Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Autor: Ivana HynkováPublikováno: 18. května 2021Zobrazeno: 1671×Zařazení článku: aktuality
Gymnázium Litomyšl
Gymnázium Litomyšl

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 19. 5. 2021 po 15 hod. na informační tabuli ve vestibulu školy a na webových stránkách pod registračními čísly uvedenými na pozvánce, kterou uchazeči obdrželi u přijímacích zkoušek.

Všechna rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečů ke studiu na naší škole si mohou vyzvednout zákonní zástupci uchazečů v kanceláři gymnázia:

• ve čtvrtek 20. května 2021 od 10:00 do 16:00 hodin,

• v pátek 21. května 2021 od 7:30 do 16:00 hodin,

• v pondělí 24. května 2021 od 7:30 do 16:00 hodin.

• Zápisový lístek lze odevzdat v kanceláři školy v době od 7.30 h do 14.30 h.

Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých uchazečů budou doručena prostřednictvím České pošty. Kladná rozhodnutí se neposílají.

Odevzdání zápisového lístku

Odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10  dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o  přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Zápisový lístek můžete odevzdat při převzetí rozhodnutí o přijetí.

Pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů je připraven formulář:

Žádost o vydání nového rozhodnutí – odvolání na této stránce.

Odvolání mohou podat uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů. Jelikož většina uchazečů dělá přijímací zkoušky na dvou školách, ale zápisový lístek mohou odevzdat jen na jednu z nich, je pravděpodobné, že i v letošním roce se celkové pořadí bude posunovat a na uvolněná místa bude možné přijmout uchazeče, kteří se umístili na 31. místě a níže.

Proto neváhejte a podejte výše uvedené odvolání nebo volejte na tato telefonní čísla:

739 572 174, 739 572 175, 723 526 900 - ředitelka školy, 728 871 242 - zástupkyně ředitelky.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do svého spisu, případně si činit výpisy či nechat si pořídit kopii spisu nebo jeho části. Termín pro nahlédnutí do spisu je 19. května 2021 od 14:00 do 15:00 hodin.

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum