Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Komise anglického jazykaKomise anglického jazyka

Předměty: anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce

 

Divadelní inscenace Olivera Twista v anglickém jazyce
aneb jak jsme si vyzkoušeli svoje jazykové znalosti

19. února 2007 studenti GAJ zhlédli divadelní přestavení Olivera Twista v originální anglické verzi. Představení se konalo v Kulturním domě Rubín a herecky ho předvedla divadelní skupina The American Drama Group Europe. Ve svém výkladu se zaměřila především na podstatu nespravedlnosti a křivdy, která se skrývá v jádru slavného románu Charlese Dickense. Výprava inscenace Olivera Twista se mohla někomu na první pohled zdát jako nemoderní a skromná - stylizovaná šibenice, pár prken, něco látky a dobové kostýmy. Hercům však stačilo pár minut, aby přesvědčili diváky, že se bez efektních kulis obejdou. Jejich produkce byla ukázkou poctivého komedianství. V příběhu sirotka, kterého zavane osud do zločinecké bandy, se tři herečky a dva herci hbitě přehrávali z ženských do mužských rolí a naopak. Hráli s nápaditostí i vtipem, navíc vše prokládali originálně aranžovanými písněmi v živém provedení bez hudebního doprovodu. Z Olivera Twista se tak vyklubala podívaná dokládající, že ani na divadle chudoba cti netratí.

The American Drama Group Europe byla založena producentem Marshallem při mnichovské univerzitě. Herci pocházejí z New Yorku, Londýna, Paříže. Jejich cílem je prezentovat divákům po celém světě anglosaská dramata v původním jazyce a jejich prostřednictvím rozšiřovat povědomí o americké a anglické kultuře na různých místech světa. Skupina hrála téměř ve všech evropských státech a také v Japonsku, Singapuru, Hongkongu, Tchaj-wanu a Koreji.

Navštívit takovéto divadlo bylo pro studenty opravdovým zážitkem. Potěšilo je, že hře v angličtině rozuměli, přestože rodilí mluvčí je nijak nešetřili : mluvili rychle, zvlášť ve vypjatých situacích, kterých je ve hře dost a také používali mnoho slangových výrazů. Výhodou bylo, že si studenti mohli projít scénář hry před samotným představením. Divadlo ji poskytlo divákům na svých webových stránkách: www.english-theatre.cz. Máte-li dodatečně zájem se něco z angličtiny přiučit, neváhejte se tam podívat.

 

účastníci exkurze

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Historická exkurze do Prahy

Dne 24.10.2006 se žáci tercie a 16 žáků kvarty zúčastnili exkurze do Prahy. Navštívili Národní muzeum, kde je od 11.10.2006 do 30.4.2007 možné shlédnout výstavu nazvanou Lovci mamutů. Tato unikátní výstava představuje společnost a přírodu doby, která patří mezi kulturní vrcholy historie střední Evropy. Mezi originály nejvzácnějších sbírkových předmětů je možné vidět například Věstonickou Venuši.

Po návštěvě muzea jsme směřovali přes Staroměstské náměstí a Karlův most na Kampu, kde byla od 8.8.2006 do 31.10.2006 nainstalována pod širým nebem výstava francouzského fotografa Yanna Arthuse-Bertranda s názvem Země krásná, neznámá. Výstava 120ti velkoformátových fotografií představuje působivé snímky planety Země, které Bertrand pořídil většinou z vrtulníku. Fotografie doprovází komentující texty v českém i anglickém jazyce s informacemi ohledně současných ekologických problémů.

Celý den nám přálo krásné podzimní počasí, a tak jsme si všichni tento den užili. V jeho průběhu žáci plnili soutěžní úkoly týkající se navštívených míst, zopakovali si i některé pojmy a události spojené se státním svátkem dne 28. října. Žáci vypracovávali zadané úkoly ve skupinkách, jejich odpovědi byly po návratu do školy vyhodnoceny a vítězná družstva z obou tříd byla odměněna.

 

Za předmětovou komisi

Miloslava Dosedělová, RNDr. Anna Klusoňová, Mgr. Jana Tmejová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Holandská výměna

V sobotu 1. 4. 2006 přijela do naší školy skupina deseti holandských studentů a dvou učitelů. Jednalo se o studenty z naší partnerské školy RSG de Borgen v Leeku, kteří u nás strávili týden pobytu.

Studenti byli ubytováni v českých hostitelských rodinách a zúčastnili se společného programu s našimi studenty, kteří měli na podzim loňského roku možnost strávit týden v jejich rodném městě v Holandsku.

Sobota 1. 4. - den příjezdu skupiny, byla dnem s volnějším programem. Po příjezdu byli studenti rozděleni do hostitelských rodin, učilelé byli ubytováni na ubytovně pedagogické školy a zbytek dne strávili odpočinkem po namáhavé cestě. Rovněž neděli 2. 4. 2006 strávili studenti ve svých hostitelských rodinách, které pro ně připravily vlastní program. Byl však připraven zvláštní program pro holandské vyučující, který zahrnoval výlet do Nových Hradů s prohlídkou zámku, vycházku do okolí Budislavi, výstup na hrad Svojanov a rovněž návštěvu Poličky s prohlídkou města, hradeb a večeří v restauraci.

V pondělí 3. 4. v dopoledních hodinách se všichni Holanďané i studenti naší školy zúčastnili společného programu. Nejprve byli přivítáni na škole ředitelem školy, a potom si prohlédli budovu gymnázia včetně návštěvy věže, odkud byl krásný výhled na Litomyšl. Měli možnost zhlédnout několik videoprogramů i video o České Republice v anglickém jazyce. V rámci tohoto programu byla pro ně rovněž připravena ukázková hodina českého jazyka. V odpoledních hodinách se uskutečnil výlet na Kozlov. Studenti navštívili rozhlednu a prohlédli si chatu Maxe Švabinského. Zpáteční cestu absolvovali částečně pěšky do Strakova, a pak pokračovali autobusem do Litomyšle.

V úterý byl pro holandské a české studenty připraven celodenní výlet autobusem do Prahy. Program v Praze byl připraven podle požadavků holandského vedení školy. Zahrnoval návštěvu nejatraktivnějších míst našeho hlavního města jako například návštěvu Pražského hradu s prohlídkou chrámu sv.Víta, Zlaté uličky a Daliborky, procházku Malou Stranou, Karlův most, Staroměstské náměstí a na závěr návštěvu Státního židovského muzea s prohlídkou Starého židovského hřbitova a několika synagog. Program byl poměrně náročný, ale splnil očekávání holandské strany i navzdory poruše autobusu, která způsobila dvouhodinové zdržení, neboť autobus musel být vyměněn. Studenti dostali prostor i k nákupům a krátké projížďce pražským metrem. Návrat do Litomyšle však musel být posunut do pozdějších hodin.

Ve středu 5. 4. byl program rozdělen do dvou částí. V dopoledních hodinách se konala prohlídka zámku v Litomyšli. Hosté byli nejprve seznámeni s celým zámeckým areálem a jeho současným využitím. Dále si prohlédli barokní zámecké divadélko, vyslechli si výklad o historii zámku v anglickém jazyce a rovněž se i líbil krátký koncert v zámecké kapli, při kterém zazněly nově zrekonstruované varhany z r. 1720. Po návštěvě zámku se učitelé prošli po Klášterních zahradách a studenti si zahráli hru s názvem "Jak se neztratit v Litomyšli", kterou pro ně připravili jejich kamarádi z Litomyšle. Odpolední program byl věnován nákupům a pro zájemce byla připravena exkurze do soukromé umělecké dílny rodiny Dudychových DUKE. Večer následovala společná večeře s holandskými učiteli.

Ve čtvrtek se uskutečnil další celodenní výlet - tentokrát do Moravského krasu. Hosté si prohlédli Macochu, navštívili Kateřinskou jeskyni s pěší vycházkou do okolí v této oblasti a nákupem suvenýrů ve Sloupu. Po návratu do Litomyšle následovalo závěrečné posezení při společné večeři v restauraci. Tohoto závěrečného setkání se zúčastnili studenti obou škol, jejich pedagogický dozor z Holandska ,ale i další vyučující naší školy. Setkání proběhlo ve velmi příjemné a neformální atmosfeře. V pozdějších hodinách mohli zájemci odejít na bowling.

V pátek v dopoledních hodinách po závěrečném rozloučení odjela holandská skupina zpět do své země.

Setkání studentů partnerských škol bylo přínosem nejen z hlediska jazykového, kdy pomohlo k procvičení zejména anglického jazyka, ale pomohlo i k prohloubení dalších znalostí a kulturních zážitků.

 

Za předmětovou komisi

PhDr. Blanka Gregarová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Výuka anglického jazyka

Anglický jazyk je na litomyšlském gymnáziu vyučován ve všech třídách od primy do oktávy, pro studenty čtyřletého studia od prvního do čtvrtého ročníku. V prvním ročníku se provádí rozdělení do dvou úrovní - začátečníků a pokročilých. Žáci primy mají hodinovou výuku AJ každý den, v sekundě a tercii je čtyřhodinová týdenní dotace, v kvartě a ostatních ročnících je stanovena tříhodinová týdenní dotace. Studenti, kteří si zvolí angličtinu za svůj maturitní předmět, navštěvují ve třetím a ve čtvrtém ročníku konverzaci v anglickém jazyce jako volitelný předmět.

Žáci každé třídy se na výuku anglického jazyka rozdělují do dvou skupin, aby byla možnost aktivní komunikace mezi studenty a vyučujícím. Vyučuje se podle učebnic nakladatelství Oxford, v nižších třídách osmiletého studia se používá učebnice Project, v ostatních ročnících se navazuje učebnicí New Headway až do úrovně Upper. Většina studentů odebírá časopis pro výuku angličtiny Bridge, nabízíme i některé knižní tituly v anglickém jazyce ve školní knihovně.

Od loňského školního roku máme k dispozici nově vybavenou audio-učebnu. Využívání sluchátek i mikrofonů pro jednotlivé studenty v této učebně zajišťuje kvalitní poslech.

 

Konverzační soutěž

Studenti se každoročně účastní konverzační soutěže v anglickém jazyce. Tato soutěž probíhá ve třech kategoriích a vítězové každé kategorie postupují do okresního kola.

V letošním roce se vítězi školního kola jednotlivých kategorií stali tito žáci:

1. kategorie (prima - sekunda) - Hana Dytrtová 2.P

2. kategorie (tercie - kvarta) - Tomáš Klejch 3.P

3. kategorie (1. ročník - 3.ročník a tomu odpovídající ročníky víceletého gymnázia) - 1. místo Petr Andrlík 5.P, 2. místo Jan Šauer 5.P

Okresní kolo pro 3. kategorii se konalo na Gymnáziu v Jevíčku, kde se Petr Andrlík umístil na 4. místě a Jan Šauer na 6. místě.

Vítězové mladších kategorií postoupili do okresního kola, které se konalo 28. února 2006 na Gymnáziu ve Svitavách a umístili se takto:

Hana Dytrtová obsadila 2. místo v 1.kategorii. Soutěž pro tuto kategorii okresním kolem končí.

Tomáš Klejch se v 2. kategorii umístil na druhé pozici a postoupil do krajského kola, které se konalo 22. 3. 2006 v Pardubicích. V tomto kole se umístil na vynikajícím třetím místě.

 

Za předmětovou komisi

RNDr. Anna Klusoňová

Miloslava Dosedělová

<<   zpět  -  Předmětové komise

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
sobota - 21. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl