Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Vyhlášení nejlepších studentů 2007/2008Vyhlášení nejlepších studentů 2007/2008

Školní rok 2007/2008 se nachýlil, a tak nezbývá než bilancovat. Ve čtvrtek 26. června se na našem gymnáziu slavilo. Situaci nám trochu zkomplikovalo nevyzpytatelné počasí, a tak bez elektřiny, ale o to radostněji jsme mohli vyhlásit nejlepší studenty jednotlivých tříd a studenta roku 2007/2008. Studenty s nejlepšími studijními výsledky se stali:

Studentem roku 2007/2008 se stal Jan Král ze septimy.

 

Slavnostní atmosféru tohoto dopoledne ještě umocnil doprovodný program, takže toto dopoledne se slavily také mimořádné úspěchy našich studentů a jejich hosta na poli hudebním. Velký dík za hudební zážitky patří Pavlíně Jiráňové z 1. ročníku, která hrála na klavír, houslistce Janě Věnečkové z tercie, Jiřímu Habartovi, budoucímu studentu konzervatoře - obor hra na housle, a Karlu Kynclovi ze sexty, který nám představil nástroj méně obvyklý pro sólovou hru, a to violu. Poděkování samozřejmě patří také paní učitelce Bulvové, která sólisty doprovázela na klavír, a panu učiteli Heylovi, jenž celý program připravil a uvedl.

 

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
čtvrtek - 19. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl