Aktuality

Advent - přednáška Mons. ThLic. Dominika Duky, OP

Advent - přednáška Mons. ThLic. Dominika Duky, OP

„Cesta ze tmy do světla...“

Touto metaforou lze vyjádřit obsah přednášky královéhradeckého biskupa Dominika Duky, kterou si v úterním dopoledni vyslechli studenti kvinty, sexty, I. a II. ročníku.

Biskup Duka hovořil o významu tohoto období, jímž začíná u křesťanů nový liturgický rok. Připomněl, že počátky slavení adventu se objevují již koncem 4. století v jižní Galii a Hispánii.

Internetová matematická olympiáda

Internetová matematická olympiáda

Dne 25. listopadu 2008 se tým studentů z oktávy - Sylva Jakoubková, Kristýna Obrtelová, Ondřej Klejch, Jan Král a Vojtěch Pekař - zúčastnil Internetové matematické olympiády pořádané Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Studenti ve škole řešili úlohy zadané prostřednictvím webových stránek organizátorů a vyřešené úlohy odesílali zpět. V konkurenci 38 gymnázií z celé České republiky, včetně matematických, obsadili krásné 5. místo. Blahopřejeme.

Čerti na našem gymnáziu

Čerti na našem gymnáziu

V pátek 5. prosince 2008 - jako každý rok - pořádali studenti posledních ročníků čertovské radovánky na gymnáziu, které proběhly v dopoledních hodinách. Čerti a Mikuláši procházeli školou za velkého řinčení řetězů a zvonků. Na tento den se velmi těšili hlavně žáci nižšího gymnázia a snášeli velmi statečně čertovské malovánky po svém obličeji.

Už nyní se těší studenti III. ročníku a septimy, že v příštím roce to čerti na škole opět rozbalí.

Pozvánka na Adventní radovánky

Pozvánka na Adventní radovánky

Studentky a studenti Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli si Vás dovolují pozvat na „Adventní radovánky“.

Zámecký pivovar, 11. prosince 2008 v 17.00 hodin.

Přednáška doc. Josefa Hynka

Přednáška doc. Josefa Hynka

Studenti oktávy a IV. ročníku se v úterý dne 2. 12. 2008 zúčastnili přednášky doc. RNDr. Josefa Hynka, M.B.A, Ph.D., rektora Univerzity Hradec Králové, na téma „Jakou zvolit nejlepší strategii při výběru vysoké školy“. Rektor univerzity ve své prezentaci seznámil studenty se systémem vysokoškolského vzdělávání, s faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru konkrétního oboru a vysoké školy, a poskytl studentům množství užitečných rad v souvislosti s podáváním přihlášek a přípravou na přijímací zkoušky.

Na závěr přednášky byli studenti odměněni za své dotazy malými dárky.

Návštěva v Alliance Française v Pardubicích

Návštěva v Alliance Française v Pardubicích

Skupina francouzštinářů sexty našeho gymnázia strávila ve středu 26. listopadu příjemné chvíle v Alliance Française v Pardubicích. Přivítala nás paní ředitelka Corinne Veisy, která nás provedla bohatě vybavenou knihovnou. Atmosféra blížících se svátků ovlivnila hlavní téma naší návštěvy - Les fêtes en France (svátky ve Francii). Vzájemně jsme si slibili, že v této spolupráci budeme rádi pokračovat.

Den židovské kultury

Den židovské kultury

24. 11. 2008 (při příležitosti 67. výročí prvního transportu do Terezína, a tedy počátku holocaustu českých Židů) se na naší škole uskutečnil mimořádný den, který byl věnovaný setkání studentů s židovskou kulturou, náboženstvím, historií i současností. V rámci tohoto dne, kterého se jako hosté zúčastnily i paní L. Chládková z Památníku Terezín a slečna M. Ludvíková z pražského Židovského muzea, proběhly prezentace studentských prací na výše uvedená dílčí témata - tedy prezentace projektu Pod hvězdou Davidovou (vedoucí L. M. Kesselgruberová). Vystoupení se velice vydařila, studentky si počínaly téměř profesionálně.

Přednáška JUDr. Dagmar Raupachové

Přednáška JUDr. Dagmar Raupachové

Dne 21. 11. měla na gymnáziu přednášku přední česká advokátka paní JUDr. Dagmar Raupachová, která je litomyšlskou rodačkou a absolventkou našeho gymnázia.

Paní Dagmar Raupachová seznámila studenty srozumitelnou a poutavou formou s aktuálními problémy trestního práva. Po bohaté diskuzi na konci její přednášky studenti odměnili její výkon dlouhým potleskem.

Oznámení

Oznámení

Ve dnech 19.-20. 11. 2008 se konaly na gymnáziu volby do Školské rady.

Za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Helena Žďárová a za zákonné zástupce žáků a zletilých studentů byl zvolen Ing. Robert Pikna.

Jejich volební období je tři roky.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli se bude konat 28. 11. 2008 od 8:00 do 17:00 hodin.

Přijďte si prohlédnout prostory školy a získat informace o studiu na gymnáziu.

Těšíme se na Vás!

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum