Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Návštěva europoslance Ing. Oldřicha Vlasáka na litomyšlském gymnáziuNávštěva europoslance Ing. Oldřicha Vlasáka na litomyšlském gymnáziu

Dopolední část programu poslaneckého dne v Litomyšli zahájil pan poslanec na litomyšlském gymnázium svou přednáškou, která patřila studentům 3. a 4. ročníku.

V úvodu besedy Oldřich Vlasák popsal milníky 50 let historie budování společného evropského prostoru, vysvětlil fungování a význam Evropské rady, parlamentu a komise, objasnil zdroje financování a segmenty rozdělování evropského rozpočtu. Pozornost studentů udržela nejen přehledně zpracovaná prezentace, ale také vsuvky soutěžních otázek, jejichž správné odpovědi byly oceněny propagačními předměty s logem EPP-ED. Poté co sportovní čepice, házecí talíř, puzzle a modří plyšoví medvídci našly své výherce, začalo kolo otázek a odpovědí směřujících k evropskému tématu: Čím může Turecko obohatit Evropskou unii, jak probíhají jednání o přijetí měny Euro. Studenti se také zajímali o názory Oldřicha Vlasáka na umístění radaru amerického protiraketového systému na území naší republiky nebo na jadernou energetiku. V odpovědích Oldřich Vlasák podpíral své přesvědčení věcnou argumentací proč máme být spolehlivým partnerem při obraně hodnot demokracie, proč bezemisní výroba elektřiny z jádra bude hrát v energetickém mixu stále významnější roli pro zvyšování hospodářského růstu.

Po půldruhé hodině nakonec došlo i na známky za výkon; tou od studentů byl dlouhý potlesk, od europoslance pak nabídka paní ředitelce Mgr. Ivaně Hynkové k vybrání skupinky čtyř studentů s pedagogem pro připravovanou návštěvu evropských institucí ve Štrasburku 13. a 14. listopadu.

Poslanecký den pokračoval setkáním se starosty a místostarosty ODS Svitavska a Ústeckoorlicka. Pozvání na pracovní oběd přijali Michal Kortyš a Vladimír Novotný z Litomyšle, Josef Ošťádal z Moravské Třebové, Jaroslav Martinů z Poličky, Jaroslav Klodner ze Svitav, Richard Pešek z Ústí nad Orlicí, Miroslav Kučera a Ladislav Valtr z Chocně, Martin Košťál a Jan Kolomý z Lanškrouna, Martin Krejza z Vysokého Mýta, Petr Tomášek z Brandýsa nad Orlicí a Zdeněk Veselý z Oucmanic. Aktuálním a logicky hlavním tématem diskuse byla otázka rozpočtového určení daní. Oldřich Vlasák přítomné starosty seznámil s postojem Svazu měst a obcí, který v reakci na návrh ministra financí vypracoval v rámci meziresortního připomínkového řízení vlastní znění návrhu novely zákona. Svazový návrh posiluje postavení malých obcí, nikoli na úkor velkých měst a nastavuje dlouhodobé systémové změny. Dalšími diskutovanými tématy byly zkušenosti starostů s vytvářením komunálních koalic, vztahy s krajskou samosprávou, příprava projektů pro čerpání prostředků z regionálních operačních programů. Došlo i na vnitrostranické otázky jako např. posilování členské základny, o které se Oldřich Vlasák zajímal z pozice člena výkonné rady ODS. Shrnujícím závěrem přítomných starostů bylo konstatování užitečnosti takto neformálních setkání a příslib opětovného setkání k výměně zkušeností a námětů.

Poslední částí programu byla návštěva městského úřadu na pozvání starosty Michala Kortyše. Představitelé vedení města informovali europoslance o investičních záměrech k posílení cestovního ruchu, pro které chce město získat podporu z regionálních operačních programů. Oldřich Vlasák apeloval na kvalitní přípravu projektů, což bude hlavním hodnotícím kritériem pro získání evropských prostředků. Vyzval také k využití atraktivity Litomyšle pro získání pořadatelství některého z evropských setkání v době našeho předsednictví EU.

Jindřich Šafařík, 2. 10. 2007

 

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
pátek - 20. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl