Studenti čtou a píší noviny

Autor: Ivana PulgretováPublikováno: 6. ledna 2008Zobrazeno: 6555×Zařazení článku: Čj-L, aktuality, projekty
Studenti čtou a píší noviny
Studenti čtou a píší noviny

V pátek 23. listopadu dorazila do naší školy poslední zásilka třiceti výtisků MF DNES. Po šesti týdnech poměrně intenzivní práce s denním tiskem jsme rekapitulovali. Studenti denně četli MF DNES, diskutovali o jednotlivých článcích - jejich tématech, způsobu zpracování i kvalitě. Hodnotili i grafickou stránku novin a výběr fotografií. Společně jsme sledovali pronikání bulvárních zpráv a informací do tzv. seriózního tisku. Mnohokrát jsme se zabývali složitou problematikou novinářské etiky a uvědomovali si nedozírné možnosti médií, a to nejen v tom dobrém slova smyslu, ale také jako prostředku manipulace s veřejným míněním.

Studenti diskutovali (někdy velmi bouřlivě) o třech zadaných tématech, která byla určena ke zpracování a tvorbě vlastních publicistických textů. Nejvíce vyhraněné názory studentů se objevily u 1. tématu, které se týkalo umístění amerického radaru na našem území. Největší nesnáze jim způsobilo téma druhé, ve kterém měli za úkol zvážit, zda uzákonit eutanázii. 3. téma - pohled mladých lidí na naši politickou elitu - zpracovali mnohdy vyzrálejším způsobem, než jaký bychom očekávali od lidí ve věku 16 - 19 let. Během měsíce a půl otiskla MF DNES našim studentům 22 článku, z toho dva byly ohodnoceny jako jedny z nejlepších a jejich autorky obdržely knihu.

Celý projekt přinesl našim studentům, ale i nám - jejich učitelům - hodně radosti a poučení. Jde o velmi zdařilý a prospěšný nápad.

 


Koncem minulého školního roku nabídla našim studentům spolupráci MF DNES. Projekt „Studenti čtou a píší noviny“ probíhá ve dvou rovinách. Jedna se týká pouze sexty, která je přihlášená do projektu a bude soustavně pracovat s tímto deníkem po dobu šesti týdnů od 15. října 2007. Až do 23. listopadu bude každý student této třídy dostávat vlastní výtisk a bude ho využívat v různých předmětech, hlavně v hodinách českého jazyka.

Druhou částí této spolupráce je vlastní tvorba publicistických textů studentů na tři zadaná témata MF DNES. Takto zpracované novinové články posíláme do redakce novin, kde z nich jsou vybírány ty nejlepší a průběžně otiskovány v celostátním i regionálním vydání novin. Této části se mohou zúčastnit všichni studenti středních škol.

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum