Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Matematika a fyzika očima studentůMatematika a fyzika očima studentů

Exkurze do Temelína

Dne 4. 10. 2006 se třída kvinta spolu se svými stejně starými spolužáky z prvního ročníku vydala na exkurzi do jižních Čech. Hlavním účelem bylo, abychom se my, pilní žáci z Gymnázia v Litomyšli, přiučili novým znalostem, nejen o atomové elektrárně Temelín, ale i o rodě Schwanzenberků.

Tedy, odjížděli jsme v šest hodin. Po dlouhé cestě jsme se dostali do Třeboně - přesněji ke Schwanzenberské hrobce. Ta vypadala poměrně zachovale, přestože tam stojí již 120 let bez úprav. Hlavním fotografem se stal Péťa Bubeníček, který zdokumentoval vše, co viděl (a nejen Schwanzenberskou hrobku), svým novým krásným fotoaparátem. Po prohlídce celé hrobky jsme se vydali do Temelína. Někteří si cestu zkracovali hraním karetních her, jiní spali a někteří poslouchali hudbu ze svých přehrávačů.

V Temelíně jsme navštívili 3D kino, kde nám byly zapůjčeny slušivé brýle. Ale jelikož jsme byli unaveni, někteří na malou chvíli (opravdu malinkou chvíli) v kině zdřímli. Před vstupem do areálu jsme prošli přísnou bezpečnostní kontrolou a někteří vybraní jedinci museli podstoupit dechovou zkoušku, mezi nimi i paní profesorka Šorfová. Poté jsme nastoupili do autobusu, projížďka trvala asi 30 minut. Ve chvíli, kdy jsme opouštěli Temelín, byly asi tři hodiny odpoledne.

Následovala cesta do Jindřichova Hradce, kde jsme se občerstvili. Někteří obědvali, někteří večeřeli a jiní svačili. Při procházce jsme si zpříjemnili pobyt návštěvou veřejných WC s "milou obsluhou".

Cestou zpátky, která trvala asi tři a půl hodiny, jsme si zpívali známé hity a pecky, hlavním zpěvákem - sólistou - se stal Matěj Zeman. Domů jsme dorazili za tmy zmoženi únavou.

 

Jana Kubištová

kvinta

<<   zpět  -  Předmětová komise MF

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Fyzikální týden na fakultě Fyzikálně jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT v Praze

Ve dnech 11. června - 15. června 2006 jsme se zúčastnili Fyzikálního týdne na FJFI ČVUT Praha.

Na něm jsme pracovali na miniprojektech:

Zúčastnili jsme se také několika přednášek:

Součástí Fyzikálního týdne byla exkurze do fyzikálního ústavu. Program byl pro nás velmi poučný a zajímavý. Organizační tým se o nás staral jako o vlastní. Poslední den byl k dispozici i sborník s našimi miniprojekty a CD.

 

Eliška Šmídová a Lukáš Ropek

studenti 1. a 2. ročníku

<<   zpět  -  Předmětová komise MF

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Matematické soustředění - Jevíčko 2006

Začátkem června se v Jevíčku konalo tradiční setkání matematické mládeže z celé republiky. I já jsem se ho, už podruhé, zúčastnil. Na zdejší gymnázium jsou zváni vítězové krajských kol matematické olympiády v kategoriích C a B (1. a 2. ročník SŠ).

Zahájení proběhlo velmi slavnostně a oficiálně, přestože se odehrávalo ve školní jídelně. Přivítal nás ředitel gymnázia Dag Hrubý a dva matematici, kteří nám přednášeli v následujících dnech. Byli to Doc. RNDr. Leo Boček, CSc. a Doc. RNDr. Emil Calda, CSc. oba z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Nutno podotknout, že po tomto povzbudivém úvodu přišla přísná večerka. Velmi přísná, ale loni byla přísnější. Tím však nechci mladé matematické talenty od soustředění odradit.

Každý den se konaly dvě přednášky, tj. do oběda a dál následovala volná zábava. Pojmem volná zábava myslím hraní kolektivních i individuálních sportů (ping-pong, fotbal atd.) nebo obdivování krás místního města, tedy spíš městečka (Jevíčko má přes 2000 obyvatel, tj. asi jako Dolní Újezd).

Program přednášek byl velmi různorodý. Vyslechli jsme přednášky na tato témata: kružnice, Fibonacciho posloupnost, symetrické polynomy, historie matematiky (+zajímavé historické příklady), inverze kruhu, A-G nerovnost, důkazy geometrických úloh z matematických olympiád. Pro zajímavost zde uvedu jeden příklad nám předložený k řešení. Pokuste se v něm najít chybu:

Doufám, že je aspoň zčásti čitelný (= tak čitelný, aby se dal řešit).

To je asi vše z mých dojmů a pocitů a na závěr bych chtěl všem mladým matematikům popřát hodně úspěchů při řešení olympiád, hlavně těch matematických.

 

František Kalibán

student sexty

<<   zpět  -  Předmětová komise MF

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Fyzikální seminář

Dne 29. března 2006 se studenti z kvinty, kvarty a sexty zajeli podívat do Brna. Řeknete si: "Na co by se litomyšlští studenti jeli dívat do Brna?" Snadná odpověď. Jeli jsme se podívat na zatmění Slunce a také jsme plánovali návštěvu fyzikálního semináře s názvem: "Čím si svítíme?".

Po první hodině strávené ve škole jsme už seděli v autobuse a netrpělivě čekali na odjezd. I přes velké množství vody, které nyní sužuje Českou republiku, jsme úspěšně dorazili k cíli.

Na Kraví horu, kde byla naše první zastávka ( planetárium a hvězdárna), jsme si museli "vyšlápnout" pořádný kopec, ale po zdolání této překážky jsme byli velice spokojeni s výukovým programem na téma Extrémní vesmír, který nám byl promítnut na kopuli v kinosále. Bohužel nám špatné počasí nedovolilo shlédnout už zmíněné zatmění Slunce. V ideálním případě bychom pozorovali zatmění 53% plochy Slunce.

Další cesta už směřovala k našemu hlavnímu cíli, a to na Katedru fyziky Přírodovědecké fakulty MU. Zde nám bylo zajímavým způsobem předneseno téma Čím si svítíme. Myslím, že už nikoho z nás nepřekvapí, že výbojka není stejná jako žárovka a studené světlo není to, co světlo teplé.

Ani špatné počasí nám nezkazilo pocit prospěšně stráveného dne.

 

Veronika Pechancová, Tereza Vitvarová

studenti kvinty

<<   zpět  -  Předmětová komise MF

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Beseda o jaderné energetice

Dne 21. 12. 2005 se na naší škole uskutečnila beseda na téma jaderné energie, kterou mělo možnost shlédnout několik tříd. Pracovníci jaderné fakulty ČVUT v Praze a jaderných elektráren Dukovany a Temelín srozumitelně vysvětlili výrobu jaderné energie a princip fungování jaderné elektrárny, štěpení jádra atomu a rozvinuli diskusi na téma jaderné bezpečnosti a ekologických dopadů atomové elektrárny.

Hlavním cílem školních besed o jaderné energetice je bezesporu zminimalizovat nedůvěru a obavy z jaderné energie, které se rozšířily mezi veřejnost po výbuších jaderné elektrárny v Černobylu 1986 a Three Mile Islandu v USA 1979, a ukázat její výhody a přínos v energetice.

 

Jana Hanusová

studentka oktávy

<<   zpět  -  Předmětová komise MF

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
středa - 19. leden
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl