Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Komise zeměpisuKomise zeměpisu

Předměty: zeměpis, zeměpisný seminář

 

Soubory ke stažení

Zeměpisný slovníček - pouze ke čtení (formát .xls)   >>

Ukázková prezentace: 7 divů Islandu - Pavla Salášková (7.P) (formát .ppt)   >>

 

Zeměpisná olympiáda - okresní a krajské kolo

Okresní kolo zeměpisné olympiády se uskutečnilo jako tradičně ve Svitavách (dne 19. 3. 2008). Naši školu odjeli reprezentovat Tomáš Nekvinda z primy, Matěj Matoušek se sekundy, Jana Vobejdová z tercie a Štěpánka Pecháčková ze septimy. Nejlepšího umístění dosáhl náš nejmladší adept - Tomáš Nekvinda se umístil na úžasném druhém místě a automaticky byl tak pozván na krajské kolo v Pardubicích. To se uskutečnilo dne 15. 4. 2008. Ani v krajském městě Tomáš neudělal ostudu a šesté místo v kraji (v kategorii žáků 6. tříd) jistě hřálo u srdce nejen jeho samotného, ale i naši školu.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Petr Hanus

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Zeměpis a zeměpisný seminář

Výuka zeměpisu na naší škole probíhá ve všech ročnících v rozsahu dvou hodin týdně. Výjimkou jsou poslední dva ročníky, kdy je "omezena" na jednu hodinu týdně. Nicméně v těchto ročnících již naši studenti mají hrubou představu o budoucím studiu, a mohou si tak vybrat výuku zeměpisu v zeměpisném semináři. Ten je vyučován po dvou hodinách týdně.

Žáci gymnázia mají možnost, a také jí hojně využívají, navštěvovat tzv. Zeměpisné sazky pořádané Domem dětí a mládeže v Litomyšli. Tato možnost bohužel odpadá s přestupem do ročníků vyššího gymnázia. Nicméně všichni studenti zájmově se věnující zeměpisu se mohou účastnit tzv. Zeměpisných olympiád, konaných každoročně na úrovni okresní, krajské či republikové.

Ve školním roce 2004/05 se těchto olympiád účastnili žáci s tímto umístěním (v kole okresním):

Kroulík Miloš (8.P) - 3. místo

Klejch Ondřej (4.P) - 6. místo

Klejch Tomáš (2.P) - 4. místo

Jindrová Simona (1.P) - 8. místo

V roce 2003/04 se podařilo Tomáši Havránkovi probojovat do kola krajského, kde se umístil také na velmi pěkném místě.

V pondělí 14. 11. 2005 proběhla na naší škole beseda na téma severní Evropa. Besedu pojmenovanou "Zemí trolů a fjordů na osmi kolech" vedl Petr Hanus, žáky seznámil se svými zážitky a dalšími geografickými informacemi získanými na základě svého téměř třítýdenního putování střední a jižní Skandinávií. Stejná beseda proběhne v den otevřených dveří, 6. 12. 2005.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Petr Hanus

<<   zpět  -  Předmětové komise

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
sobota - 21. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl