\n"); echo("\n\n"); ?> Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli

Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Partnerství ve vzděláváníPartnerství ve vzdělávání

Masarykova univerzita v Brně zahájila dne 3. dubna v divadle Reduta spolupráci se středními školami v rámci nově vyhlášeného programu "Partnerství ve vzdělávání", který je finančně podpořen MŠMT.

Program shromáždění zahájil prorektor Mikuláš Bek. Záštitu nad projektem převzali Petra Buzková a hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

Od tohoto školního roku se do tohoto programu zapojilo i naše gymnázium a stalo se tak partnerskou školou Masarykovy univerzity

 

Masarykova Univerzita Masarykova univerzita Brno  >>

 

 

Dne 10. 11. 2006 jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří pro partnerské střední školy a navštívili Přírodovědeckou fakultu, Univerzitní kampus v Bohunicích a Fakultu sociálních studií. Zaujala nás především prezentace laboratoří s ukázkami experimentů a fungováním přístrojů. Naši studenti obdrželi důležité informace o jednotlivých oborech studia.

 

Den otevřených dveří - MU Brno, 10. 11. 2006

Tento den navštívili zájemci o studium fyziky a chemie příslušné katedry MU v Brně. Studenti vyšších ročníků se prezentovali v nové aule informačního centra Přírodovědecké fakulty a poté vyslechli přednášky z oblasti nanotechnologie ČR a fyziky plazmatu. Všechny přítomné zaujala přednáška a ukázky pana docenta Týce s názvem Dobrodružná fyzika. Dopoledne pokračovalo uvedením úplných informací o studiu na této fakultě a v závěru studenti mohli vidět další prostory informačního centra a odborná pracoviště v oblasti rtg spektroskopie a fyziky plazmatu. Lze předpokládat, že tyto první zkušenosti a pohled do života vysoké školy, především však dokonalé informace o studiu, pomohou některým studentům zjednodušit rozhodování o příští vysoké škole.

Také nás zajímala katedra chemie, která byla přemístěna do nově vybudovaného Univerzitního kampusu v Bohunicích. Po odborných přednáškách, které byly zaměřeny na biomolekulární technologie a biochemii, jsme po skupinách navštěvovali nadstandardně vybavené laboratoře. Studenti se tak mohli seznámit s titračními kalorimetry, rozměrově minimalizovanými spektrometry, optickými biosenzory, ale i geneticky modifikovanými rostlinami, které jsou pěstovány ve střešních prostorách celého komplexu. Měli možnost si také pohovořit se současnými studenty a doktoranty. Z diskuze vyplynula i zajímavá porovnání chemické úrovně českých a japonských laboratoří apod.

 

Za předmětové komise

Mgr. František Fiala, Mgr. Martina Kunderová

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 000 13:30
neděle - 2. říjen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl