Úspěšnost studia

Úspěšnost našich absolventů ve školním roce 2017/2018

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2017/2018

Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný prospěch
oktáva 14 15 0 1,828
4. ročník 14 17 1 1,750

Šest studentů našeho gymnázia také složilo nepovinnou zkoušku Matematika+.

Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy

  4.A 8.P
Hlásilo se na VŠ 32 29
Přijato 31 28
 úspěšnost 96,875 % 96,552 %
Humanitní obory 11 5
Přírodovědní obory 13 10
Technické obory 4 10
Ekonomické obory 3 2
VOŠ 0 1
Ostatní (jazykové kurzy, nultý ročník) 0 1
Pobyt v cizině, zaměstnání apod. 1 0

Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy

Typ vysoké školy 4.A 8.P
Filozofické fakulty 2 1
Právnické fakulty 1 0
Lékařské a farmaceutické fakulty 4 3
Přírodovědecké fakulty 8 7
Ekonomické fakulty 3 2
Pedagogické fakulty 5 2
Sportovní fakulty 1 0
Technické fakulty 4 10
Zemědělské a lesnické fakulty 0 0
Veterinární fakulty 0 0
Fakulty sociálních studií 2 1
Jiný typ (včetně VOŠ) 1 2

Úspěchy našich studentů

Přehled prospěchu žáků jednotlivých tříd v II. pololetí školního roku 2016/2017

Ročník Počet studentů Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl/neklasifikován Průměrný prospěch
prima 31 12 19 0 1,592
sekunda 29 8 21 0 1,679
tercie 25 8 17 0 1,546
kvarta 29 11 18 0 1,680
kvinta 22 7 13 2N 1,866
sexta 26 6 20 0 1,713
septima 30 5 25 0 2,010
oktáva 29 2 27 0 2,239
1. ročník 29 7 21 1 neprospěl 1,907
2. ročník 30 7 23 0 1,692
3. ročník 32 8 24 0 1,805
4. ročník 32 8 24 0 1,763

Počet zameškaných hodin za II. pololetí 2016/2017

Ročník Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka
prima 49
sekunda 44
tercie 38
kvarta 69
kvinta 62
sexta 66
septima 68
oktáva 39
1. ročník 51
2. ročník 54
3. ročník 56
4. ročník 24

Pochvaly a důtky udělené v roce 2016/2017

Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy Důtka třídního učitele Ředitelská důtka Napomenutí třídního učitele Chování žáka uspokojivé Podmíněné vyloučení ze studia Zaostávání v předmětech
128 24 2 2 8 0 1 43

Nejlepší studenti jednotlivých ročníků pro školní rok 2016/2017

Třída Návrh spolužáků Návrh třídního učitele Rozhodnutí pedagogické rady dne 26. 6. 2017
prima Tereza Kladivová Tereza Kladivová Tereza Kladivová
sekunda Vojtěch Juza Vojtěch Juza Vojtěch Juza
tercie Eliška Peňázová Klára Kopecká Klára Kopecká
kvarta Matěj Martiník Matěj Martiník Matěj Martiník
kvinta Adéla Pechancová Adéla Pechancová Adéla Pechancová
sexta Jan Fiala Jiří Šauer Jiří Šauer
septima Markéta Barcalová Markéta Barcalová Markéta Barcalová
1. ročník Karolína Kovářová Karolína Kovářová Karolína Kovářová
2. ročník Lukáš Novák Lukáš Novák Lukáš Novák
3. ročník Kateřina Macková Kateřina Macková Kateřina Macková
 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum