\n"); echo("\n\n"); ?> Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli

Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Studentský parlamentStudentský parlament

Studentský parlament je samosprávní orgán vytvořený z řad studentů. Jeho hlavním cílem je řešení problémů studentů na pravidelných schůzkách s vedením školy.

 

Členové:    
prima Jan Janypka (Anna Hanusová)  
sekunda Michala Drimlová (Barbora Klejchová)  
tercie Eva Adamcová (Kristýna Zemanová)  
kvarta Hana Dytrtová (Andrea Faltysová)  
kvinta Michaela Vohralíková (Tomáš Klejch)  
sexta Petr Bubeníček (Matěj Zeman)  
septima Veronika Pechancová (Jan Král)  
oktáva Pavel Šťásek (František Kalibán)  
1. ročník Pavlína Jiráňová (Vilém Šoulák)  
2. ročník Jolana Krásná (Michaela Zerzánová)  
3. ročník Vladimír Karásek (Kateřina Čejková)  
4. ročník Václav Štancl (Matyáš Janypka)  

 

Školní rok 2007/2008

Zápis ze schůzky konané dne 5. 3. 2008

 

Plány do budoucna:

 1. rekonstrukce knihovny-nový nábytek, koberce; k výpomoci budou zapojeni studenti všech ročníků, a to v rámci tělesné výchovy
 2. rekonstrukce učebny chemie
 3. pořízení nového nábytku do tříd 3.p a 2.p, vymalování třídy oktávy; zatím škola nemá finance na nové skříňky
 4. projekt na nové hřiště u školy
 5. úprava prostor a vykácení tújí před školou
 6. den se speciální školou-organizuje 3.A a 7.p
 7. spolupráce s Dětským oddělením v litomyšlské nemocnici- studenti budou předčítat z knih
 8. sběr papíru- soutěž mezi třídami; z výtěžku se zakoupí sezení do 3.patra. Firma, která nám vykoupí starý papír, nám poskytne zdarma čtvrtky a papíry.
 9. přednáška prof. Wolfa – duben 2008
 10. Majáles-větší aktivita z řad studentů-nápady na účast; skupina Růžovej mor a divadlo Járy Cimrmana
 11. přijímací řízení na gymnázium bude zveřejněno na webových stránkách
 12. topení- naskytne-li se nějaký problém, žáci budou informovat vyučujícího profesora. Ve všech třídách by měly být zavřené dveře, a to i o přestávkách. Po vyučování služba zhasne!!! úspora energie
 13. třídění odpadu-třídí se špatně,
 14. zápisy o schůzkách školního parlamentu budou zveřejněny na internetových stránkách školy
 15. budou opravena zavírání na dívčích toaletách; dále zde budou na zkušební dobu instalovány zásobovače na papírové utěrky, pokud se bude utěrkami plýtvat- opět se vrátíme k látkovým ručníkům.

 

Otázky studentů:

 1. kulisy byly vyhozeny v důsledku nedostatečného množství informací.
 2. 2.p a 2.A dostanou příští rok skříňky po letošní 8.p a 4.A
 3. známky z písemných prací jsou dodávány se zpožděním-vyřeší se při příští učitelské poradě.
 4. ŠVP pro vyšší gymnázium se bude měnit ve školním roce 2009-2010, (žádost o vyšší hodinovou dotaci seminářů)

Zapsala: Veronika Pechancová
studentka septimy

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 000 13:30
středa - 17. srpen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl