\n"); echo("\n\n"); ?> Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli

Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Učební plánUčební plán

Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací škola, jejímž hlavním posláním je příprava žáků ke studiu na vysokých školách, případně na vyšších odborných školách. Připravuje žáky i pro výkon některých činností ve státní správě, kultuře a dalších oblastech.

Učební plán čtyřletého studia

Předmět Ročník Celkem
1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 4 4 4 5 17
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Německý/Francouzský jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Latina/Deskriptivní geometrie 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2
Základy společenských věd 1 1 2 2 6
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 1 1 6
Matematika 4 4 3 3 14
Fyzika 3 2 3/1 2 10/1
Chemie 2 3/1 2 0 7/1
Biologie 2/1 2 2 2 8/1
Informatika a výpočetní technika 2/2 1/1 0 0 3/3
Estetická výchova 2/2 2/2 0 0 4/4
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Právo 0 0 2 2 4
Technika administrativy 1/1 0 0 0 1/1
Volitelný předmět 1 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 2 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 3 0 0 0 2 2
Volitelný předmět 4 0 0 0 0 0
Celkem: 33 33 33 33 132

Učební plán osmiletého studia

Předmět Ročník Celkem
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Český jazyk a literatura 5/1 5 5 4 4 4 4 5 36/1
Anglický jazyk 4/4 4/4 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 27/27
Německý/Francouzský jazyk 0/0 0/0 0/0 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 15/15
Latina/Deskriptivní geometrie 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2
Občanská výchova 2 1 1 1 0 0 0 0 5
Základy společenských věd 0 0 0 0 1 1 2 2 6
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 1 1 14
Matematika 5/1 5 5/1 4 4 4 3 3 33/2
Fyzika 2 2 2 2 3 2 3/1 2 18/1
Chemie 0 2 2 2 2 3/1 2 0 13/1
Biologie 2 2 2 2 2/1 2 2 2 16/1
Informatika a výpočetní technika 0 0 2/2 2/2 2/2 1/1 0 0 7/7
Estetická výchova 3 3 2 2 2/2 2/2 0 0 14/4
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 16/16
Právo 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Technika administrativy 0 0 0 0 1/1 0 0 0 1/1
Volitelný předmět 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Volitelný předmět 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem: 29 30 31 31 33 33 33 33 253

Volitelné a nepovinné předměty

Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace ve francouzském jazyce, Konverzace v německém jazyce, Společenskovědní seminář, Zeměpisný seminář, Matematický seminář, Dějepisný seminář, Biologický seminář, Chemický seminář, Seminář z výtvarné výchovy, Deskriptivní geometrie, Seminář z informatiky, Fyzikální seminář, Japonský jazyk

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 000 13:30
neděle - 2. říjen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl