škole, na rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu, na prožitek radosti z pohybu.

Stejně tak umožňujme setkání s méně obvyklými sportovními aktivitami (bowling, spinning, fitbox, bosu, squash, snowboard i základy první pomoci v praxi) a nabízíme možnosti jejich využití ve volném čase. Nedílnou součástí výchovně-vzdělávací práce vyučujících tělesné výchovy je realizace lyžařských kurzů, letních (sportovně-turistických) kurzů se zaměřením na pohyb a pobyt v přírodě a pořádání turnajů.

Lyžařské kurzy – žáci nižšího gymnázia (sekunda) a studenti vyššího gymnázia (1. ročník a kvinta) se každoročně účastní lyžařského výcvikového kurzu. Kurzy probíhají v různých lokalitách, v posledních letech odjížděli žáci nižšího gymnázia lyžovat do Čenkovic, 1. ročníky a kvintáni na Dolní Moravu.

Sportovně turistický kurz – v červnu studenti 3. ročníku a septimy vyráží na kolech do Mladočova, kde prožijí týden se sportovními aktivitami. Kromě cykloturistiky (celodenní výlet, časovka do vrchu) je čeká střelba ze vzduchovky, získávají dovednosti k pobytu a orientaci v přírodě, které si posléze mohou ověřit v orientačním závodě.  Věnují se lanovým aktivitám, tradičním i netradičním sportovním hrám (laccros, kubb) a dalším sportovně pohybovým aktivitám (lukostřelba). Zpestřením bývá závod v biatlonu, boj o hrad a vejcomet.

Sportovní kroužek – během celého školního roku nabízíme studentům sportovní vyžití i v době mimoškolní. Zájemci mají možnost zdokonalit se v pohybových dovednostech známých sportovních odvětví a zkusit si i sporty netradiční (střelba ze vzduchovky, lacross a různé variace sportů).

Sazka Olympijský víceboj – již třetím rokem jsme zapojeni do sportovního projektu SOV. Projekt se týká základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci během celého školního roku plní osm disciplín, které jsou vybrány tak, aby pokryly všech 8 klíčových pohybových schopností dětí (rychlost, ohebnost, vytrvalost, síla, hbitost, rovnováha, silová vytrvalost, výbušnost). Hlavním cílem je zapojit do tělovýchovných aktivit co nejvíce žáků a motivovat je k tomu, aby sportovali i ve volném čase. Výstupem jejich snažení je sportovní vysvědčení na konci června. Zde mohou vidět, jaké jsou jejich silné stránky, a dostanou tipy, jak se zlepšit v disciplínách ostatních. Odměnou (kromě dobrého pocitu z pohybu) pro žáky i školu může být návštěva olympijské hlídky (patroni projektu z řad našich předních sportovců) nebo nové sportovní vybavení pro školu.

AŠSK – Asociace školních sportovních klubů je největší sportovní sdružení pro děti a mládež, které každoročně připravuje sportovní a tělovýchovné soutěže pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Při naší škole pracuje sportovní klub VIKTOR, který je členem AŠSK. Členství v AŠSK nám přináší možnost zúčastnit se sportovních soutěží pořádaných AŠSK, zvýhodněné startovné na těchto akcích, možnost školení pro pedagogické pracovníky v oblasti tělesné výchovy a sportu.

Pod záštitou AŠSK se účastníme především turnajů ve volejbale, florbalu, basketbalu a atletice v kategorii dívek a chlapců, sportovců ZŠ i SŠ. A ve všech býváme úspěšní. Ve školním roce 2016/2017 děvčata postoupila do krajského kola ve volejbale. Florbaloví hráči (studenti vyššího gymnázia) a basketbalisté (žáci nižšího gymnázia) ve svých sportech a kategoriích vyhráli krajské kolo a dostali se mezi posledních 16 týmů. V republikové kvalifikaci bojovali o postup mezi 5 týmů v ČR.

Další soutěže a závody, kterých se účastníme (mimo rámec AŠSK):

Plavecká soutěž měst - studenti naší školy pravidelně svými výkony podporují město Litomyšl v této prestižní soutěži. I díky našim plavcům se Litomyšli podařilo posunout se v kategorii měst do 20 tisíc ze 4. místa v roce 2015 na místo 2 (v roce 2017).

CORNY Středoškolský atletický pohár - každoroční atletické utkání družstev pořádané Českým atletickým svazem, opět s naší účastí v kategorii dívek a chlapců.

Plavecká školní liga – plavecké štafety družstev na 4x50m, kterých se studenti našeho gymnázia (prima – kvarta) zúčastnili. Závody probíhají na podzim a na jaře a nejlepší týmy postupují do SUPERFINÁLE.

Středoškolská futsalová liga – poprvé jsme se zapojili do této soutěže ve školním roce 2016/2017 a poměřili jsme své výkony se soupeři ve dvou kolech.

Pohár českého florbalu středních škol - soutěž studentů 1. a 2. ročníků v této populární hře (2015/2016  děvčata účast v krajském kole, chlapci republiková kvalifikace).

OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů je další atletickou soutěží, ve které opakovaně bodujeme. Jedná se o sportovní desetiboj pro žáky nižšího gymnázia.

Sportovně turistická exkurze do Slovinska – začátkem června 2017 vyrazil autobus plný studentů směr Bovec (Julské Alpy, Triglavský národní park). Cílem byla lehká turistika v krásné krajině, ale hlavně adrenalinové sporty – raft a canyoning. V pořádání těchto exkurzí budeme i v dalších letech pokračovat.

Plavání pro studenty nižšího gymnázia – vítězství v litomyšlské oblasti Plavecké školní ligy nám, kromě báječného pocitu z předvedených výkonů, přináší další bonusy, např. 3 hodiny v bazénu ZDARMA pro všechny studenty naší školy. Čas v bazénu užíváme naplno - štafetou tříd a soutěží o nejrychlejšího jezdce na tobogánu. A samozřejmě spoustou zábavy ve vodě i pod vodou.

Zlatá tretra Ostrava – tradiční výjezd autobusu na konci školního roku do Ostravy za atletickými výkony světové úrovně. Tradiční jsou i „naše“ místa na tribuně vítkovického stadionu na konci cílové rovinky. Fandíme a tleskáme sportovním soubojům a kvalitním výsledkům.

O Pohár rektora Univerzity obrany - dva tříčlenné týmy z naší školy se pravidelně účastní soutěže pořádané Univerzitou obrany v Brně. Tato branně-vědomostní soutěž (např. reálie z Británie a Irska v anglickém jazyce, hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky) se pravidelně koná v měsíci září a naši žáci jsou již tradičně jejími účastníky.

Poslední články

Basketbalová Moravská Třebová

Basketbalová Moravská Třebová

Moravské Třebové připadá každoročně pořádání okresního kola košíkové chlapců a dívek. Na cestu v úterý 21. 11. 2017 jsme tentokrát vyrazili s dvěma týmy. Děvčata si postup vybojovala v utkání se SPgŠ Litomyšl. Pánové postoupili bezpracně, v Litomyšli se soupeř nenašel.

Oblastní kolo ve florbalu

Oblastní kolo ve florbalu

V pátek 24. 11. 2017 se vybraní žáci tercie a kvarty zúčastnili soutěže ve florbalu. Florbalové utkání se tak jako předešlý týden konalo v Městské sportovní hale v Litomyšli. Hrálo se o Pohár Modré školy.

Plave prima, plave sekunda, plave tercie, plave kvarta!

Plave prima, plave sekunda, plave tercie, plave kvarta!

V pondělí 13. listopadu probíhala výuka pro studenty nižšího gymnázia v prostorách litomyšlského bazénu. Kdo si s sebou vzal plavky, mohl si dvě hodiny užívat velkého plaveckého bazénu, malého bazénku, tobogánu, vířivky i venkovního bazénu. A že si to někteří opravdu užili! Komu plavky zůstaly doma, plnil funkci „plavčíka“. Celá tato akce byla odměnou za reprezentaci ve všech sportovních soutěžích.

Další články

 • O Pohár Modré školy  (Petra Hanusová, 15. listopadu 2017)
 • Informace k lyžařským kurzům (Petr Hanus, 7. listopadu 2017)
 • Plavecká školní liga (Petra Hanusová, 5. listopadu 2017)
 • Plavecká soutěž měst 2017 (Šárka Chalupníková, 19. října 2017)
 • Zlatá tretra 2017 (Ivana Vanclová, 10. července 2017)
 • Volejbalový turnaj smíšených družstev (Ivana Vanclová, 29. června 2017)
 • 2. kolo Plavecké školní ligy (Ivana Vanclová, 29. června 2017)
 •  
   
   
  Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
  Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum