Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Komise matematiky, fyziky a informatikyKomise matematiky, fyziky a informatiky

Předměty: deskriptivní geometrie, fyzika, fyzikální seminář, matematika, matematický seminář, rýsování, informatika a výpočetní technika, seminář z informatiky, technika administrativy

 

Očima studentů:

Jak to vidíme my - studenti:   >>

 

Školní rok 2007/2008:

 

Přednáška na téma Fyzika a zeměpis

Dne 17. dubna 2008 se v aule Gymnázia Aloise Jiráska uskutečnila přednáška prof. RNDr. Ivo Volfa, CSc. na téma Fyzika a zeměpis aneb Co se zeměpisec učí zpaměti, to si fyzik vypočítá. Zajímavým způsobem studentům přiblížil úzkou souvislost mezi těmito předměty. Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. je vedoucí katedry fyziky a informatiky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Za předmětovou komisi

Marie Könyüová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Klokan

Ve čtvrtek 27. března 2008 jsme se zapojili do mezinárodní matematické soutěže KLOKAN.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích:

Celkem se z naší školy zúčastnilo 249 žáků.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a kolegům děkujeme za pochopení a za pomoc při zajišťování dozoru.

Za předmětovou komisi

Mgr.Vlasta Šorfová

Výsledky:

Benjamín: 1.-2. David Lašek prima 100 b.
  1.-2. Stanislav Pár sekunda 100 b.
  3. Kristýna Bednářová sekunda 95 b.

Celkem: 47 řešitelů.

Kadet: 1. Andrea Tláskalová tercie 77 b.
  2.-3. Václav Kapoun tercie 68 b.
  2.-3. Monika Švarcová kvarta 68 b.

Celkem: 54 řešitelů.

Junior: 1. Tomáš Klejch kvinta 95 b.
  2. Petr Bubeníček sexta 94 b.
  3. Milan Beneš kvinta 90 b.

Celkem: 107 řešitelů.

Student: 1. František Kalibán oktáva 100 b.
  2. Dominika Holcová 4. ročník 76 b.
  3.-4. Lucie Kynclová oktáva 70 b.
  3.-4. Lukáš Ropek 4. ročník 70 b.

Celkem: 41 řešitelů.

Blahopřejeme !

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Ve školním roce 2007/ 2008 se studenti našeho gymnázia jako každoročně účastnili celé řady soutěží, olympiád a exkurzí. V návaznosti na několik posledních ročníků se i letos naše škola ujala organizace okresního kola matematické olympiády kategorií Z6, Z7 a Z8.

 

Matematická olympiáda

Kategorie A

Školního kola se zúčastnili studenti septimy a oktávy. Do krajského kola postoupili Jan Král a Ondřej Klejch - oba septima a František Kalibán - oktáva. František Kalibán obsadil v krajském kole 1.místo a postoupil do celostátního kola.

Kategorie B

Školní kolo řešili 3 studenti sexty – Miroslava Flídrová, Karel Kyncl, Václav Mach a studentka 2. ročníku - Jolana Krásná. Všichni čtyři postoupili do krajského kola.

Kategorie C

Školního kola se zúčastnilo pět studentů kvinty a jeden student 1.ročníku. Do krajského kola byli pozváni Milan Beneš, Aleš Hrabalík, Tomáš Klejch a Ondřej Tobek - všichni z kvinty a Jan Salášek - student 1. ročníku. Úspěšnými řešiteli krajského kola se stali - Tomáš Klejch, Milan Beneš a Ondřej Tobek.

Kategorie Z9

Školní kolo úspěšně řešili tři žáci kvarty. Všichni postoupili do okresního kola. V okresním kole se na 1. místě umístila Monika Švarcová, Hana Dytrtová skončila na 5. místě a Ha Tuan Ngoc na místě 8. Vzhledem k bodovému zisku postoupili všichni tři do krajského kola.

Kategorie Z8

Školní kolo řešili čtyři žáci tercie a všichni postoupili do okresního kola.

Kategorie Z7

Postup ze školního kola do kola okresního si zajistil Šimon Bořek ze sekundy. V okresním kole obsadil 2.místo a stal se úspěšným řešitelem.

Kategorie Z6

Školního kola se zúčastnili čtyři žáci primy a všichni postoupili do okresního kola. David Lašek obsadil v okresním kole 1.místo, Tomáš Nekvinda 3.místo, Kristýna Šplíchalová a Jaroslav Střasák se také stali úspěšnými řešiteli.

 

Mates

Korespondenční soutěže se účastnili žáci primy a sekundy. Nejlepší z nich byli pozváni na soustředění, kde řešili zajímavé matematické úlohy a hlavolamy.

 

Pikomat

Soutěže se korespondenční formou účastnil Václav Kapoun z tercie.

 

Pythagoriáda

Školní kolo řešili všichni žáci primy a sekundy. Do okresního kola postoupil Tomáš Nekvinda z primy a Matěj Matoušek ze sekundy.

 

Fyzikální olympiáda

Kategorie A

Student Jan Král ze septimy postoupil do krajského kola, kde obsadil 3. místo. Na základě tohoto úspěchu byl pozván do celostátního kola, ve kterém se stal úspěšným řešitelem. Jednou z odměn byla účast na soustředění talentovaných fyziků v Krkonoších.

Kategorie B

Školní kolo řešili tři studenti septimy Jan Král, Ondřej Klejch a Marek Votroubek. Všichni postoupili do krajského kola, kde se Jan Král a Ondřej Klejch stali úspěšnými řešiteli.

Kategorie D

Řešiteli školního kola byli Aleš Hrabalík a Filip Naiser - studenti kvinty. Oba postoupili do krajského kola a Aleš Hrabalík se stal úspěšným řešitelem.

Kategorie E

Kategorie určené pro žáky kvarty se ve školním kole zúčastnili Simona Jindrová a Matěj Dostál. Oba postoupili do okresního kola, ve kterém Matěj Dostál obsadil 3. místo a Simona Jindrová 4. místo. Do krajského kola byl pozván Matěj Dostál - získal 3. místo a stal se úspěšným řešitelem.

Kategorie F

Školní kolo řešila žákyně tercie Ivana Havelková. Postoupila do okresního kola, kde obsadila 3. místo a stala se úspěšnou řešitelkou.

 

Programování

V okresním kole soutěže v programování se Ondřej Klejch umístil na 1.místě a Jan Král na 2. místě (oba ze septimy). Ondřej Klejch byl pozván do krajského kola, kde úspěšně reprezentoval naši školu a obsadil 2. místo.

 

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

V letošním školním roce se naši studenti a učitelé zapojili do projektu s názvem „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“. Jedná se o krajský projekt na vytváření a rozvíjení zájmu studentů o vědecké a technické obory, s tendencí směřovat k jejich budoucí profesní orientaci na obory, které na našem trhu práce citelně chybějí. V Pardubickém kraji byl realizovaný v roce 2007 a v 1. pololetí roku 2008. Zároveň je pilotním projektem v České republice. Soutěže se zúčastnili studenti Marek Votroubek, Jan Král (oba septima) a Petr Bubeníček (sexta) s tématem práce Multifunkční pásové vozidlo s otočným kamerovým systémem. Národní finále této soutěže se konalo v květnu v Praze, naši studenti obsadili 7.místo a získali důvěru reprezentovat Českou republiku na nejvýznamnější mezinárodní soutěži INTEL- ISEF v americké Nevadě, která by měla proběhnout v květnu 2009.

 

Exkurze - Dlouhé stráně

Dne 26. září 2007 se uskutečnila exkurze do Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Studenti 2. ročníku a sexty si současně prohlédli město a zámek Velké Losiny.

 

Exkurze - Walbrzych

Studenti tercie a 1. ročníku se dne 27. května 2008 zúčastnili matematicko-fyzikální exkurze do polského města Walbrzych. Na výstavě si experimentálně ověřili platnost mnoha matematických a fyzikálních zákonitostí.

Za předmětovou komisi

RNDr. Ludmila Kynclová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Školní rok 2006/2007:

 

Pythagoriáda

V okresním kole Pythagoriády Kristýna Bednářová z primy získala 2. místo.

Matematický klokan

Body, které získaly studenti ve školním kole v soutěži Matematický klokan, v rámci okresu znamenaly vítězství pro Lukáše Charamzu z kvarty v kategorii Kadet a pro Andreu Tláskalovou ze sekundy v kategorii Benjamín 3. místo.

Fyzikální olympiáda

Kategorie C

Školní kolo řešila Eliška Šmídová ze druhého ročníku a Jan Král a Marek Votroubek ze sexty. Všichni studenti postoupili do krajského kola. V krajském kole získal 2. místo Jan Král a byl jedním z pěti úspěšných řešitelů kraje.

Kategorie E

Školní kolo řešili dva studenti kvarty, do okresního kola postoupil Lukáš Charamza a Aleš Hrabalík. V okresním kole obsadil Lukáš Charamza 3. místo a postoupil do krajského kola, kde byl úspěšným řešitelem a získal 3. - 4. místo. Aleš Hrabalík byl úspěšným řešitelem okresního kola.

Archimediáda

Školní kolo řešili tři studenti sekundy, nejlepší řešení odevzdala Jana Věnečková.

 

Za předmětovou komisi

Hana Flídrová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Matematická olympiáda 2007

Kategorie A

Školní kolo úspěšně řešila Lucie Pekařová ze septimy a František Kalibán ze sexty. Oba postoupili do krajského kola.

Kategorie B

Školní kolo řešili dva studenti, do krajského kola postoupil Ondřej Klejch ze sexty. V krajském kole byl úspěšným řešitelem.

Kategorie C

Školní kolo úspěšně řešili Karel Kyncl a Václav Mach z kvinty. Oba postoupili do krajského kola.

Kategorie Z9

Školního kola se zúčastnilo pět studentů kvarty, tři postoupili do okresního kola. V okresním kole plný počet bodů získal a prvenství vybojoval Lukáš Charamza, na druhém místě se umístil Tomáš Klejch a čtvrtá byla Jitka Jirečková. V krajském kole byli Lukáš Charamza a Tomáš Klejch úspěšnými řešiteli.

Kategorie Z8

Školní kolo řešili tři studenti tercie, všichni postoupili do okresního kola. V okresním kole Monika Švarcová vyřešila všechny příklady bez chyby, získala maximální počet bodů a umístila se na 1. - 5. místě. Hana Dytrtová byla úspěšnou řešitelkou, Matěj Dostál se okresního kola z důvodu nemoci nezúčastnil.

Kategorie Z7

Školní kolo řešily dvě studentky ze sekundy, obě postoupily do okresního kola. V okresním kole Andrea Tláskalová vyřešila všechny příklady bez chyby, získala maximální počet bodů a umístila se na 1. - 2. místě. Jana Věnečková se okresního kola nezúčastnila, protože ten den reprezentovala školu v jiné soutěži.

Kategorie Z6

Školního kola se zúčastnili tři studenti z primy, všichni postoupili do okresního kola. V okresním kole Šimon Bořek ztratil pouze jeden bod a vybojoval 1.místo. Veronika Bobková a Kristýna Bednářová byly úspěšnými řešitelkami.

 

56. ročník matematické olympiády byl pro naši školu mimořádně úspěšný, studentům nižšího gymnázia se podařilo zvítězit v okresním kole ve všech kategoriích.

 

Za předmětovou komisi

Hana Flídrová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Matematický klokan 2007

Stejně jako mnohé předchozí roky, tak i letos se naše škola zapojila do mezinárodní matematické soutěže KLOKAN. Soutěž proběhla v pátek 16. března 2007.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích:
Benjamín - prima a sekunda,
Kadet - tercie a kvarta,
Junior - kvinta, sexta, 1. a 2. ročník
Student - septima, oktáva, 3. a 4. ročník.

Zúčastnili se všichni žáci školy, z nejvyšších čtyř ročníků ale jen zájemci a ti, kteří navštěvují matematický seminář.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a kolegům děkujeme za pochopení a za pomoc při zajišťování dozoru.

 

Výsledky

 

kategorie třída počet žáků průměr. počet bodů nejlepší ve třídě
Benjamín prima 22 47,55 Kristýna Bednářová
77 b.
  sekunda 27 56,67 Andrea Tláskalová
102 b.
Kadet tercie 30 46,00 Monika Švarcová
71 b.
  kvarta 26 57,04 Lukáš Charamza
105 b.
Junior kvinta 26 52,54 Václav Mach
68 b.
  1. roč. 30 45,60 Kateřina Veselíková
72 b.
  sexta 29 55,45 Lenka Nádvorníková
77 b.
  2. roč. 27 48,37 Vladimír Karásek
80 b.
Student septima 10 51,80 František Kalibán
74 b.
  3. roč. 15 47,13 Jakub Klejch
74 b.
  oktáva 11 56,64 Lucie Pekařová
77 b.
  4. roč. 10 48,10 Tomáš Hrubeš
61 b.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Vlasta Šorfová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Školní kola Matematické olympiády a Pythagoriády

Během měsíce ledna a února se uskutečnila školní kola Matematické olympiády kategorie A, B, C a Z9 a školní kolo Pythagoriády. Kategorie A, B, C je určena pro studenty vyššího gymnázia, kategorie Z9 pro žáky kvarty a Pythagoriáda pro žáky primy a sekundy.

Úspěšnými řešiteli školního kola Matematické olympiády v kategorii A jsou Lucie Pekařová z oktávy a František Kalibán ze septimy, v kategorii B Ondřej Klejch ze sexty, v kategorii C Karel Kyncl a Václav Mach z kvinty.Všichni postupují do krajského kola.

Kategorii Z9 řešilo pět žáků, tři postoupili do okresního kola, které dne 24.1.2007 proběhlo ve Svitavách. Mezi 17 účastníky si naši studenti vedli vynikajícím způsobem. Plný počet 24 bodů získal a prvenství vybojoval Lukáš Charamza. Na druhém místě se umístil s 23,5 body Tomáš Klejch a čtvrtá byla s 21 body Jitka Jirečková. Všichni jsou úspěšnými řešiteli a jsou pozváni do oblastního kola.

Školní kolo Pythagoriády řešilo 20 žáků primy a 30 žáků sekundy, z toho jsou tři žáci z primy a devět žáků ze sekundy úspěšnými řešiteli. Z každé třídy jeden žák postupuje do okresního kola.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v kole dalším.

 

Za předmětovou komisi

Hana Flídrová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Úspěch matematiků z kvarty litomyšlského gymnázia

Dne 24.1.2007 proběhlo ve Svitavách okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9 určené žákům 9.tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Mezi 17 účastníky si vynikajícím způsobem vedli studenti kvarty Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli. Plný počet 24 bodů získal a prvenství vybojoval Lukáš Charamza. Na druhém místě se umístil s 23,5 body Tomáš Klejch a čtvrtá byla s 21 body Jitka Jirečková. Úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme jim hodně štěstí v oblastním kole, které se uskuteční 28.3.2007 v Pardubicích.

 

Za předmětovou komisi

Marie Könyüová, učitelka matematiky v kvartě

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Učebna výpočetní techniky

Nové vybavení učebny výpočetní techniky

Od ledna 2007 je učebna výpočetní techniky nově vybavena výkonnými počítači AMD Sempron 64 3000+, 512MB DDR2 RAM, DVD/CD-RW a 17" LCD monitory. Studentům je k dispozici celkem 17 počítačů této konfigurace, ke kterým si navíc mohou zapůjčit také sluchátka s mikrofonem.

 

Za předmětovou komisi

Ing. Jakub Šmolík

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Jaderná elektrárna Temelín 17. 10.

V úterý 17.10., v 6.00 h. do probouzejícího se krásného dne, vyjeli studenti 8.P a části 1.A (14 žáků) na dlouho plánovanou exkurzi do jižních Čech s cílem navštívit Třeboň a jeho pseudogotickou Schwanzenberskou hrobku. Po krátké procházce anglickým parkem a části hráze rybníka Svět pokračovali autobusem do jaderné elektrárny Temelín, kde viděli komponovaný a vzdělávací program v infocentru elektrárny a za přísných bezpečnostních opatření měli možnost z okna autobusu vidět rozlehlý areál elektrárny. Po 16. hodině ještě následovala cesta do Jindřichova Hradce, zde měli možnost navštívit historická náměstí, zámek a 15. meridián východní délky. Cesta z Jindřichova Hradce domů skončila ve 20.40 h. Závěrem lze říci, že náročný program byl splněn do posledního bodu.

 

Za předmětovou komisi

František Fiala

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Jaderná elektrárna Temelín

Ve středu 4. října 2006 odjela kvinta a část 1. ročníku na naučnou exkurzi. Hlavním bodem programu byla prohlídka jaderné elektrárny Temelín s odborným výkladem. Předcházela jí přednáška o elektrárnách v České republice a několik tematických filmů.

Na výletě do jižních Čech jsme nemohli vynechat návštěvu nádherné Schwanzenberské hrobky v Třeboni, která je důkazem poctivě odvedené řemeslné práce architektů a stavařů 19. století, a samozřejmě procházku po hrázi rybníka Svět.

Řadu dojmů jsme si odnesli nejen z Třeboně a Temelína, ale i z bezpečnostní kontroly před vstupem do areálu jaderné elektrárny.

 

Za předmětovou komisi

Hana Flídrová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Dne 27. září 2006 studenti 2. ročníku a sexty navštívili Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. V informačním centru elektrárny vyslechli přednášku a zhlédli film o různých typech elektráren. Pak jim průvodce ukázal strojní zařízení elektrárny a nakonec autobusem vyjeli k horní nádrži.

Protože nám nepřálo počasí, nemohli jsme odpoledne vystoupit na Praděd. Místo toho jsme navštívili lázeňské město Velké Losiny a prohlédli si zdejší zámek. Ani náhradní program nikoho nezklamal.

 

Za předmětovou komisi

Marie Könyüová

<<   zpět  -  Předmětové komise

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika je vyučována ve čtyřleté formě studia v prvním ročníku a v osmiletém studiu v tercii, kvartě a kvintě. Vždy v časové dotaci dvě hodiny týdně. Od nového školního roku navíc po jedné hodině v ročníku druhém a v sextě. Hlavní náplní je výuka obsluhy operačního systému Windows a kancelářského balíku Office. Studenti se také seznamují s principem činnosti počítače, hardwarem, počítačovou grafikou, databázovými systémy, základy algoritmizace, počítačovými sítěmi, tvorbou www stránek, bezpečností a ochranou dat, Internetem a elektronickou poštou. Zájemci navštěvují seminář z infomatiky, který je vede k logickému myšlení, algoritmizaci a programování, dále rozšiřuje základní tematické celky a připravuje studenty na maturitní zkoušku. Zájemci mohou navštěvovat nepovinnou výuku programování.

Učebna výpočetní techniky je vybavena počítačovou sítí (1 Gb/s) a 15 počítači.

13× Intel Celeron 2,5 GHz, 512 MB RAM DDR, 120 GB, CD-RW

2× Intel Celeron 2,8 GHz, 256 MB RAM DDR, 40 GB, CD-RW

Každý student má pro přístup do sítě vytvořen účet s cestovním profilem, může pracovat se svým domovským diskem a poštovní schránkou.

Učebnu i počítačový koutek na chodbě mohou žáci navštěvovat také mimo výuku ve svém volném čase.

Ke studiu jim slouží Internet s pevným bezdrátovým připojením o rychlosti 2 Mb/s, scanner, tiskárna a kopírka.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Pavel Kolisko

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Školní rok 2005/2006:

 

Jaderná elektrárna Temelín

Ve školním roce 2005/06 jsme se studenty dvakrát navštívili jadernou elektrárnu v Temelíně.

Studenti 2. ročníku a část kvinty absolvovali tuto exkurzi 11. října 2005. Součástí programu byla návštěva školícího střediska spojená s trojrozměrnou videoprojekcí, Wilsonovou mlžnou komorou, prohlídkou stálé expozice a projížďkou areálem. Také navštívili Jindřichův Hradec a Schwarzenberskou hrobku v Třeboni.

Dne 18. května 2006 jsme podnikli druhou exkurzi do JE Temelín se stejným programem. Zúčastnila se jí zbývající část kvinty a 1. ročník. V informačním středisku jsme shlédli nový výukový film ( v 3D - projekci), který seznamuje nejen s poznatky současné energetiky, ale i s vývojem myšlení a představ o složení látek počínaje Demokritem.

V příštím školním roce chceme navštívit tuto elektrárnu s dalšími třídami tak, aby se postupně vystřídali všichni studenti naší školy.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Martina Kunderová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Matematická olympiáda 2006

Kategorie A

Školní kolo úspěšně řešila Lucie Pekařová ze septimy a František Kalibán ze sexty. Oba postoupili do krajského kola.

Kategorie B

Školní kolo úspěšně řešil František Kalibán ze sexty. Krajského kola se zúčastnilo 23 studentů z gymnázií našeho kraje, 14 bylo úspěšnými řešiteli. Student našeho gymnázia se ziskem 21 bodů z 24 možných zvítězil.

Kategorie C

Školní kolo úspěšně řešili Ondřej Klejch a Jan Král z kvinty, Vladimír Karásek a Bohuslav Poul z 1. ročníku. Všichni postupují do krajského kola.

Kategorie Z9

Školního kola se zúčastnili 2 studenti kvarty, oba postoupili do okresního kola. V okresním kole získal Karel Kyncl plný počet bodů za všechny úlohy, spolu s dalšími dvěma studenty z okresu obsadil 1. místo a postoupil do krajského kola, Tomáš Král byl úspěšným řešitelem.

Kategorie Z8

Školní kolo řešilo 6 studentů tercie, do okresního kola postoupili 4 studenti - Jitka Jirečková, Lukáš Charamza, Tomáš Klejch a Milan Beneš. Všichni byli úspěšnými řešiteli.

Kategorie Z7

Školní kolo řešilo 6 studentů sekundy, do okresního kola postoupili 4 studenti. V okresním kole Monika Švarcová vyřešila všechny příklady bez chyby, získala maximální počet bodů a zvítězila. O bod méně získala Hana Dytrtová a umístila se na 2. - 4. místě. Matěj Dostál a Simona Jindrová byli úspěšnými řešiteli.

Kategorie Z6

Školního kola se zúčastnili 4 studenti, do okresního kola postoupily 3 studentky. V okresním kole Andrea Tláskalová a Jana Věnečková získaly maximální počet bodů a obsadily 1. - 5. místo. Michaela Večeřová byla úspěšnou řešitelkou.

Pythagoriáda

Školního kola se zúčastnili všichni studenti primy a sekundy, do okresního kola postoupil z každé třídy jeden student. Andrea Tláskalová z primy okresní kolo vyhrála.

Astronomická olympiáda

Školního kola se zúčastnilo 11 studentů sekundy, tercie a kvarty. Do dalšího kola postoupilo 7 úspěšných řešitelů.

Korespondenční soutěže

KOKOS - Koperníkův korespondenční seminář, G Bílovec

Po 4. sérii úloh je Lukáš Charamza z tercie na 7. místě. KOKOS je matematická soutěž pro studenty základních škol a nižších gymnázií z celé ČR i ze zahraničí.

Všem soutěžícím k dosaženým výsledkům blahopřejeme!

 

Fyzikální olympiáda 2006

Kategorie E

Školní kolo úspěšně řešil Tomáš Král a Karel Kyncl z kvarty. Oba postoupili do okresního kola a byli úspěšnými řešiteli.

Kategorie D

Školní kolo úspěšně řešili Jan Král a Marek Votroubek z kvinty, oba postoupili do krajského kola. V krajském kole bylo osm úspěšných řešitelů a jedním z nich byl Jan Král.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Hana Flídrová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Matematický klokan 2006

Stejně jako mnohé předchozí roky, tak i letos se naše škola zapojila do mezinárodní matematické soutěže KLOKAN. Soutěž proběhla v pondělí 20. března 2006.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích:
Benjamín - prima a sekunda,
Kadet - tercie a kvarta,
Junior - kvinta, sexta, 1. a 2. ročník
Student - septima, oktáva, 3. a 4. ročník.

Zúčastnili se všichni žáci školy, z nejvyšších čtyř ročníků ale jen zájemci a ti, kteří navštěvují matematický seminář.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a kolegům děkujeme za pochopení a za pomoc při zajišťování dozoru.

Výsledky (formát .doc)   >>

 

Umístění studentů našeho gymnázia v soutěži KLOKAN v rámci okresu

V kategorii BENJAMIN obsadil Matěj Dostál ze sekundy 2. místo.

V kategorii KADET byl Lukáš Charamza z tercie na 1. - 3. místě.

Kategorii JUNIOR vyhrál František Kalibán ze sexty.

V kategorii STUDENT byl Jaroslav Šnajdr z oktávy na 3. místě.

Za předmětovou komisi

Mgr. Vlasta Šorfová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Seminář z fyziky - II.

29. 3. 2006 jsme se vypravili opět do Brna. Měli jsme namyšlený pestrý program. Ten jsme zahájili návštěvou hvězdárny, kde jsme chtěli pozorovat poměrně řídce se vyskytující astrofyzikální úkaz - částečné zatmění Slunce( 4 krát za posledních 100 let). Bohužel meteorologické podmínky byly špatné, a tak se překryv Slunce Měsícem ( za ideál. podmínek 52,3%) nekonal. V planetáriu jsme proto absolvovali zajímavý pořad Extrémní vesmír.

Hlavním naším cílem však byl seminář "Čím svítíme", který byl věnován zdrojům světla a byl doplněn bohatým experimentálním doprovodem.

Další návštěvu přírodovědecké fakulty plánujeme na 26. 4. 2006, kdy tématem přednášky budou "Perspektivy jaderné energetiky 20 let po Černobylu".

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Martina Kunderová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie je samostatný předmět, jeho výuka je však zahrnuta do činnosti předmětové komise matematiky, fyziky a informatiky.

Středoškolská deskriptivní geometrie učí zejména to, jak zobrazovat prostorové útvary do roviny. Rozvíjí při tom logické myšlení, prostorovou představivost a zručnost v rýsování. Připravuje tak žáky na studium na vysokých školách zejména přírodovědného a technického zaměření.

Na naší škole se deskriptivní geometrie vyučuje jako volitelný předmět ve 2. ročníku a v sextě (volba proti latině). Žáci mohou pokračovat ještě další rok formou volitelného či nepovinného předmětu. Obvykle se v něm spojují zájemci ze 3. a 4. ročníku a ze septimy a oktávy; tento seminář bývá tedy otevřen jednou za dva roky. Výuka probíhá 2 hodiny týdně.

Navštěvují-li žáci tento předmět dva roky, mohou z deskriptivní geometrie maturovat. V posledních letech je o maturitu pravidelně zájem.

1. rok jsou zařazena témata:
kótované promítání - zobrazení bodu, přímky, roviny, sklápění a otáčení roviny, polohové úlohy, řešení střech;
Mongeovo promítání - zobrazení bodu, přímky, roviny, vzájemná poloha přímek a rovin, kolmost, otáčení - afinita, transformace průmětny, zobrazení hranolu a jehlanu, řezy a sítě mnohostěnů.

2. rok jsou zařazena témata:
kuželosečky - jejich fokální vlastnosti a konstrukce;
Mongeovo promítání - zobrazení kružnice a kulové plochy, zobrazení válce a kužele, řezy a sítě rotačních těles, tečné roviny;
pravoúhlá axonometrie - zobrazení bodu, přímky, roviny, polohové úlohy, zobrazení mnohostěnů a jejich řezů, zobrazení rotačních těles a jejich řezů.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Vlasta Šorfová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika je vyučována ve čtyřleté formě studia v prvním ročníku a v osmiletém studiu v tercii, kvartě a kvintě. Vždy v časové dotaci dvě hodiny týdně. Hlavní náplní je výuka obsluhy operačního systému Windows a kancelářského balíku Office. Studenti se také seznamují s principem činnosti počítače, hardwarem, počítačovou grafikou, databázovými systémy, základy algoritmizace, počítačovými sítěmi, tvorbou www stránek, bezpečností a ochranou dat, Internetem a elektronickou poštou. Zájemci navštěvují seminář z výpočetní techniky, který je vede k logickému myšlení, algoritmizaci a programování, dále rozšiřuje základní tematické celky a připravuje studenty na maturitní zkoušku.

Učebna výpočetní techniky je vybavena počítačovou sítí (100 Mb/s) s 15 novými multimediálními počítači.

13× Intel Celeron 2,5 GHz, 512 MB RAM DDR, 120 GB, CD-RW

2× Intel Celeron 2,8 GHz, 256 MB RAM DDR, 40 GB, CD-RW

Každý student má pro přístup do sítě vytvořen účet s cestovním profilem, může pracovat se svým domovským diskem a poštovní schránkou.

Učebnu i počítačový koutek na chodbě mohou žáci navštěvovat také mimo výuku ve svém volném čase.

Ke studiu jim slouží Internet s pevným bezdrátovým připojením o rychlosti 1024 kb/s, scanner, tiskárna a kopírka.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Pavel Kolisko

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Seminář z fyziky - I.

Pokračujeme v návštěvě cyklu fyzikálních seminářů, které organizuje Přírodovědecká fakulta MU v Brně. V pořadí 2. seminář, jehož tématem bylo viditelné a neviditelné světlo, proběhl 14. 12. 2005 ve zcela přeplněné přednáškové místnosti Katedry fyziky. Zúčastnilo se jej 22 studentů naší školy. Celý seminář byl založen na atraktivních experimentech, přičemž některé z nich měly svoji premiéru.

Kromě toho jsme také navštívili Technické museum. Zde jsme si prohlédli výstavu věnovanou dílu Alberta Einsteina, vyzkoušeli si tematicky připravené experimenty, shlédli animovaný film, který velmi vtipně a srozumitelně objasňoval speciální teorii relativity. Jako poslední jsme navštívili tzv. experimentárium ( technickou hernu), ve které jsme se fyzikálně potili 1 hodinu. Sada názorných pokusů, která je zde pro studenty připravena, zahrnuje prakticky všechna fyzikální témata.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Martina Kunderová

RNDr. Ludmila Kynclová

<<   zpět  -  Předmětové komise

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
čtvrtek - 19. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl