Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Komise dějepisuKomise dějepisu

Předměty: dějepis, dějepisný seminář

 

Historická exkurze do Prahy

Dne 24. 10. 2006 se žáci tercie a 16 žáků kvarty zúčastnili exkurze do Prahy. Navštívili Národní muzeum, kde je od 11. 10. 2006 do 30. 4. 2007 možné zhlédnout výstavu nazvanou Lovci mamutů. Tato unikátní výstava představuje společnost a přírodu doby, která patří mezi kulturní vrcholy historie střední Evropy. Mezi originály nejvzácnějších sbírkových předmětů je možné vidět například Věstonickou Venuši.

Po návštěvě muzea jsme směřovali přes Staroměstské náměstí a Karlův most na Kampu, kde byla od 8. 8. 2006 do 31. 10. 2006 nainstalována pod širým nebem výstava francouzského fotografa Yanna Arthuse-Bertranda s názvem Země krásná, neznámá. Výstava 120ti velkoformátových fotografií představuje působivé snímky planety Země, které Bertrand pořídil většinou z vrtulníku. Fotografie doprovází komentující texty v českém i anglickém jazyce s informacemi ohledně současných ekologických problémů.

Celý den nám přálo krásné podzimní počasí, a tak jsme si všichni tento den užili. V jeho průběhu žáci plnili soutěžní úkoly týkající se navštívených míst, zopakovali si i některé pojmy a události spojené se státním svátkem dne 28. října. Žáci vypracovávali zadané úkoly ve skupinkách, jejich odpovědi byly po návratu do školy vyhodnoceny a vítězná družstva z obou tříd byla odměněna.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Miloslava Dosedělová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

 

Vernisáž výstavy studentských prací o výtvarnících regionu

V úterý 30. května 2006 proběhla v aule Gymnázia A. Jiráska vernisáž výstavy studentských prací o výtvarnících spjatých s Litomyšlskem. Práce mají podobu panelů s příslušným obrazovým a textovým doprovodem. Hudební složku vernisáže obstarala p. prof. Pulgretová se studenty sexty a 2. ročníku, dále Klára Burešová ze septimy. Za organizátory promluvila prof. L. Marešová, za studenty - autory panelů - Petra Jiráňová ze septimy. Byli přítomni i hosté - za výtvarníky paní Vítězslava Morávková, paní Šárka Franková a pan Jiří Dudycha, za odbornou veřejnost pak paní ředitelka Městské galerie Helena Zemanová. Tato netradiční aktivita má přispět k poznání výtvarné tradice našeho regionu a také podpořit případnou spolupráci aktivních výtvarníků a Gymnázia A. Jiráska.

 

Za předmětovou komisi

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová

<<   zpět  -  Předmětové komise

fotogalerie   >>

 

Výtvarníci našeho regionu

Dne 30. 5. 2006 se v aule gymnázia uskutečnila vernisáž výtvarné výstavy - Výtvarníci našeho regionu. Tato výstava ukazuje výsledky ročníkových prací studentů výtvarné výchovy - konkrétně sexty a 2. ročníku, dále semináře z výtvarné výchovy. Všechny tyto studenty má ve své péči paní profesorka Ludmila Marešová Kesselgruberová.

Cílem prací bylo zachytit významné výtvarníky litomyšlského regionu od 19. stol. až po současnost, což se díky zájmu studentů a jejich nápadům pracovat s daným tématem velmi vydařilo. Ve finále můžete v aule školy zhlédnout 19 panelů, na nichž pracovali buď skupinky nebo jednotlivci. Každý panel umožňuje nahlédnout do života a tvorby jednoho z nejvýznamnějších lidí, kteří svým osobitým výtvarným projevem přispívali nebo stále přispívají do pokladnice litomyšlského výtvarného umění. Najdeme zde jména jako: Antonín Dvořák, Julius Mařák, Max Švabinský, Rudolf Vejrych, Josef Matička, Josef Voleský, Václav Boštík, Olbram Zoubek, Bohdan Kopecký, Ludmila Jandová, Jiří Janda, Jiří Dudycha, Vítězslava Morávková, Šárka Franková, Šárka Hrouzková, Arnold Bartůňek... A jako bonus, nebo možná náznak dalšího pokračování myšlenky panelů s regionální výtvarnou tematikou, zde najdeme i panel o gotice a renesanci v Litomyšli.

Samotná vernisáž se nesla v podobném duchu jako vernisáže výstav opravdových umělců. Naše uši na začátek ochutnaly píseň uznalého hudebníka Jaromíra Nohavici a zpěvnou swingovou melodii v podání studentů hudební výchovy. Vše okořenila houslová sóla Jany Věnečkové a Simony Jindrové. Poté paní profesorka Ludmila Marešová Kesselgruberová přivítala všechny přítomné členy pedagogického sboru včetně pana ředitele Pavla Koliska, nás autory a naše rodiče, ale hlavně přítomné umělce. Ti, kteří reagovali na naše pozvání a na vernisáž se podívat přišli - a mimo jiné podepsali svůj panel - byli: Jiří Dudycha, Vítězslava Morávková a Šárka Franková. Studentka septimy Petra Jiráňová pak přednesla pár slov i za nás za studenty. Klára Burešová, rovněž septimánka, se poté přesunula k našemu školnímu klavíru, aby příjemně podmalovávala celou atmosféru. Následovala prohlídka vernisáže a diskuse o všem možném, i když převažovalo hlavně téma umělecké. Co by to ovšem bylo za vernisáž, kdyby na ni chybělo pohoštění? To se u nás rozhodně stát nemohlo. Šikovné studentky totiž napekly plno výborných koláčů a ještě lepších dezertů, takže ani žaludek neodcházel z této vernisáže s prázdnou.

Myslím, že tato vernisáž byla velmi vydařená a možná, že předčila i některá očekávání. Podle ohlasů, které běžely jak výstavou, tak i po ní, soudím, že se naše výtvarné křídlo nemusí vůbec stydět, ba naopak. Nejen, že tyto panely sloužily ke vzdělání samotných autorů, kteří všechny informace shromažďovali. Budou také sloužit budoucím ročníkům, jelikož později budou nainstalovány na chodbě školy. A jak se příslušná paní profesorka nechala slyšet, hodlá v podobných aktivitách pokračovat i nadále, takže se máme na co těšit.

 

Za studenty sexty

Kateřina Šťovíčková

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Ceny Učené společnosti ČR za rok 2006

V pondělí 15. 5. 2006 proběhlo v aule Karolina v Praze slavnostní přebírání cen Učené společnosti ČR za rok 2006.

Protože toto vysoké ocenění získal student našeho gymnázia - Petr Dvořák ze 4.A, zúčastnily se této akce také Hana Flídrová, třídní profesorka 4.A a L. Marešová Kesselgruberová, v rámci jejíhož dějepisného semináře oceněná práce vznikla.

Slavnostní akt proběhl velmi důstojně, P. Dvořák přijal zmíněnou cenu z rukou předsedy Učené společnosti ČR Jiřího Grygara. Součástí slavnostního programu bylo i několik přednášek, z nich zmíním projev o evropské integraci přednesený presidentem republiky Václavem Klausem. To, že se v této společnosti ocitl student litomyšlského gymnázia považujeme za velmi povznášející.

 

Za předmětovou komisi

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová

<<   zpět  -  Předmětové komise

fotogalerie   >>

 

Beseda s autory seminárních prací z regionálních dějin

V úterý 2. 5. 2006 se v prostorách Městské knihovny v Litomyšli uskutečnila beseda s gymnaziálními studenty - autory seminárních prací z regionálních dějin - a veřejností. Studenti - Petra Jiráňová, Tereza Šmolíková, Marie Pohorská, Jarmila Stříteská a Ondřej Švehelka - zde prezentovali své historické práce. Besedy se mezi hosty účastnila i odborná veřejnost, takže akce bezesporu přispěla k poučení nejen návštěvníků, ale i studentů.

 

 

 

 

Za předmětovou komisi

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Exkurze do Prahy - zaměřená na výstavu Karel IV. císař z Boží milosti

Tato exkurze se uskutečnila v pátek 12. 5. 2006, pod vedením L.Marešové Kesselgruberové vyjeli do Prahy studenti 2.A, 3. A a septimy (celkem 17).

Skupina absolvovala nejprve dvě doprovodné expozice v Tereziánském křídle Pražského hradu (Život Lucemburků) a Chrámu svatého Víta (funkce katedrály), od 16. 00 do 17. 30 byl vymezen čas na hlavní expozici v Obrazárně Pražského hradu. Zde si studenti prohlédli originály uměleckých a historických předmětů spjatých s osobou Karla IV. Výstava byla velmi působivá, počasí krásné a účastníci tudíž spokojeni.

 

 

Za předmětovou komisi

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Hosté besedy - zleva E. Fritz, J. Kopřiva a A. Posltová

Příběhy bezpráví (projekt Člověk v tísni) - film a beseda

Beseda s bývalými politickými vězni - A. Posltovou a J. Kopřivou ,odsouzenými v inscenovaném procesu s rektorem Stříteským a E. Fritzem, který prožil deset let v jáchymovských uranových dolech.

Beseda, jejíž součástí bylo i promítnutí filmu M. Maryšky Ztráta paměti 2 , proběhla 11. 11. 2005 za účasti studentů dějepisného semináře z oktávy a 4. A.

 

 

 

 

 

 

Za předmětovou komisi

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Dějepis na nižším stupni osmiletého gymnázia

Vyučující:

Mgr. Miloslava Dosedělová, Mgr. Karel Štarman

Charakteristika:

obsah předmětu je koncipován tak, aby se žáci seznámili s nejdůležitějšími událostmi vývoje lidstva. Ve výuce je snaha vychovávat studenty k úctě ke kulturnímu dědictví lidstva a vlastního národa, učit je smyslu pro toleranci ve vztahu k odlišným civilizacím. Seznamují se též se základní faktografií a problematikou, učí se ale i komunikativním dovednostem a schopnostem zaujímání vlastního názorového stanoviska.

Hodinová dotace:

2 hodiny týdně

Náplň předmětu:

 1. Úvod do dějepisu
 2. Pravěk
 3. Starověk
 4. Středověk
 5. Novověk
 6. Moderní doba
 7. Exkurze

 

Za předmětovou komisi

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Dějepis na vyšším stupni gymnázia /1. - 4., 5. - 8. ročník/

Vyučující:

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Mgr. Karel Štarman

Charakteristika:

výuka je koncipována dle platných osnov pro střední školy a vyučujícími je upravována dle potřeby a důležitosti, především pak s kladením důrazu na národní dějiny. V rámci osmiletého studia je výuka jednoznačně rozšiřující, vzhledem k faktu, že žáci již základní znalosti získali v průběhu předcházejícího studia. Je možno klást důraz na větší aktivitu samotných žáků /referáty, příspěvky, diskuse apod./, volit pestřejší a náročnější způsoby výuky.U studia historie čtyřletého gymnázia je třeba ucelit základní poznatky, které žáci získali na základní škole, každopádně i v rámci této žákovské kategorie je možno velmi brzy přistoupit rovněž k náročnějšímu způsobu práce. V rámci výuky se žáci každoročně účastní mimoškolních aktivit /zájezdy, soutěže apod./, které jsou plánovány v předstihu a s cílem obohatit způsoby výuky. Samozřejmostí oboru i výuky je nutná provázanost s dalšími, především humanitními obory, která dává žákům možnost většího rozhledu a porovnání. Nedílnou součástí je i klasifikace, která se sestává v každém ročníku nejen z klasického ústního zkoušení a písemných prací, ale také z hodnocení plnění netradičních úkolů a odborných aktivit žáků, které jim vyučujícím byly zadány, nebo které vypracovali či představili sami.

Hodinová dotace:

2 hodiny týdně

Náplň předmětu:

je shodná s náplní výuky na nižším stupni osmiletého gymnázia.

 

Za předmětovou komisi

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Dějepisný seminář

Vyučující:

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová

Charakteristika:

vyučovací předmět je určený pro zájemce o historii, studenty připravující se na vysokoškolské studium humanitních oborů, speciálně historie, politologie, práv apod., cílem předmětu je prohloubit poznatky získané na hodinách dějepisu a rozšířit je o některé specifické oblasti, také připravit studenty k maturitě z dějepisu.

Hodinová dotace:

předposlední a poslední ročník studia, 2 hodiny týdně

Náplň předmětu:

 1. Seznámení s podobou a náležitostmi odborné práce, odbornými institucemi (archivem), vypracování seminární práce (téma z regionálních dějin)
 2. Pomocné vědy historické, stručné seznámení s naukami a některými dovednostmi (práce se starými texty atd.)
 3. Regionální dějiny - souvislý přehled dějin Litomyšlska
 4. Česko-německé vztahy v minulosti
 5. Významné osobnosti Litomyšlska (literárně - historická vycházka)
 6. Vybrané kapitoly z dějin 20. století
 7. Průběžné opakování okruhů zadaných k maturitě z dějepisu /v posledním ročníku/
 8. Exkurze - archiv v Litomyšli , Státní vědecká knihovna Olomouc

Soutěže:

opakovaně se studenti účastní okresních, krajských i celostátních kol Studentské odborné činnosti, kde prezentují seminární práce, v předešlých dvou letech naši studenti obsadili první místa v kraji /K. Šafránková, P. Dvořák/

 

Za předmětovou komisi

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová

<<   zpět  -  Předmětové komise

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
čtvrtek - 19. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl