Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Komise společenských vědKomise společenských věd

Předměty: občanská nauka, právo, společenskovědní seminář, základy společenských věd

 

Občanská výchova

Školní rok 2005/2006

Junior Parlament

V listopadu se studenti nižšího gymnázia zúčastnili akce "Junior parlament". Bylo vylosováno 8 žáků, kteří si mohly zahrát na poslance a vyzkoušet si, co obnáší práce zákonodárců (zasedání Poslanecké sněmovny, projednávání vládních návrhů, hlasování o zákonech).

Školní rok 2004/2005

Žáci nižšího gymnázia si během školního roku v rámci výuky prohlédli město z hlediska lokálního umístění institucí, na které se mohou občané (tedy i oni) v případě potřeby obracet (např. Městský úřad, Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna, Charita apod.).

V rámci výuky o zákonech a předpisech ČR se konala přednáška na MěÚ v Litomyšli, díky které si mohli všichni účastníci vytvořit představu o chodu této instituce a přístupu zaměstnanců k zákonům, k tvorbě předpisů a zákonů v rámci města a spádových oblastí.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Šárka Chalupníková

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Základy společenských věd (5. - 8.r nižšího a 1. - 4.r vyššího gymnázia)

Školní rok 2006/2007

Exkurze do Prahy

V úterý 24. října 2006 se uskutečnila exkurze do Prahy pro 4. ročník studentů GAJ. Cílem exkurze bylo doplnění poznatků z hodin filozofie, společenskovědního semináře a literatury. Prohlídka začala návštěvou druhé nejstarší knihovny v Čechách v areálu strahovského kláštera. Studenti měli možnost prohlédnout si Teologický a Filozofický sál s množstvím starých a vzácných knih. Zajímavý byl také strop Filozofického sálu, zdobený postavami známých antických filozofů a dalších představitelů starověkého Řecka a raného křesťanství.

Prohlídka rovněž zahrnovala dvě muzea - Muzeum J.A.Komenského a Muzeum F. Kafky. J. A. Komenský a Franz Kafka patří nejen k významným osobnostem literatury, ale i k důležitým představitelům evropského a českého filozofického myšlení.

Studenti také navštívili další místa v našem hlavním městě .Po prohlídce chrámu sv. Mikuláše, romantické Kampy a Karlova mostu následovala návštěva Betlémské kaple s prohlídkou vnitřní výzdoby a podrobným výkladem o její historii. Exkurze byla zakončena návštěvou Staroměstského náměstí.

Za předmětovou komisi

PhDr. Blanka Gregarová

Školní rok 2005/2006

Exkurze do Terezína

V září se studenti gymnázia vypravili na dějepisně-společenskovědní exkurzi do terezínské pevnosti, aby se blíže a na živo seznámili s nedávnou, temnou minulostí našich i světových dějin. Součástí exkurze byla přednáška o terezínském ghettu, prohlídka Terezína (Malá a Velká pevnost) a odpolední workshop, při němž se studenti seznámili s osudy některých vězňů ghetta blíže.

Přednáška poslance Pavla Severy o EU

Návštěva Parlamentu ČR

Školní rok 2004/2005

Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku

Dvacet studentů Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli v listopadu navštívilo Evropský parlament ve Štrasburku, v rámci projektu Euroscola. Hlavním a nejdůležitějším přínosem bylo ověření a prohloubení jazykových znalostí a motivace k dalšímu studiu jazyka (Aj, Nj, Fj). Studenti se však museli připravit i na diskusi vztahující se k současné světové a evropské problematice (ekologie, demokracie, lidská práva) a prokázat orientaci v záležitostech EU (historie a současnost EU, dokumenty EU). Nakonec museli odhlasovat podle schvalovacího řádu závěrečnou deklaraci a obhájit ji před plénem. Zúčastnili se také vědomostní soutěže o EU (jedna ze studentek našeho gymnázia byla členkou vítězného "mezinárodního" týmu).

Návštěva Parlamentu ČR

Žáci 3. ročníku a septimy navštívili v jarním období Poslaneckou sněmovnu a Senát ČR, kde měli možnost nejen vidět zasedání obou komor, ale také hovořit s poslancem Pavlem Severou. Vzhledem k časové náročnosti této akce převládala pasivní účast na zasedání jednotlivých komor. Prostor pro diskusi nebyl dostatečný, což je možné a nutné při příští návštěvě zajistit.

Přednáška o situaci v uprchlických táborech na území ČR

Přednáška Dr.Melíškové "O děvčatech s děvčaty"

Přednáška o instituci manželské v dnešním světě

Přednáška M.Boštíka o politických procesech v 50.letech na Litomyšlsku u příležitosti vydání knihy "Monstrproces - Stříteský a spol."

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Šárka Chalupníková

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Společenskovědní seminář (7. - 8.r nižšího a 3. - 4.r vyššího gymnázia)

Školní rok 2005/2006

Návštěva Ústavu sociální péče v Bystrém

Školní rok 2004/2005

Účastníci společenskovědních seminářů uskutečnili během školního roku několik anketních akcí na různá témata (např. znalost zákonů, představa o životě a umístění mentálně postižených lidí na Svitavsku apod.).

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Šárka Chalupníková

<<   zpět  -  Předmětové komise

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
sobota - 21. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl