Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Spolupráce s FranciíSpolupráce s Francií

Spolupráce s lyceem v Poitiers

V letošním školním roce se studenti francouzštiny zapojili do vzdělávacího programu e-Learning. Jde o program na podporu širší integrace informačních a komunikačních technologií do vzdělávání. Šestnáct našich studentů druhého ročníku se zapojilo do aktivity e-Twinning, což je vzdělávací program podporovaný Evropskou komisí a jeho cílem je spolupráce mezi evropskými školami.

V našem případě jde o spolupráci s francouzským lyceem v Poitiers. Téma projektu je "Život studentů na gymnáziu". Cílem programu a tohoto projektu je zvýšit kvalitu výuky, uplatnit principy projektového vyučování, rozvíjet jazykové kompetence, rozvoj informační gramotnosti a výměna zkušeností mezi partnerskými školami. Základním pracovním jazykem studentů našeho gymnázia je jazyk francouzský, pracovním jazykem studentů francouzského gymnázia je jazyk francouzský a anglický. O výsledcích projektu budeme informovat na webových stránkách gymnázia.

 

Ocenění e-Twinning label (formát .pdf)   >>

 

Spolupráce s Francouzskou aliancí

Velkým přínosem pro výuku francouzštiny je zahájení spolupráce s Francouzskou aliancí. V současné době probíhají kontakty na úrovni učitelů. Na měsíc listopad je naplánována návštěva gymnázia ředitelkou Francouzské aliance v Pardubicích a v měsíci prosinci by měli být do těchto aktivit zapojeni i studenti.

 

Vyučující francouzského jazyka

<<   zpět  -  Mezinárodní aktivity

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
pátek - 20. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl