\n"); echo("\n\n"); ?> Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli

Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Úspěšnost studiaÚspěšnost studia

Úspěšnost maturantů při přijímacím řízení na vysoké školy

Školní rok 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Třída 4. ročník oktáva 4. ročník oktáva 4. ročník oktáva 4. ročník oktáva
přihlášení na VŠ 30 25 33 24 32 26 31 29
přijati na VŠ 19 22 26 20 31 24 26 28
% úspěšnosti 63,3 88 78,8 83,3 96,9 92,3 83,9 96,6
přijati na obory VŠ technické 3 2 4 3 2 6 3 5
humanitní 11 14 14 8 16 8 9 12
přírodovědné 5 6 8 9 7 8 9 6
ekonomické 0 0 0 0 6 2 5 5
přijati na VOŠ 4 3 3 2 2 1 4 1
jiné studium *) 5 0 5 2 0 1 2 0
hlášení na ÚP 2 0 0 0 0 0 0 0

*) např. nultý ročník VŠ, jazykové školy apod.

Přehled prospěchu ve 2. pololetí školního roku 2006/07

třída počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl průměrný prospěch
prima 22 14 8 0 1,322
sekunda 30 16 14 0 1,604
tercie 32 11 21 0 1,711
kvarta 27 7 20 0 1,878
kvinta 25 4 21 0 1,885
sexta 31 11 20 0 1,700
septima 27 7 20 0 1,992
oktáva 29 7 22 0 1,854
1. ročník 30 10 20 0 1,660
2. ročník 30 8 22 0 1,695
3. ročník 30 7 23 0 1,943
4. ročník 32 4 28 0 2,098

Přehled prospěchu u maturitních zkoušek 2007

třída počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl průměrný prospěch
oktáva 29 18 11 0 1,612
4. ročník 32 12 20 0 1,898
stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 000 13:30
neděle - 2. říjen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl