Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Exkurze Moravský krasExkurze Moravský kras

9. dubna 2008 se uskutečnila exkurze do naší největší a nevýznamnější krasové oblasti České republiky. Studenti kvarty a biologického semináře navštívili některé významné lokality ChKO Moravský kras - Sloupsko-šošůvské jeskyně se svojí bohatou krápníkovou výzdobou a symbolem jeskyní - stalagmitem Svícen. Součástí prohlídky je i archeologická lokalita jeskyně Kůlna. Dalším cílem byla menší jeskyně Lidomorka a veřejnosti nepřístupná Holštejnská jeskyně,kde bylo jako každý rok „blátíčko“. Poslední jeskyní byla Ochozská, která je také veřejnosti uzavřena - zde jsme se neobešli bez baterek a holínek. Někteří účastníci skončili i s boulemi na čele.

Během přesunů bylo možno pozorovat povrchové krasové útvary - závrty, ponory, žleby,...

Celou exkurzí nás provázel pan Štefka, kterému moc děkujeme za cenné informace.

 

Mgr. Petra Jaklová

 

<<   zpět  -  Zájezdy a exkurze

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
čtvrtek - 19. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl