Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Evropská školaEvropská škola

Program PLATON - mezinárodní projekt "Evropské občanství"

Naše gymnázium se v letech 1997 - 2000 účastnilo čtyřletého projektu s názvem Evropské občanství v rámci programu PLATON, jehož koordinátorem byla Evropská škola v Karlsruhe a pan Jean - Pierre Vaddé.

Zúčastněné země: Nizozemí, Belgie, Francie, Německo, Dánsko, Finsko a Česká republika.

Spolupráce probíhala na úrovni základních a středních škol. Projekt byl zahájen v lednu 1997. Po čtyři roky spolupracovali pedagogové a studenti s několika evropskými středními školami na podprojektech, které umožnily porovnat názory studentů z různých zemí na mezigenerační, národnostní, ekologické problémy, na sport, kulturu, módu a další jevy společenského dění. Naši studenti pracovali konkrétně na tématech: "La culture des jeunes", "Sportin europaischer kultur" a "Das liederbuch". V listopadu 1999 byl celý projekt završen společným setkáním v Karlsruhe, kam bylo pozváno 12 studentů a tři pedagogové našeho gymnázia. Evropská škola v Karlsruhe představuje skutečně mezinárodní školu. Navštěvují ji žáci mnoha národností, kteří mluví průměrně třemi a více jazyky. Studenti i pedagogové byli ubytováni v německých rodinách a dorozumívali se německy nebo anglicky.

Program studentů byl velice různorodý, ale většinu času trávili ve škole. Mohli srovnat výuku v Německu a u nás, mohli se účastnit různých seminářů a kulturních vystoupení. Vrcholnou událostí byl volejbalový turnaj. Naši studenti zvládli hru s přehledem, družstvo dívek i chlapců vyhrálo, chlapci s naprostou převahou. Pedagogové připravili výstavky seznamující s akcemi gymnázia, s jednotlivými projekty a s Litomyšlí. Dále se potom účastnili seminářů, při kterých se hodnotily projekty, spolupráce škol, využití výpočetní techniky i smysl celého programu Platon.

 

<<   zpět  -  Mezinárodní aktivity

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
čtvrtek - 19. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl