Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

MajálesMajáles

Během loňských studentských květnových oslav Majálesu, které mají v našem městě bohatou a dlouholetou tradici (stačí připomenout již Jiráskovu Filozofskou historii) se Gymnázium Aloise Jiráska velmi dobře prezentovalo při všech sportovních, recesních i kulturních akcích.

Program Majálesu nabídl mnoho forem uplatnění a vyžití studentů všech litomyšlských středních škol. Celý "festival" je orientován na prožitkovost mládeže bohatou nabídkou akcí, které se uskutečňují vždy na přelomu dubna a května. Studenti středních škol se, se svolením ředitelů škol, v pátek neučí, nýbrž se podílejí na přípravách a zdárném průběhu svátku. A to svým zapojením do programu či pouze jako pasivní diváci podporující soutěžící či vystupující. Jde čistě o svátek studentský, a hlavně pro studenty.

Gymnázium mělo v tradičním průvodu masek přes město mnoho zástupců. Připomeňme velmi zdařilé masky Dopravních značek, Hroznového vína, Hospody, Kopretin, Spermií, Letadla bratří Wrightů atd.

Ze sportovní oblasti připomeňme úspěch našich studentek v konkurenci všech litomyšlských středních škol při minikopané dívek - 3. místo, dále pak účast při turnaji ve florbale (kde nejen společné družstvo kantorů středních škol svedlo urputné souboje), volejbale a kopané s tradičním rivalem "zeteškou".

Ve znovu obnovené tradici běžecké štafety na 100 metrů na Smetanově náměstí, ve které vítězí tým s největším počtem běžců, naše gymnázium získalo prvenství a odneslo si tak putovní cenu - Majálesového běžce.

Soutěže Minifit Majáles se účastnily Lucka Kultová a Katka Čermáková ze současné kvinty. Studentka Petra Benešová ukořistila třetí místo ve "velké" Fit Lady Majáles.

Z oblasti kulturní je třeba zmínit reprezentaci školy formou vystoupení studentských hudebních skupin na Toulovcově náměstí nebo v Garáži při vernisáži malířských prací.

Svá želízka v ohni měla naše škola také při vyvrcholení Majálesu, tedy při volbě Miss Majáles. Naše barvy hájily Hanka Kynclová, Míša Řeháková a Anička Slabá - všechny studentky současné 3.A. Poslední jmenovaná zaujala nejen porotu složenou z významných lidí našeho města a regionu (ta jí udělila cenu 1. vícemiss Majáles 2005), ale i publikum složené z řad studentů a veřejnosti (udělilo jí cenu Miss sympatie Majáles 2005).

Je nutno také poděkovat všem ostatním studentům, kteří se sice soutěží aktivně neúčastnili, ale jistě nemalou měrou přispěli k dobrým výsledkům, neboť podpořili své kamarády a spolužáky hlasitým povzbuzováním a "držením palců".

V současné době se již částečně připravuje program na Majáles 2006. Jde pouze o hrubý náčrt, který bude během jara stále aktualizován dle připomínek majálesového štábu, složeného ze zástupců studentů a pedagogů jednotlivých škol, zástupců města a vlastních zakladatelů novodobé majálesové tradice.

Již nyní je možno prozradit, že "tradiční" akce zůstanou pochopitelně zachovány, s největší pravděpodobností v současném rozsahu, a jistě se můžeme těšit i na řadu nových nápadů. V současnosti se jedná také o vystoupení skupiny bratří Ebenů a Jaromíra Nohavici během těchto oslav.

Majálesu zdar - a snad se tam všichni potkáme.

 

Mgr. Petr Hanus

<<   zpět  -  Kulturní činnost

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
čtvrtek - 19. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl