Aktuality

Soutěž pro studenty gymnázia

Soutěž pro studenty gymnázia

Ve dnech 7.-10. 5. 2009 se uskuteční ve Stříbře mezinárodní přírodovědná soutěž „GLOBE Games“, které se zúčastní i tým našeho gymnázia.

Tato soutěž obnáší prezentaci na téma „Co nám teče za humny“. Bude se jednat o vodácké video-záběry z řeky Loučné, které budou podbarveny klavírní skladbou, kterou najdete na školním disku Student – s názvem „Ekosong“. Tuto skladbu je třeba doplnit českým a anglickým textem. Proto dne 2. 4. 2009 vypisujeme studentskou soutěž o nejlepší česko/anglický text na ekologické téma (měla by se v něm objevit i voda). Termín uzavírky soutěže je pondělí 20. 4. 2009.

Okresní kolo soutěže v programování

Okresní kolo soutěže v programování

Výborného úspěchu dosáhli naši studenti v okresním kole soutěže dětí a mládeže v programování. Všichni čtyři gymnazisti, kteří 27. března 2009 přijeli do Svitav řešit zadané algoritmické úlohy, totiž obsadili čelní příčky své kategorie. Zvítězil, stejně jako v loňském ročníku soutěže, Ondřej Klejch z oktávy, který za řešení dvou soutěžních úloh získal plný počet bodů. V těsném závěsu pak skončil jeho spolužák Jan Král, za nímž se jen s malým odstupem umístili septimáni Václav Mach a Josef Ludvíček. Všichni studenti si se zadanými problémy zdárně poradili, ačkoli k jejich řešení použili různé přístupy i programovací jazyky.

Přednáška o první pomoci

Přednáška o první pomoci

V úterý 31. 3. 2009 proběhla v aule školy přednáška na téma První pomoc, kterou vedl ředitel zdravotní záchranné služby Pardubického kraje MUDr. Marek Obrtel. Přednášku pojal velmi zajímavě a prakticky. Studentům septimy, kvinty a 3. ročníku nejprve zopakoval známá a mnohokrát uváděná fakta a poté tyto již zažité poznatky aktualizoval. Doslechli jsme se také o nových trendech v poskytování první pomoci(z roku 2006) a především svou přednášku doplnil praktickými ukázkami. Studenti si sami mohli vyzkoušet, jak postupovat při záchraně lidského života, a tak už nezbývá než věřit, že tyto důležité vědomosti a dovednosti budou v životě potřebovat co nejméně.

Studenti našeho gymnázia mezi oceněnými na Festivalu vědy a techniky v Pardubicích

Studenti našeho gymnázia mezi oceněnými na Festivalu vědy a techniky v Pardubicích

Ve dnech 24.-25. března 2009 proběhlo krajské kolo 2. ročníku Festivalu vědy a techniky. Po loňském mimořádném úspěchu našich studentů bylo zřejmé, že navázat na minulý rok bude výzvou pro nás všechny.

Matematický klokan 2009

Matematický klokan 2009

Ve čtvrtek 19. března 2009 proběhl již 15. ročník mezinárodní matematické soutěže KLOKAN. Z naší školy soutěžilo celkem 247 žáků, a to ve čtyřech kategoriích:
Benjamín – prima a sekunda,
Kadet - tercie a kvarta,
Junior - kvinta, sexta, 1.A a 2.A,
Student - septima, oktáva, 3.A a 4.A.

Krajské kolo konverzační soutěže v AJ

Krajské kolo konverzační soutěže v AJ

Ve středu 18. března a ve čtvrtek 19. března 2009 proběhla v Pardubicích krajská kola konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Michaela Večeřová (studentka kvarty a vítězka okresního kola) obsadila v krajském kole vynikající 2. místo. Aleš Hrabalík (student sexty, 2. místo v okresním kole) obsadil 4. místo ve vyrovnané soutěži.

Studentům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

V úterý 17. března 2009 proběhlo ve Svitavách okresní kolo Olympiády v českém jazyce.

Za naše gymnázium se soutěže zúčastnily studentky Michaela Večeřová (kvarta) a Michaela Nádvorníková (kvarta) - I. kategorie, ze školního kola pak do II. kategorie postoupily Magdaléna Nádvorníková (septima) a Jolana Krásná (3. ročník).

Studentkám děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme kvartánce Michaele Večeřové, která obsadila vynikající 2. místo a postupuje do krajského kola v Pardubicích.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Zájemci o studium na našem gymnáziu si mohou stáhnout tiskopis přihlášky ke studiu v sekci Dokumenty (Další dokumenty). Přihláška se podává řediteli střední školy do 15. 3. 2009.

Další informace najdete na stránkách MŠMT.

Celostátní kolo 50. ročníku fyzikální olympiády

Celostátní kolo 50. ročníku fyzikální olympiády

Jubilejní 50. ročník fyzikální olympiády se tentokrát konal v Praze, ve dnech 26. února až 1. března 2009. Tato akce měla kromě soutěžní odborné části také společenský charakter, neboť zahájení probíhalo na zámku v Liblici u Prahy za přítomnosti prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc., předsedy Akademie věd České republiky, a ministra školství Ondřeje Lišky. Soutěžící byli také v sobotu 28. 2. přijati u primátora hl. města Prahy MUDr. Pavla Béma.

Jazz ve školní aule

Jazz ve školní aule

Studenti 1. a 2. ročníku, kvinty a sexty oslavili v pondělí 2. března 2009 185. výročí narození Bedřicha Smetany hudbou. I když styl hudby neodpovídal oblíbenému stylu našeho nejslavnějšího rodáka, přesto jsme slyšeli dobrou muziku výborně zahranou. Živě hrané ukázky z vývoje jazzu od 50. let 20. století (s drobnými odbočkami k popu) nám zahráli Vojtěch Želinský (kytara), Jakub Hlobil (kytara) a Robert Švehla (bicí).

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum