\n"); echo("\n\n"); ?> Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli

Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

ProjektyProjekty

e-twinning

PROJEKT STUDENTŮ KVINTY V RÁMCI PROGRAMU ETWINNING

Počátkem dubna zahájila skupina francouzštinářů z kvinty spolupráci v rámci programu eTwinning se studenty z Lycée Francois Premier ve Fontainebleau ve Francii. Cílem společného projektu, nazvaného „Litomyšl a Fontainebleau - dva zámky ze seznamu památek UNESCO“, byl rozvoj jazykových kompetencí, informační gramotnosti a v neposlední řadě i navázání přátelských vztahů mezi oběma školami. Výsledek našeho snažení si můžete prohlédnout i vy na veřejně přístupných webových stránkách http://my.twinspace.etwinning.net/chateaux. Společně jsme tak získali spoustu informací o obou renesančních zámcích, něčemu se přiučili v práci s internetem, procvičili se ve francouzštině a v neposlední řadě navázali prozatím „mailová“ přátelství s francouzskými studenty. Věříme, že úspěšným ukončením projektu naše kontakty neskončí.

 

více   >>

 

MF DNES

Studenti čtou a píší noviny

Koncem minulého školního roku nabídla našim studentům spolupráci MF DNES. Projekt „Studenti čtou a píší noviny“ probíhá ve dvou rovinách. Jedna se týká pouze sexty, která je přihlášená do projektu a bude soustavně pracovat s tímto deníkem po dobu šesti týdnů od 15. října 2007. Až do 23. listopadu bude každý student této třídy dostávat vlastní výtisk a bude ho využívat v různých předmětech, hlavně v hodinách českého jazyka.

Druhou částí této spolupráce je vlastní tvorba publicistických textů studentů na tři zadaná témata MF DNES. Takto zpracované novinové články posíláme do redakce novin, kde z nich jsou vybírány ty nejlepší a průběžně otiskovány v celostátním i regionálním vydání novin. Této části se mohou zúčastnit všichni studenti středních škol.

 

Otištěné články našich studentů   >>

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 000 13:30
neděle - 2. říjen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl