Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Komise estetické výchovyKomise estetické výchovy

Předměty: hudební výchova, seminář z výtvarné výchovy, výtvarná výchova

 

MEZI NEBEM A ZEMÍ III

Sochaři a sochařství Litomyšlska

Ve čtvrtek 6. března 2008 se na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli uskutečnila slavnostní vernisáž studentských prací vzniklých v rámci třetího, závěrečného, ročníku projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ. Po předchozích ročnících - zaměřených nejprve na zmapování malířské tradice i současnosti Litomyšlska, vloni na moderní architekturu tohoto regionu - bylo tématem letošní akce sochařství.

Doprovodným programem gymnaziálního „sochařského dne“ se stala dopolední přednáška dvou výtvarníků, kteří náležejí k nejvýraznějším individualitám nejméně české výtvarné scény a zároveň souvisejí s Litomyšlskem - totiž Jiřího Příhody a Federica Díaze.

Při této příležitosti byla pro studenty vyhlášena soutěž s názvem Pomník, který by Litomyšli slušel. Soutěžní návrhy, které vytvořili studenti gymnázia, výtvarného studia Šárky Hrouzkové v Dolním Újezdě a litomyšlské pedagogické školy, byly rovněž představeny návštěvníkům.

Ve 13 hodin začala v aule školy slavnostní část. Za přítomnosti řady hostů - výtvarníků, představitelů městského úřadu i jiných organizací, gymnaziálních pedagogů a studentů promluvila ředitelka školy, zástupci studentů a organizátorky projektu. Třešničkou na dortu bylo vyhodnocení dvou soutěží. Pomníkové návrhy ocenila malířka a restaurátorka Vendula Látalová, medailonové panely sochařů Litomyšlska pak Jiří Příhoda. Autoři nejlepších prací byli odměněni věcnými cenami a poukazy na nákup knih. O dobrou atmosféru vernisáže se postarali studenti druhého ročníku, sexty i některých dalších tříd, kteří pod vedením Ivy Pulgretové připravili hudební doprovod.

Celý „sochařský den“ proběhl příjemně, vytvořil příležitosti pro zajímavá setkání mezi studenty a výtvarníky a - jak doufají autorky celého záměru - všechny zúčastněné dokázal obohatit.

Za předmětovou komisi

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová

fotogalerie - Mezi nebem a zemí III  >>

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Adventní radovánky 12. prosince 2007

Adventní radovánky 12. prosince 2007

V podvečer 12. 12. 2007 se zaplnila školní aula rodiči, prarodiči, kamarády a přáteli našeho gymnázia, aby s námi přivítali advent, poslechli si vánoční písně, zhlédli vánoční hru s jesličkami a zdramatizované koledy, případně si s námi zazpívali. Nezapomněli jsme na to, že jsme součástí Evropské unie, a zazpívali a zahráli několik koled různých evropských zemí v národním jazyce. Na programu se podílely všechny třídy nižšího gymnázia, studenti kvinty, sexty, 1. ročníku a několik oktavánů, kteří doplnili vánoční atmosféru krásnými texty. Ani tentokrát nechyběla světelná show, kterou provedly dívky ze sexty. Program jsme zakončili společným vinšováním do nového roku.

Za předmětovou komisi

Mgr. Ivana Pulgretová

Program (formát .doc)   >>

fotogalerie - Adventní radovánky  >>

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

KOS - chrámový koncert

S potěšením jsme přijali pozvání Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli a ve velkém počtu jsme se sešli 1. března v 11 hodin v litomyšlském kostele Povýšení sv. Kříže, abychom si poslechli malou část repertoáru smíšeného sboru Kos.

Za předmětovou komisi

Mgr. Ivana Pulgretová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Cimbálová muzika RÉVA

V úterý 23. ledna 2007 jsme v naší školní aule přivítali návštěvu z Moravy. V podání cimbálové muziky v tradičním složení - housle, viola, kontrabas, klarinet a cimbál - zazněly lidové písně moravské i slovenské, ale i nezvyklé úpravy hudby klasické, jazzové, filmové i rockové.

Za předmětovou komisi

Mgr. Ivana Pulgretová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Výchovný koncert - "Tmavomodrý Jára"

Mladá Smetanova Litomyšl - Smetanův dům 21. září 2006

Hudební festival MSL již tradičně zahájil svůj víkendový program koncertem určeným pro studenty litomyšlských středních škol. Název koncertu nám napověděl, že bude věnovaný osobnosti Jaroslava Ježka, který slaví 25. září 100. výročí narození. Naši studenti sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku si poslechli i zazpívali slavné písně Osvobozeného divadla, zatančili si "Stonožku" a podívali se na svět očima Ježka, Voskovce a Wericha jak doslovně, tak pomyslně.

Za předmětovou komisi

Mgr. Ivana Pulgretová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Výstava výtvarných prací našich studentů

V prosinci vystavili studenti kvinty a 1. ročníku Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli své výtvarné práce v galerii baru Garáž. Výstava byla součástí dne otevřených dveří 6. prosince 2005 a samostatně pak trvala až do konce ledna 2006.

Litomyšlská veřejnost mohla shlédnout 27 pláten malovaných remakolem na latexovou podmalbu. Některé práce kopírují slavné originály děl umělců zvučných jmen, jiné jsou samostatnou vlastní prací. Co však mají všechny obrazy společné, je chuť s jakou vznikaly a to, že jsou všechny prvotinou svých autorů.

 

Fotogalerie prací   >>

Za předmětovou komisi

Mgr. Zuzana Dostálová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

ADAMUSOVO TRIO - 8. února 2006

Jan Adamus (hoboj, anglický roh)

Jitka Adamusová (housle)

Květa Novotná (klavír)

V aule našeho gymnázia proběhl výchovný koncert pro nižší třídy osmiletého studia. Program tohoto originálního seskupení byl zaměřen na vývoj hudebních stylů a jejich hlavní znaky. Pan Jan Adamus zpestřil "těžký repertoár" melodií skladatele Jana Klusáka, kterou všichni velmi dobře známe ze seriálu Nemocnice na kraji města a kterou také sám pro tento televizní pořad nahrál. Z našeho školního koncertního sálu odcházeli všichni spokojeni.

 

ČERTOVSKÉ A ADVENTNÍ RADOVÁNKY 2005

Program (formát .doc)

 

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH - 22.12.2005

Poslední vyučovací den kalendářního roku 2005 se sešli, stejně jako každý předešlý rok, všichni studenti školy a jejich učitelé na schodech svojí alma mater a zpěvem koled si popřáli spokojené Vánoce a šťastný nový rok. Společné vinšování stvrdila svým přáním paní zástupkyně Ludmila Kynclová a všichni se rozešli slavit do svých domovů.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Ivana Pulgretová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Seminář z výtvarné výchovy

Charakteristika předmětu

Je určen zájmcům o malířství, sochařství a architekturu, zejména pro budoucí studenty výtvarně uměleckých oborů, architektury, dějin umění, ale i historie a dalších humanitních oborů.

Hodinová dotace

V připadě dostatečného zájmu 2 hodiny týdně v posledních dvou ročnících.

Náplň práce

Přehled vývoje výtvarného umění od pravěku po 2. polovinu 20. století,

základy teorie výtvarných umění,

interpretace uměleckého díla,

samostatná práce - referáty o výtvarném umění regionu, medailony výtvarníků s regionem spjatých,

v případě zájmu exkurze.

 

Za předmětovou komisi

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Mladá Smetanova Litomyšl "Wanted! Bedřich Smetana alive forever."

KLASIKA A JAZZ - komentovaný koncert - 22. září 2005

Jakub Šafr (piano)

Miron Šmidák (klavír)

Klára Mikulková a Pavel S. (průvodní slovo)

Klasika nebo jazz? Který z klavíristů lépe obhájil svůj žánr? Publikum tvořené studenty našeho gymnázia rozhodovalo o výsledku netradičního duelu mezi jazzmanem Jakubem Šafrem a interpretem "klasiky" Mironem Šmidákem. Dvojice "lehce potměšilých moderátorů" v roli sekundantů obou účastníků souboje přinesla na podium kromě moderních technologií i velkou dávku humoru a nadsázky.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Ivana Pulgretová

<<   zpět  -  Předmětové komise

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
pátek - 20. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl