Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Literární exkurzeLiterární exkurze

V květnu vyrazily třídy septima a 3. ročník po stopách východočeských literátů. První zastavení bylo v Malých Svatoňovicích, kde se žáci v Muzeu bratří Čapků seznámili blíže se životem a tvorbou slavných bratrů. Součástí muzea je také malá galerie obrazů Josefa Čapka.

Druhým bodem programu byla návštěva Hronova, rodiště Aloise Jiráska. V Jiráskově domě se studenti dozvěděli mnoho o rodu spisovatele, méně informací získali v Jiráskově muzeu.

Jako nejzajímavější se ukázala návštěva třetího objektu, a sice obnovené židovské synagogy v Rychnově nad Kněžnou, jejíž součástí je pamětní síň. Paní průvodkyně velice poutavě a zasvěceně seznámila žáky s dějinami synagogy a s židovskými tradicemi. Studenti také slyšeli mnoho zajímavostí ze života Karla Poláčka a mohli si prohlédnout přehled celého Poláčkova díla.

 

Inka Píchalová

 

<<   zpět  -  Zájezdy a exkurze

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
čtvrtek - 19. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl