\n"); echo("\n\n"); ?> Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli

Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

DějinyDějiny

Dějiny litomyšlského gymnázia začínají v první polovině 17. století, kdy litomyšlské panství vlastnil rod Pernštejnů. Gymnázium je třináctým nejstarším gymnáziem v Čechách.

V roce 1640 vnučka šlechtice Vratislava z Pernštejna Frebonie Herula, která sídlila v Litomyšli od roku 1632, povolala do Litomyšle z Lipníku členy nedávno založeného řádu piaristů. Piaristický řád byl založen pro vzdělávací účely Španělem Josefem z Calasanzy. Řád byl oblíben především u šlechty pro své rekatolizační působení. Frebonie z Pernštejna přivedla tento řád do města k dovršení protireformačních snach. Nechala pro piaristy postavit kostel, kolej a školy. Dne 3. září 1640 podepsala zakládací listinu gymnázia. Základní kámen byl položen 30. května 1641 a otevřeno bylo 2. listopadu 1644. Piaristé vyučovali na gymnáziu 230 let.

Dnešní vzhled piaristické koleje je výsledkem stavebních úprav z roku 1821. Podél západní strany koleje stojí chrám Nalezení sv. Kříže, k jehož stavbě byl pozván slavný italský architekt barokní doby Giovanni Battista Alliprandi. Tento stavitel projektoval i budovu gymnázia, která byla postavena v letech 1715 - 1719 a vyučovat se v ní začalo 3. listopadu 1719. Škola nesla název "Olivetanum Litomysslii". Tato budova byla oslavena ve Filozofské historii spisovatele Aloise Jiráska a dnes slouží jako městské muzeum. Mezi budovou gymnázia a piaristickým kostelem se dochovalo kryté barokní schodiště.

S gymnáziem byl spojen ústav filozofický, zpočátku soukromý a od roku 1733 veřejný. První písemná zmínka o něm je z roku 1674.

Litomyšl i gymnázium proslavilo svou návštěvou mnoho významných osobností. Když za války o dědictví rakouské, Karel, bratr císaře Františka I., zavítal 3. května 1745 do Litomyšle, vzdávali mu úctu studenti i profesoři. Dne 6. září 1754 projížděla městem císařovna Marie Terezie a dala 6 dukátů rektorovi piaristů pro chudé studenty. Na počátku července roku 1758 přišlo do města pruské vojsko i s králem Fridrichem II.. U zdi panské zahrady bylo zřízeno 14 pecí a v budově gymnázia se ubytovali vojenští pekaři. V roce 1775 vypukl ve městě požár, který zničil i piaristickou kolej a gymnázium. Za války Rakouska s Francií mělo vojsko ve dvou třídách budovy gymnázia skladiště. Za válek s Napoleonem I. byla škola téměř rok vojenskou nemocnicí.

Období existence šestitřídního gymnázia a dvouletého filozofického ústavu patří z pohledu národního významu k vrcholům historie této školy. Litomyšlští piaristé odchovali mnoho žáků, kteří se vymkli cílům této výchovy a působili jako nositelé pokrokových myšlenek. Mladý piarista Jan Evangelista Purkyně se stal významným přírodovědcem. Mezi významné profesory patřil například filozof Bonifác Buzek. Absolventem litomyšlského gymnázia byl také archeolog Vladislav Škorpil a spisovatel Jan Karafiát. Jako učitelem kreslení působil na gymnáziu malíř Antonín Dvořák, jehož žákem byl také Julius Mařák, který se stal významným krajinářem. Čtrnáct let vyučoval v Litomyšli významný český spisovatel Alois Jirásek, který ve své Filozofské historii líčí studentský život a revoluční události roku 1848.

Koncem školního roku 1848/49 filozofický ústav přestává existovat.

Roku 1874 převzal gymnázium do své správy stát. Roku 1882 bylo uskutečněno sloučení státního litomyšlského gymnázia a městské vyšší reálky v jednu státní střední školu. Na počátku školního roku 1895/96 přichází na gymnázium profesor Jan Voborník, dominantní osobnost profesorského sboru tohoto období, která se svým významem pro studenty přibližovala osobnosti Aloise Jiráska.

Po první světové válce se objevily projekty nové budovy gymnázia. Základní kámen byl položen 24. dubna 1921. Byla to první budova střední školy postavená v Československé republice. Tato monumentální budova se stopami starých slohů byla postavena v letech 1922-23 stavitelem Ferdinandem Rudolfem z Prahy podle plánů profesora Dr. Ausobského a otevřena byla 26. srpna 1923.

Po celou dobu druhé světové války byla budova obsazena německými vojáky a přeměněna v nemocnici.

Název Gymnázium Aloise Jiráska nese od 350. výročí jeho založení v roce 1990 a byl mu propůjčen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 000 13:30
středa - 17. srpen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl