Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Biologie a chemieBiologie a chemie

Předměty: biologický seminář, biologie, chemický seminář, chemie

 

Předmětová komise Biologie a chemie

 

Studenti na Druhé ekotúře

V úterý 8. dubna 2008 se skupina 16-ti studentů vypravila na „Druhou ekotúru“. Podobně jako loni zamířili na pomezí Svitavska a Českotřebovska a zaměřili se na poznávání nejrůznějšíxh organismů, zejména rostlin a ptáků, poznávání rozmanitých biotopů, z nichž některé jsou již chráněny jako přírodní rezervace, ale pomohli také vyčistit navštívené lokality od odpadků. Podrobnější zprávu z ekotúry si můžete stáhnout zde (formát .pdf), zprávu a fotografie potom zde.

 

Za ekotým

Mgr. Filip Jetmar

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Úspěch v krajském kole Chemické olympiády

Anežka Kopecká - studentka kvarty, obsadila 6. místo v krajském kole Chemické olympiády kategorie D, která se konala 29. března 2008 v Hradci Králové na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Blahopřejeme k vynikajícímu umístění!!!

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Petra Jaklová, Mgr. Martina Kunderová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Přírodovědný klokan

V listopadu 2007 proběhl na území ČR přírodovědný klokan, kterého se zúčastnili i studenti našeho gymnázia. Nejlépe si vedli v kategorii Junior Tomáš Klejch (103 b.) a Mirka Flídrová (94 b.), kteří v rámci Pardubického kraje obsadili 1. a 3. místo.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Martina Kunderová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Přírodovědný klokan

Ve středu 7. listopadu 2007 se studenti tercie, kvarty a prvních a druhých ročníků zúčastnili soutěže „Přírodovědný klokan“, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Na naší škole soutěžilo v kategorii Kadet (tercie a kvarta) 58 žáků a v kategorii Junior (kvinta, sexta, 1.A, 2.A) 103 žáci. Soutěž spočívala ve vyplnění testu během 45 minut, přičemž otázky se týkaly témat z matematiky, fyziky, chemie a biologie. Každý soutěžící začíanal s 24 přidělenými body, maximálně mohl získat 120 bodů.

Nejlepších výsledků dosáhli tito kadeti: Michaela Benešová (tercie) a Martina Kunderová (kvarta) - shodně 91 bod, Anna Faltysová (tercie) a Ivana Havelková (tercie) - shodně 89 bodů; a tito junioři: Tomáš Klejch (kvinta) - 103 body, Miroslava Flídrová (sexta) - 94 body a Ondřej Tobek (kvinta) - 89 bodů. Blahopřejeme.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Filip Jetmar

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Přírodovědné sazky

I v letošním školním roce se naši studenti pravidelně účastní přírodovědných sazek, které pořádá DDM. K nejlepším účastníkům patří Simona Jindrová z kvarty. V posledním kole se velmi dobře umístili žáci z primy David Lašek a Sára Pytlíková - obsadili 2. - 4. místo. Všem moc gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Petra Jaklová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Eko centrum Paleta v Pardubicích a Transform Bohdaneč

Dne 1. 10. 2007 se studenti kvarty zúčastnili chemicko - biologické exkurze. Prvním bodem programu byla návštěva Eko centra Paleta v Pardubicích, kde si zahráli zajímavou a poučnou simulační hru pod názvem Africká vesnice. Cílem bylo uvědomit si, že ne všichni lidé na světě mají dostatek jídla, vody, léků, vzdělání,..., ale je zde stále dost těch, kteří trpí hlady, žízní, nemají střechu nad hlavou, léky,....

Další část exkurze byla návštěva výrobního procesu firmy Transform Bohdaneč, která recykluje a zpracovává plast.

 

Za předmětovou komisi

M. Kunderová, P. Jaklová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Mezinárodní přírodovědná konference

Dne 8.10.2007 se osm studentů litomyšlského gymnázia zúčastnilo studentské konference „Stromy a lesy Evropy“, kterou pořádalo Gymnázium a SOŠ a SOU technických oborů v České Třebové. Po přivítání zahraničních účastníků z Nizozemí, Kypru, Norska a Slovenska proběhla prezentace na téma „Monitoring vývoje lesa v oblasti Orlických hor“ od Bc. L. Zajíčkové z České zemědělské univerzity v Praze. Dále nám paní RNDr. J. Albrechtová z Karlovy univerzity přednesla referát na téma „Úloha lesních ekosystémů v období globálních klimatických změn“. Zpestřením dopoledního programu bylo taneční vystoupení s názvem „Podzim“. Zahraniční studenti nám po krátké přestávce prezentovali stromy, které můžeme vidět při návštěvě jejich země. Nutno dodat, že celý program probíhal v anglickém jazyce, a tak jsme si mohli prověřit naše znalosti.

Tato konference se nám velmi líbila a myslím, že hojná účast studentů vyvrátila tvrzení, že příroda mladé lidi už moc nezajímá.

 

Veronika Pechancová, septima

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Eco-school

Mezinárodní titul Eco-school - máme ho!!

Gymnázium A. Jiráska v červnu 2007 získalo mezinárodní titul Eco-school.

Po dvouletém snažení studenti naší školy mohli podat žádost o audit, který byl nezbytnou podmínkou k udělení titulu. 27. června 2007 K. Šťovíčková a R. Jiskrová převezmou v Senátu ČR z rukou ministra životního prostředí mezinárodní titul Eco-school. Tento projekt již několik let probíhá v západní Evropě a přináší úspěšným školám finance do rozpočtu školy. V ČR je v současné době projekt testován asi na 20 pilotních školách a zatím přináší pouze morální ocenění. GAJ je jednou ze tří středních škol v ČR, která tento titul získala.

Projekt se opírá o sedm základních prvků, mezi které patří analýza stavu školy, plán činností, monitorování a vyhodnocování, informovanost a spolupráce, ekokodex atd.

V plánu si studenti stanovili cíle, které chtěli realizovat. Jednou z podmínek pro úspěšný audit bylo vyřešení alespoň 70% naplánovaných úkolů. Pro studenty, učitele a TH pracovníky to znamenalo přesunout velkou část svých aktivit do vlastního volného času, naučit se komunikovat a spolupracovat v týmu, sehnat sponzory, přesvědčit spolužáky o celé řadě prospěšných změn, vážit si práce druhého apod. Na projektu se podílely prakticky všechny třídy, velký vklad však přinesli studenti 6.P., 7.P., 3.P. a 1.P.

Aby náš projekt byl představen co nejširší veřejnosti, zvolili studenti formu vánočních ekokonferencí, na kterých informovali své spolužáky a veřejnost o svých plánech a výsledcích. Také provozujeme vlastní webové stránky (www.eco.glit.cz). Pravidelně navštěvujeme tiskové konference MěÚ, zveřejňujeme články v novinách , časopisech a regionálních médiích.

A proč jsme toto všechno dělali? Přijďte se podívat do školy, všechno Vám rádi ukážeme! Po dvouleté činnosti se loučí parta lidí, která prokázala, že umí.

Studentská část týmu:
Kateřina Šťovíčková, Renáta Jiskrová - šéfky projektu
Lucie Kynclová, Tereza Leníčková (všechny 7.P) - tiskové mluvčí
Ondřej Klejch, Jan Král, Marek Votroubek (všichni 6.P) - experti ( zejména počítačoví )
Pavla Salášková, Agáta Nowaková, Šárka Vejrychová, Verča Pechancová - design, know how

 

Za tým

Martina Kunderová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Exkurze Moravský kras

Exkurze Moravský kras

10. května 2007 se uskutečnila tradiční exkurze do naší největší a nevýznamnější krasové oblasti České republiky. Studenti kvarty, zástupci druhého a třetího ročníku navštívili některé významné lokality ChKO Moravský kras. Výlet začal ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, pro které jsou typické mohutné chodby, bohatá krápníková výzdoba, podzemní propasti s vyhlídkovými můstky, symbol jeskyní - stalagmit „Svícen“. Součástí prohlídky je i archeologická lokalita jeskyně Kůlna. Dalším cílem byla menší jeskyně Lidomorka a Holštejnská jeskyně - zde nás čekalo „blátíčko“. Po prohlídce a důkladné očistě jsme mířili do poslední jeskyně Býčí skála - zde nás opět čekalo „blátíčko“ a očista.

Během přesunů bylo možno pozorovat povrchové krasové útvary - závrty, ponory, žleby, ...

I přes počáteční nepřízeň počasí se exkurze vydařila a všichni se ve zdraví vrátili.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Petra Jaklová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Den Země

Den Země na naší škole

V rámci Dne Země proběhla velká řada akcí. Studenti sexty se podíleli na prezentaci školy. Ta probíhala na náměstí - zde studentky zhotovily panel s informacemi o škole a akcích, které se týkají přírody. Videokamerami vše dokumentovali tři naši studenti, kteří z nasbíraných materiálů utvoří dokument. Ostatní studenti sexty a tercie se postarali o úklid prostor v okolí školy (rozvezení borky na předzahrádky, odvoz starého nábytku, shrabání listí, ...). Na této akci se podíleli i naši nejmladší „studentíci“ - ti se postarali o vysbíraní odpadků z okolí školy a úpravu hřiště !!!

Ostatní nezúčastnění těchto jarních prací shlédli prezentaci studentů kvarty na téma „Ekotúra“.

Všem moc děkujeme - nejen studentům za pracovní úsilí, ale i učitelům za „odborný dozor a praktické rady“.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Petra Jaklová, Mgr. Martina Kunderová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Králova zahrada

Ekotúra 2007

Ve středu 28. 3. 2007 se parta nadšených biologů vydala na jarní túru. Nejprve všichni zavítali k Opatovským rybníkům - zde se dozvěděli o malých elektrárnách, které využívají obnovitelné zdroje energie (vodu, vítr, sluneční světlo). Poté zavítali k rybníku Nový, navštívili nádhernou přírodní rezervaci Králova zahrada - zde bylo rozkvetlých asi 22 miliónů bledulí jarních a přírodní rezervaci Psí kuchyně se zbytky zachovalých bučin. Cesta byla ukončena na Kozlově. Cestou se všichni dozvěděli mnoho zajímavého a také trochu "odlehčili" jarní přírodě od odpadků!!!

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Filip Jetmar, Mgr. Petra Jaklová, Mgr. Martina Kunderová

Ekotúra 2007 - fotogalerie   >>

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Chemická olympiáda - 2006/2007

Koncem února proběhla školní kola chemické olympiády kategorií C a B. Kategorie B (6.P a 3.ročník) se zúčastnilo 6 studentů. Letos byla věnována těžkým kovům (Pb, Hg) a jejich stanovení chelatometrickou titrací. Všichni se stali úspěšnými řešiteli a do krajského kola jsou navrženy studentky Hašková, Jiskrová a Bartošová na základě počtu dosažených bodů. Kategorie C se zúčastnilo 6 studentů z 1.A, 6.P a 5.P. V tomto kole se věnovali sloučeninám dusíku a jejich stanovení. Do krajského kola jsou navrženi Nádvorníková, Pechancová, Bubeníček.

Všem zúčastněným gratulujeme.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Petra Jaklová, Mgr. Martina Kunderová

Chemická olympiáda - fotogalerie   >>

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Rekonstrukce chemické laboratoře

Do nového roku 2007 jsme vstoupili s novými plány. Laboratoř se dočkala po 35 letech pravidelného provozu úplné rekonstrukce a byla výrazně zmodernizována. I nadále bude sloužit pro laboratorní cvičení, praktické pokusy v chemickém semináři a také pro každodenní měření v rámci projektů GLOBE a Eco- schools.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Petra Jaklová, Mgr. Martina Kunderová

Rekonstrukce chemické laboratoře - fotogalerie   >>

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Přednášky - biologie, geografie

Kabinet biologie (Filip Jetmar) zajistil pro studenty gymnázia na podzim roku 2006 dvě zajímavé přednášky.

Dne 1. listopadu vyprávěl RNDr. Vladimír Vrána, vedoucí oddělení ochrany přírody na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, o svém pobytu v Bělověžském pralese, rozsáhlém chráněném území na hranicích Polska a Běloruska. Prostřednictvím mnoha fotografií přiblížil studentům různé typy společenstev středoevropského lesa - lužních lesů, doubrav, bučin či rašelinných borů. Mnozí museli poněkud poopravit svůj názor na to, jak vypadá prales ve střední Evropě. Bělověžský les je dnes znám především tím, že jde o poslední rozsáhlejší útočiště zubra...

28. listopadu přijel z Východočeského muzea v Pardubicích se svou vynikající přednáškou o Madagaskaru zoolog RNDr. Vladimír Lemberk. Vedle fantastických obrázků byla přednáška obohacena autentickými zvukovými nahrávkami a poutavým vyprávěním o pobytu pana Lemberka na tomto čtvrtém největším ostrově světa, kterému se ne nadarmo říká "osmý světadíl". Téměř vše, čím oplývá, je naprosto unikátní a jinde nevídané. Aleje nejtlustších stromů - baobabů, porosty trnitého buše, lemuři, chameleoni, deštné pralesy i sterilní pouště. Žijí zde Malgaši, domorodci dosud vyznávající animismus a věřící víc svým zemřelým předkům než moderním názorům na svět. Madagaskar je jednou z ekonomicky nejchudších zemí světa, ale po stránce národopisné a přírodovědné naopak nejbohatší...

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Filip Jetmar

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Expedice Moravský kras 21. 11. 2006

Vítězný tým GLOBE GAMES ( Bílé Karpaty 2006 ) si tentokrát vyrazil na rozlučkovou expedici do Moravského krasu. Program byl pestrý a hlavně nabitý. Mohli jsme se seznámit s řídícím střediskem ChKO - Moravský kras, kde jsme obdrželi mapy, upřesnili si body výletu a jeli. Měli jsme možnost seznámit se se závrty, prohlédnout si Rudické propadání a větrný mlýn. Po krátké pauze jsme se převlékli do speleologického oblečení s helmami a čelovkami, neboť nás v příšeří očekávala Býčí skála. Téměř 3,5 hodiny pobytu v podzemí by vydalo na pěkný román. Většina si sáhla na dno svých sil a prověřila tak svou fyzickou kondici. Po návratu k mikrobusu jsme se už jen těšili na teplý čaj a dobrou večeři.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Martina Kunderová, Mgr. Petra Jaklová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Jeden den na Univerzitě

V rámci týdne vědy a techniky se 10. 11. 2006 zájemci o přírodní a společenské vědy vydali na Masarykovu univerzitu do Brna, která nás, jako partnerskou školu, pozvala na den otevřených dveří.

O půl osmé ráno jsme se všichni shromáždili před budovou naší školy, nasedli do dvou autobusů a vyrazili směr Brno. Po krátkém bloudění městem náš autobus, plný chemiků, konečně dorazil do cíle. Přesto jsme si nebyli jistí, zda jsme na správném místě, protože okolo nás se rozprostíralo obrovské staveniště. Mladá studentka nás zavedla do haly čerstvě dostavěného komplexu. Zde jsme všichni dostali prospekty, plné informací o MU, a také ukázky testů studijních předpokladů. V hale byla zima, a proto jsme byli rádi, že máme teplé oblečení. Pořadatelé nám vyšli vstříc a připravili pro nás horkou kávu a čaj na zahřátí. Přednáška mohla konečně začít….

Na úvod jsme byli seznámeni s výstavbou nového kampusu v Bohunicích a s výzkumnými projekty MU. Pak přišla na řadu velmi zajímavá témata: biotechnologie a biomolekulární chemie. Ovšem nejvíc jsme ocenili přednášku o přijímacím řízení na přírodovědeckou fakultu. Statistika studentů, kteří studují popř. už nestudují na fakultě nám sice vykouzlila úsměv na rtech, ale povzbudivé to rozhodně nebylo.

Druhá část naší návštěvy se týkala prohlídky laboratoří s ukázkami experimentů a špičkových přístrojů. Mohli jsme sledovat pokusy s rakovinotvornými buňkami, výzkum bílkovin a virů nebo způsoby detekce enzymů. Zjistili jsme, že s výzkumem úzce spolupracuje i informatika. Měli jsme možnost prohlédnout si na počítačích molekuly bílkovin a DNA v 3D simulaci.

Dalším zpestřením byla návštěva skleníků. Dozvěděli jsme se, že člověk zde může zmoknout, i když svítí sluníčko. Docela paradox, ale důvod je prostý: ochlazování skleníků. V laboratořích jsme strávili pouhé dvě hodiny. Bylo nám líto, že si je nemůžeme prohlédnout všechny, ale náš čas vypršel a my jsme se museli vydat na cestu domů. Nezbývá jen říci: třeba brzy na shledanou….

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Martina Kunderová, Mgr. Petra Jaklová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Transform Bohdaneč a Ekocentrum Paleta v Pardubicích

Tato exkurze proběhla dne 12. 10. 2006 ve spolupráci s VOŠ a SOŠT v Litomyšli. Zúčastnili se jí jako loni studenti kvarty. První část exkurze se konala v ekologickém centru Paleta. Studenti se aktivně podíleli na průběhu situační hry věnované problematice odpadů. Tato netradiční forma výuky si získala všechny zúčastněné a poskytla nám i prostor pro zábavu.

Naše další cesta směřovala do Bohdanče. Cílem bylo prohloubení poznatků z oblasti recyklace plastů. Zde jsme se seznámili s recyklačním cyklem - separací odpadů, zpracováním a jeho sekundárním využitím.

 

z pohledu studentů (formát .doc, 29 kB)

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Martina Kunderová, Mgr. Petra Jaklová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Exkurze Bílé Karpaty 2006

Prezentace (formát .pps, 4 338 kB)   >>

 

Biologické soutěže

Biologická olympiáda, kategorie A

Pavel Novák (septima) - 4. místo v krajském kole, 24. 3. 2006 ve Svitavách
Kateřina Hápová (3. ročník) - 12. místo v krajském kole, 24. 3. 2006 ve Svitavách

Biologická olympiáda, kategorie B

Lucie Bartošová (2. ročník) - 17. místo v krajském kole, 21. 4. 2006 ve Svitavách

Biologická olympiáda, kategorie C

Jitka Jirečková (tercie) - 2. místo v okresním kole, 11. 4. 2006 v Litomyšli
Lucie Švarcová (kvarta) - 16. místo v okresním kole, 11. 4. 2006 v Litomyšli

Biologická olympiáda, kategorie D

Simona Jindrová (sekunda) - 6. místo v okresním kole, 24. 5. 2006 v Litomyšli
Martina Kunderová (sekunda) - 16. - 17. místo v okresním kole, 24. 5. 2006 v Litomyšli
Jana Vobejdová (prima) - 20. místo v okresním kole, 24. 5. 2006 v Litomyšli

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Pavel Novák (septima) - s prací "Ohrožené druhy rostlin jihozápadního Litomyšlska a návrh na jejich ochranu" získal 1. místo v okresním i krajském kole v kategorii "ochrana a tvorba životního prostředí" a postoupil do celostátního kola, kde získal 9. - 11. 6. velmi pěkné 5. místo.

Umístění našich studentů v soutěžích pořádaných DDM v Litomyšli

Jonáš Kovář (prima)
3. 4. 2006 finále přírodovědné sazky - 2. místo (kategorie 6. tříd)
19. 4. 2006 poznávání živočichů (oblastní kolo) - 6. místo
24. 4. 2006 "Hledáme přírodovědce pro 21. století" - 9. místo

Simona Jindrová (sekunda) 3. 4. 2006 finále přírodovědné sazky - 2. místo (kategorie 7. tříd)
24. 4. 2006 "Hledáme přírodovědce pro 21. století" - 4. - 5. místo

 

Biologické přednášky

Senegal (16. 1. 2006)
Michaela Nováková z Přírodovědecké fakulty MU v Brně vyprávěla o výzkumném pobytu v Africe, zejména o africké fauně, ochraně přírody i životě místních obyvatel. Přednáška byla doplněna promítáním mnoha zdařilých fotografií.

Kamerun (31. 1. 2006)
Mgr. Jiří Reif z katedry zoologie UK v Praze, absolvent našeho gymnázia, seznámil studenty se svou prací zoologa, především s výzkumnými cestami do afrického Kamerunu, který má mimořádně vysokou bohatost druhů rostlin i živočichů. Výklad o přírodních podmínkách, vegetaci, klimatu i místních ochráncích přírody doprovázelo promítání barevných snímků a v závěru dokonce tradiční africká hudba. Největší pozornost byla věnována výzkumu ptáků.

Ptáci v ohrožení (6. 2. 2006)
Mgr. Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické zaujal studenty svým vzezřením i osobitým projevem s typickým brněnským dialektem. Promítl řadu "nepěkných" obrázků dosvědčujících, že dnešní civilizovaný svět je pro ptáky prostředím značně nebezpečným. Kromě nástrah jako jsou sloupy vysokého napětí, prosklené plochy či kola automobilů, je velkým nepřítelem ptáků tzv. ptačí kriminalita - nikoli kriminalita ptáků, ale kriminalita páchaná člověkem na ptácích - nelegální odstřel, trávení, ničení hnízd apod.

Dokumentární film (27. 2. 2006)
Marián Polák představil svou práci dokumentaristy, promítl ukázky z několika svých filmů, z nichž některé již odvysílala Česká televize, jiné byly teprve rozpracované a v současné době se dokončují, a v závěrečné diskusi odpovídal na četné dotazy týkající se studia na FAMU nebo filmařské a fotografické techniky. Marián Polák se snaží točit zejména filmy s přírodovědnou a ekologickou tématikou, mnohé záběry v jeho filmech byly pořízeny v okolí Svitav, Litomyšle a Vysokého Mýta.

 

Exkurze

Na 13. 6. až 17. 6. 2006 chystáme pro studenty exkurzi do Bílých Karpat, kde budeme poznávat druhové bohatství a pestrost květnatých luk, kterými je Slovácko pověstné, navštívíme nejvyšší horu Bílých Karpat Velkou Javořinu a zavítáme na další zajímavá místa v okolí Velké nad Veličkou.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Filip Jetmar

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Eco - schools

Jedná se o mezinárodní ekologický projekt, který byl našimi studenty zahájen v říjnu 2005. Jsme jednou z 20 pilotních škol v ČR, které budou o tento titul usilovat. V minulých letech se stal populárním v západní Evropě natolik, že získání příslušného titulu je zárukou přílivu financí do rozpočtu příslušné školy. Vzhledem k tomu, že tento projekt je rozsáhlý, vytvořili studenti vlastní stránky, na nichž budou veřejnost podrobně informovat o svých nápadech a realizacích. Chtěla bych jim k tomu popřát hodně dobrých nápadů a sil :-)

 

Projekt Eco - schools   >>

 

Den Země

Velká akce všech školských zařízení v Litomyšli - 20. 4. 2006

Naši studenti se na této akci představí v prostorách městské knihovny, kde budou promítat své nejúspěšnější akce minulých měsíců ( GLOBE GAMES, ekokonferenci, modní přehlídku v plastu, přehlídku věnovanou vstupu do EU..), a také seznamovat veřejnost s ekologickými projekty, na nichž momentálně pracují. Druhé stanoviště bude u Loučné (ordinace ORL - Dr. Šťásková), kde si každý účastník akce bude moci prakticky vyzkoužet svůj důvtip a tak trochu znalosti chemie ( heslem tohoto pracoviště bude: Každý si namíchejte svoje pH!) Na stanovištích budou připraveni studenti sexty a kvinty, kteří Vám rádi pomohou (trochu) při plnění náročných úkolů. Těšíme se na Vás.

 

ČOV Nedošín

Studenti naší školy jsou zapojeni v ekologických aktivitách, které začínají realizací EVVO plánu ve výuce a pokračují jejich vlastními přírodovědeckými aktivitami. Ve středu 22. března jsme navštívili čistírnu odpadních vod v Nedošíně. Den otevřených dveří jsme využili k tomu, aby studenti získali reálnou představu o odpadní vodě, principech čištění, kontaminaci kalu. Zajímavé byly i informace o ekonomice celého procesu a přísných normách EU, které pro nás budou závazné nejpozději v roce 2012. Celá akce se uskutečnila v rámci Mezinárodního dne vody. Více se dozvíte ze studentských prací.

 

Poznávací zájezdy a exkurze 2005/06   >>

 

Transform Bohdaneč

Studenti kvarty absolvovali dne 17. 10. 2005 exkurzi do firmy Transform Bohdaneč. V této největší recyklační jednotce Pardubického kraje se mohli seznámit s principy získávání a ukládání odpadu, jeho separací, zpracováním a následovným využitím. Viz. studentská práce.

 

Poznávací zájezdy a exkurze 2005/06   >>

 

GLOBE

Na tomto projektu pracuje 60 žáků školy od roku 2002. Jedná se o mezinárodní přírodovědný projekt, který je uskutečňován pod záštitou americké organizace pro atmosféru NASA. O pravidelných měřeních a úspěších našich studentů se dočtete v sekci Globe a ekologie. Vyvrcholením letošního ročníku bude mezinárodní GLOBE GAMES v Bánově (4. 5. - 8 . 5.), kterého se zúčastníme ve stejném složení jako loni. Chceme tak navázat na loňské 2. místo v kategorii 16 - 20 let.

 

Globe a ekologie - Globe Games   >>

Za předmětovou komisi

Mgr. Martina Kunderová

<<   zpět  -  Předmětové komise

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
pátek - 20. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl