Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Exkurze po historickém jádru města PrahyExkurze po historickém jádru města Prahy

Ve středu 31. října vyjeli studenti druhého ročníku, několik třeťaček a sextánek litomyšlského gymnázia do Prahy, aby na vlastní kůži pocítili, jak rozsáhlé je historické jádro našeho hlavního města, aby se v tomto prostoru zorientovali a přímo v terénu si prohlédli významné objekty a památky, kterými se stará Praha jen hemží.

Příprava na vlastní procházku Prahou probíhala už cestou v autobuse. Vybraní druháci zde totiž formou referátu seznámili své spolužáky se zadanou problematikou - dějinami Prahy, stavebním vývojem Pražského hradu, vládou Karla IV. apod. Některá vystoupení se uskutečnila přímo v terénu - kupříkladu na nádvoří Klementina, před Karolinen či na Staroměstském „rynku“. Naprostá většina studentských příspěvků byla dobré obsahové i formální úrovně.

Asi v půl jedné odpoledne dorazila naše skupina do Královské zahrady na Pražském hradě. Zde nastala dlouho očekávaná „řízková pauza“, tedy asi hodinová přestávka na oběd a individuální procházku podzimní zahradou, korunovanou úchvatným Belvedérem.

Odpolední program představovala prohlídka ústředních prostor areálu Pražského hradu s profesionálním průvodcem. Ten nás se vyznačoval dosti avantgardním projevem, hovořil ale zajímavě a šťavnatě, studenty dokázal zaujmout.

Exkurze po Praze je vždy náročná, byla tedy i tentokrát. Studenti (i pedagogický doprovod) ji ale dobře zvládli, byli ukáznění a jevili sympatický zájem o problematiku.

 

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová

 

Exkurze po historickém jádru města Prahy - fotogalerie   >>

<<   zpět  -  Zájezdy a exkurze

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
pátek - 20. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl