Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Německý jazykNěmecký jazyk

Předměty: německý jazyk, konverzace v německém jazyce

 

Olympiáda v německém jazyce

Úspěšnou reprezentantkou naší školy v německém jazyce se stala Lucie Kynclová ze septimy, která vybojovala první místo v okresním kole olympiády v německém jazyce. Soutěže se zúčastnili nejlepší němčináři středních škol z okresu Svitavy. Blahopřejeme.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Inka Píchalová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Aktuálně:

Ústřední kolo konverzační soutěže v německém jazyce   >>

 

Německý jazyk se na gymnáziu vyučuje jako druhý cizí jazyk. Ve čtyřleté formě studia se vyučuje paralelně s angličtinou ve všech ročnících, v osmileté formě studia se začíná s výukou v kvartě (žáci si volí mezi německým jazykem a francouzským jazykem). Žáci, kteří si zvolí německý jazyk jako maturitní předmět, mají možnost v posledních dvou ročnících před maturitou navštěvovat volitelný předmět konverzace v německém jazyce.

Výuka probíhá v dobře vybavených jazykových učebnách podle učebnice "Sprechen Sie Deutsch". Jako doplňkový materiál se podle potřeby využívají počítačové programy, videoprogramy a časopisy JUMA a Freundschaft. Zájemci využívají i malou knihovnu s knihami německých autorů v originále.

Každoročně probíhá vždy v lednu školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro žáky s hlubším zájmem o němčinu. Dva nejlepší postupují do okresního kola a odtud tři nejlepší do krajského kola. V roce 2005 postoupily do okresního kola žákyně Hana Macková (oktáva) a Zuzana Kohoutová (septima). Hana Macková se umístila na třetím místě a postoupila do krajského kola, kde skončila sedmá.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Helena Patočková

fotogalerie - výuka   >>

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Internetové soutěže

Od března do června 2005 se všechny třídy zúčastnily soutěže po Internetu ve znalostech o Rakousku. Každý měsíc žáci řešili zadané úkoly a zasílali je na školu ("Polytechnische Schule") v rakouském Schladmingu, která soutěž pořádala. Slibovaný týdenní pobyt v Rakousku jsme bohužel nevyhráli, ale žáci si rozšířili znalosti o našich sousedech, především o spolkové zemi Štýrsko.

V únoru 2006 se několik tříd zapojilo do celostátní soutěže "Němci a jejich východní sousedé" s tématem "Setkávání - Češi a Němci", kterou uspořádalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM ve spolupráci s Ministerstvem vzdělávání, mládeže a tělovýchovy Bádenska-Württemberska. Žáci řešili úkoly z oblasti reálií Německa a žákyně 1. ročníku Věra Kašparová zaslala příspěvek do soutěže s tématem "Umělecké tvoření-Zámek-koláž". Vytvořila koláž zámku podle vlastní fantazie a její příspěvek byl vybrán jako 3. nejlepší práce ve své kategorii. Tuto koláž je možné si prohlédnout na webových stránkách školy ve fotogalerii.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Helena Patočková

fotogalerie - výuka   >>

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Konverzační soutěž v německém jazyce

Dne 15. 2. 2006 se uskutečnila v Jevíčku konverzační soutěž v německém jazyce, které se zúčastnily dvě studentky septimy Zuzana Kohoutová a Klára Zerzánová. Soutěžící museli prokázat své jazykové znalosti, schopnosti porozumět slyšenému textu a konverzovat na určité téma. Porota hodnotila úroveň porozumění poslechovému textu, jazykovou pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby a gramatickou správnost. Zuzana Kohoutová skončila v soutěži na třetím místě, Klára Zerzánová na šestém.

Zuzana Kohoutová postoupila do krajského kola, které se konalo 20. 2. 2006 v Pardubicích. Zde se Zuzana umístila také na třetím místě. Blahopřejeme!

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Helena Patočková

<<   zpět  -  Předmětové komise

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
pátek - 3. prosinec
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl