\n"); echo("\n\n"); ?> Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli

Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Kulturní a přednášková činnost 2005/06Kulturní a přednášková činnost 2005/06

Přednášky a besedy

Český jazyk
Božena Němcová - Prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc. (UK Praha)
Základy společenských věd
Jeden svět - film "O zlém snu" a beseda s Annou Hyndrákovou
AIDS - beseda Františka Krampoty
Evropská unie - přednáška poslance Pavla Severy
Dějepis
Karel IV - PhDr. Blanka Altová
Příběhy bezpráví (projekt Člověk v tísni) - film a beseda s bývalými politickými vězni
Zeměpis
Východní Afrika - černý drahokam - projekce
Zemí trolů a fjordů na osmi kolech - Mgr. Petr Hanus
Fyzika
Brno - Technické muzeum, přednáška "Viditelné a neviditelné světlo"
Jaderná energetika
Brna - hvězdárna, fyzikální přednáška - studentská práce V. Pechancová, T. Vitvarová (formát .doc)
Biologie
"Práce s ptáky, lidmi a úředníky" - beseda
Senegal - přednáška Michaely Novákové
Kamerun - Afrika do kapsy - Mgr. Jiří Reif (UK Praha) -
Estetická výchova
Divadélko Karla Čapka

Výstavy

Výtvarná výchova
Výstava o výtvarnících regionu
Výstava výtvarných prací studentů na půdě školy
Výstava výtvarných prací studentů v galerii baru Garáž

Divadelní představení

Divadélko Karla Čapka
Stavovské divadlo
Divadlo Husa na provázku

Vernisáže

Výstava výtvarných prací žáků na půdě, Majáles
Vernisáž výstavy studentských prací o výtvarnících regionu

Filmová představení

Štěstí

Koncerty

Adamusovo trio
Mladá Smetanova Litomyšl - koncert jazzu

 

<<   více  -  Předmětové komise

Kulturní a přednášková činnost 2004/05

Přednášky a besedy

Člověk a sexualita
Dr. Melíšková - S děvčaty o děvčatech
O manželství
Historie
Trestní právo ve středověku
Dr. Růžička - Hubert Gordon Schauer
50-tá léta na Litomyšlsku
Židé na Litomyšlsku
Současnost
Studenti gymnázia ve Štrasburku
Současná situace v uprchlických táborech
Matematika
RNDr. Dag Hrubý - Historické kořeny matematiky
Zeměpis
Viktoriiny vodopády
Ekologie
Likvidace odpadů

Koncerty

koncert pro housle a klavír
AFFETTO - vokálně experimentální soubor
výběr skladeb pro lesní roh a klavír
koncert nizozemských studentů
hudební vystoupení skupiny Jet Black
vývoj populární hudby - komentovaný výchovný koncert

Filmová představení

Trója, Skřítek, Skandivávie - země Vikingů

Majáles

2005   >>
stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 000 13:30
neděle - 2. říjen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl