Aktuality

Program e-Twinning

Program e-Twinning

Kvinta našeho gymnázia spolupracuje v rámci programu e-Twinning se studenty z Lycée Francois Premier ve Fontainebleau ve Francii. Cílem společného projektu, nazvaného „Litomyšl a Fontainebleau – dva zámky ze seznamu památek UNESCO“, je rozvoj jazykových kompetencí, informační gramotnosti a v neposlední řadě i navázání přátelských vztahů mezi oběma školami.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Výsledky přijímacích zkoušek jsou již k dispozici. Soubory ke stažení jsou přílohou této zprávy.

Přednáška o frankofonii

Přednáška o frankofonii

Ve čtvrtek 27. března navštívila naše gymnázium paní Corinne Veizy z Alliance Francaise z Pardubic. Pro studenty francouzštiny třetího ročníku, septimy a hlavně pro maturanty připravila zajímavou přednášku o frankofonii. Zároveň studenty seznámila s činností Alliance Francaise de Pardubice a pozvala nás na návštěvu do Pardubic, kde bychom se zúčastnili připraveného programu.

Písemné maturitní zkoušky

Písemné maturitní zkoušky

Ve středu 9. dubna 2008 se na našem gymnáziu konaly písemné maturitní zkoušky. Studenti 4. ročníku a oktávy se sešli (v plném počtu) v 7, 45 hodin dostatečně vyzbrojeni dobrou náladou, velkou zásobou invence a tvořivosti, Pravidly českého pravopisu a výživnou svačinou.

V 8 hodin paní ředitelka rozlepila obálku se čtyřmi tématy a studenti začali psát. Písemná část maturity proběhla v klidné a pohodové atmosféře a odpoledne si všichni oddechli, že mají za sebou alespoň první část své zkoušky dospělosti.

Studenti na Druhé ekotúře

Studenti na Druhé ekotúře

V úterý 8. dubna 2008 se skupina 16-ti studentů vypravila na „Druhou ekotúru“. Podobně jako loni zamířili na pomezí Svitavska a Českotřebovska a zaměřili se na poznávání nejrůznějšíxh organismů, zejména rostlin a ptáků, poznávání rozmanitých biotopů, z nichž některé jsou již chráněny jako přírodní rezervace, ale pomohli také vyčistit navštívené lokality od odpadků. Podrobnější zprávu z ekotúry si můžete stáhnout v příloze, zprávu a fotografie potom na stránkách Ekoškoly.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

Třídní schůzky s informacemi o prospěchu a chování za III. čtvrtletí školního roku 2007/2008 se konají ve čtvrtek 17.4.2008 od 16.00 hodin v kmenových třídách.

Oznámení

Oznámení

Přijímací zkoušky na Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli se budou konat dne 21. 4. 2008 v 8.00 hodin.

Zákonným zástupcům žáků, kteří nebudou vykonávat přijímací zkoušky, protože splnili podmínky pro přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek, bude v ředitelně školy předáno proti podpisu rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Setkání s prožívanou poezií

Setkání s prožívanou poezií

V úterý 25. března 2008 navštívil naše gymnázium Mirek Kovářík, obdivovatel básnické tvorby Václava Hraběte, neúnavný propagátor poezie, básník a recitátor. Ve dvou pořadech představil našim studentům poezii českých a amerických básníků.

MEZI NEBEM A ZEMÍ III

MEZI NEBEM A ZEMÍ III

Sochaři a sochařství Litomyšlska

Ve čtvrtek 6. března 2008 se na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli uskutečnila slavnostní vernisáž studentských prací vzniklých v rámci třetího, závěrečného, ročníku projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ. Po předchozích ročnících - zaměřených nejprve na zmapování malířské tradice i současnosti Litomyšlska, vloni na moderní architekturu tohoto regionu - bylo tématem letošní akce sochařství.

Úspěch našich studentů na Festivalu vědeckých a technických projektů dětí a mládeže v Pardubickém kraji

Úspěch našich studentů na Festivalu vědeckých a technických projektů dětí a mládeže v Pardubickém kraji

Tři studenti Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli se umístili na III. místě na Festivalu vědeckých a technických projektů dětí a mládeže v Pardubickém kraji.

Pardubický kraj uspořádal ve dnech 11. a 12. března 2008 pod patronací krajské radní Jany Smetanové poprvé v České republice soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a pro studenty škol středních s názvem Festival vědeckých a technických projektů dětí a mládeže v Pardubickém kraji. Festival byl vyvrcholením Programu na vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory, který byl zahájen v roce 2007. Odborná komise, složená ze zástupců firem, Univerzity Pardubice, ředitelů a učitelů středních škol, vybrala vítěze ve dvou kategoriích.

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum