\n"); echo("\n\n"); ?> Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli

Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Obecně prospěšná společnostObecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost je podle zákona o nadacích a nadačních fondech nástupcem Nadace Gymnázia A.Jiráska v Litomyšli. K přeměně Nadace Gymnázia A. Jiráska na obecně prospěšnou společnost došlo ke dni 26.4.1999. Zakladatelem OPS je Gymnázium A.Jiráska. OPS je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.

Statutárním orgánem společnosti je správní rada, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Správní rada i dozorčí rada má tři členy. Správní radu tvoří vždy dva zástupci rodičů žáků školy a jeden zástupce pedagogů. V dozorčí radě pracují tři zástupci rodičů. V současné době jsou členy správní rady pan ing. Robert Pikna, paní Mgr. Helena Patočková a paní Stanislava Flídrová, členy dozorčí rady jsou paní Mgr. Lenka Hospůdková, paní Jitka Adolfová a paní Mgr. Irena Bartošová.

Poskytované služby obecně prospěšnou společností jsou spojeny s činností školy v rámci výuky studentů a s jejich zájmovou, kulturní a sportovní činností. Jedná se o:

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření je uveřejňována v tištěné VÝROČNÍ ZPRÁVĚ GYMNÁZIA. Výroční zpráva je uložena v sídle společnosti na Gymnáziu A. Jiráska a je přístupna veřejnosti v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin.

 

Hospodaření OPS k říjnu 2007 (formát .pdf)

Schůzka zástupců rodičů dne 22. 11. 2007 (formát .pdf)

Hospodaření OPS k dubnu 2007 (formát .pdf)

Schůzka zástupců rodičů dne 18. 4. 2007 (formát .doc)

Schůzka zástupců rodičů dne 19. 4. 2006 (formát .doc)

Schůzka zástupců rodičů dne 15. 11. 2005 (formát .doc)

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 000 13:30
neděle - 2. říjen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl