Aktuality

Přednáška doc. Karla Bartáka

Přednáška doc. Karla Bartáka

Dne 12. 1. 2009 se na našem gymnáziu v rámci cyklu zvaných přednášek uskutečnilo setkání s doc. MUDr. Karlem Bartákem, CSc. - přednostou Ústavu tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a bývalým senátorem, který pohovořil na téma „Postavení českého Senátu v rámci legislativního procesu“. Studenti III. ročníku a septimy, kterým byla tato přednáška určena, kladli panu docentu Bartákovi otázky týkající se jeho práce v Senátu ČR i jeho působení na lékařské fakultě ve funkci děkana.

Maturitní ples 2009

Maturitní ples 2009

V pátek 9. 1. 2009 se ve Smetanově domě konal ples oktávy a 4. ročníku. Maturanti se uvedli zajímavými nástupy na parket a poté byli ošerpováni svými třídními. (Šerpy museli o půlnoci samozřejmě řádně zadupat do země, jinak by podle studentské pověry nezvládli maturitu).

K tanci hrála skupina MIX a také absolventi gymnázia ve skupině RUFUS. Ples se vydařil, všichni se dobře bavili.

Zpívání na schodech

Zpívání na schodech

Poslední školní den kalendářního roku 2008 se už po sedmnácté sešli všichni studenti a učitelé na schodech našeho gymnázia, aby si společně popřáli krásné Vánoce a šťastný nový rok. Vánoční vinšování začalo programem našich nejmladších studentů - primánů (zazpívali koledu Nesem vám noviny a píseň Rolničky, na housle hrály Bára Bobková a Jana Severová, na keyboard Iva Věnečková). Potom už se na „pódiu“ střídaly třídy vyššího gymnázia (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník) a znovu všem zazpívaly české i světové koledy, které už zazněly v zámeckém pivovaru na Adventních radovánkách (na housle hrály Rozálie Veselá, Simona Jindrová, na flétny Katka Šraitrová a Markéta Kostlánová, na keyboard Zuzana Rejmanová, Anežka Kopecká a Martina Půlkrábková, na bonga Karel Telecký). Ani tentokrát nechyběla společná koleda na závěr Den přeslavný.

Vánoční přání

Vánoční přání

Hezké prožití vánočních svátků a v novém roce 2009 hodně zdraví, štěstí, optimismu a elánu přeje všem studentům a kolegům vedení školy.

Studijní cesta do CERNu

Studijní cesta do CERNu

Ve dnech 5. 12. - 8. 12. jsme absolvovali spolu s pedagogy a studenty hradecké fyzikální fakulty studijní cestu do CERNu (Conseil Européen Recherche pour la Nucleaire). Cílem bylo si prohlédnout největší hadronový urychlovač částic na světě. LHC (Large Hadron Collider) je zařízení velkých rozměrů. Průměr jeho kruhové tunelu je 27 km a jeho umístěn pod zemí v hloubce od 50 do 175 metrů. Částice se urychlují až na 99,99 % rychlosti světla a to za velmi nízkých teplot – 270 oC. Vzhledem k nedávné kolizi, při které uniklo do tunelu ohromné množství chladících plynů, jsme nemohli vstoupit přímo do tunelu. Přesto jsme byli nadšeni, neboť jsme navštívili jeden ze čtyř detekčních uzlů Atlas a řídící středisko CERNu. Kromě toho jsme absolvovali zajímavou přednášku doc. Kluibera na téma vysokoteplotní supravodiče.

Úspěch našich studentů v soutěži Bobřík informatiky

Úspěch našich studentů v soutěži Bobřík informatiky

Ve středu 5. listopadu 2008 se konal 1. ročník soutěže „Bobřík informatiky“. Soutěž pořádaná katedrou informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích má za cíl prohloubit a formovat zájem mládeže o informační a komunikační technologie.

Naši školu v národním kole úspěšně reprezentovali studenti sexty, kteří soutěžili v kategorii Junior. Vynikajícího výsledku dosáhl Jan Košňar, který získal plný počet z celkových 240 bodů. Spolu s dalšími třemi soutěžícími ze Strakonic a Čakovic se tak dělí o 1. místo své kategorie.

Francouzské Vánoce

Francouzské Vánoce

Studenti francouzštiny z kvinty a sexty chtěli oslavit Vánoce „jako ve Francii“. Zaspívali si francouzské koledy a ochutnali typický francouzský vánoční zákusek Bûche de Noël.

Lyžařský kurz sekundy - informace pro rodiče

Lyžařský kurz sekundy - informace pro rodiče

4. - 9. 1. 2009, Čenkovice v Orlických horách.

Podrobné informace v příloze.

Zkouška odvahy

Zkouška odvahy

V pondělí 15. prosince 2008 v 15 hodin byla na našem gymnáziu slavnostně zahájena výstava Zkouška odvahy - příběhy nezletilých politických vězňů padesátých let. Jak v úvodním slově uvedl autor výstavy Ondřej Bratinka, výstava je věnována všem již zesnulým účastníkům zmíněných procesů a ostatním, kterým se nedostalo morálního ani hmotného zadostiučinění za zločiny, které na nich byly spáchány.

Adventní radovánky

Adventní radovánky

Ve čtvrtek 11. prosince 2008 se studenti našeho gymnázia věnovali adventním radovánkám.

Pozvání na tuto vánoční slavnost přijali rodiče, prarodiče, kamarádi a přátelé školy a spolu s námi strávili více než hodinu v zámeckém pivovaře. Zazněla zde řada lidových koled i vánočních písní. Došlo také na Hallelujah z filmu o slavném zlobru Shrekovi a neméně známou píseň Johna Lennona Merry Christmas. I letos jsme si na závěr všichni zazpívali Den přeslavný a jistě si každý přál, aby se vinšování této středověké písně splnilo:

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum