Úspěšnost studia

Úspěšnost našich absolventů ve školním roce 2015/2016

Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný prospěch
oktáva 16 13 0 1,681
4. ročník 17 13 0 1,617

Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy

  4.A 8.P
Hlásilo se na VŠ 30 27
Přijato 27 26
 úspěšnost 90,000 % 96,296 %
Humanitní obory 9 6
Přírodovědní obory 9 11
Technické obory 7 8
Ekonomické obory 2 1
VOŠ 1 0
Ostatní (jazykové kurzy, nultý ročník) 2 1
Žádná studia, pobyt v cizině apod. 0 2

Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy

Typ vysoké školy 4.A 8.P
Filozofické fakulty 4 0
Právnické fakulty 1 2
Lékařské a farmaceutické fakulty 2 4
Přírodovědecké fakulty 6 6
Ekonomické fakulty 3 1
Pedagogické a sportovní fakulty 3 5
Technické fakulty 6 8
Zemědělské a lesnické fakulty 0 0
Veterinární fakulty 0 0
Jiný typ 2 0

Úspěchy našich studentů

Přehled prospěchu žáků jednotlivých tříd v II. pololetí školního roku 2015/2016

Ročník Počet studentů Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl/neklasifikován Průměrný prospěch
prima 30 12 18 0 1,630
sekunda 26 12 14 0 1,530
tercie 29 10 18 N 1,661
kvarta 26 9 16 N 1,807
kvinta 26 5 21 0 1,896
sexta 31 8 22 N 1,818
septima 29 2 25 N 2,125
oktáva 29 6 23 0 1,906
1. ročník 30 6 24 0 1,759
2. ročník 32 11 19 2 1,569
3. ročník 32 5 27 0 1,790
4. ročník 30 5 25 0 1,843

Počet zameškaných hodin za II. pololetí 2015/2016

Ročník Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka
prima 49
sekunda 41
tercie 75
kvarta 58
kvinta 57
sexta 72
septima 73
oktáva 41
1. ročník 50
2. ročník 56
3. ročník 50
4. ročník 47

Pochvaly a důtky udělené v roce 2015/2016

Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy Důtka třídního učitele Ředitelská důtka Napomenutí třídního učitele Chování žáka uspokojivé
49 34 0 0 2 4

Nejlepší studenti jednotlivých ročníků pro školní rok 2015/2016

Třída Návrh spolužáků Návrh třídního učitele Rozhodnutí pedagogické rady dne 24. 6. 2016
prima Zuzana Pilařová Zuzana Pilařová Zuzana Pilařová
sekunda Eliška Peňázová Tereza Jaklová Eliška Peňázová
tercie Alžběta Jirečková Alžběta Jirečková Alžběta Jirečková
kvarta Matěj Simon Klára Radiven Klára Radiven
kvinta Magdalena Sadílková Magdalena Sadílková Magdalena Sadílková
sexta Štěpánka Kuchtová Daniel Dezort Daniel Dezort
septima Veronika Filipi Veronika Filipi Veronika Filipi
1. ročník Adéla Nazdravecká Adéla Nazdravecká Adéla Nazdravecká
2. ročník Matěj Makeš Matěj Makeš Matěj Makeš
3. ročník Jiří Večeře Jiří Večeře Jiří Večeře
 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum