Předseda

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D. D - Vv

Další členové

Mgr. Miroslav Jireček D – Zsv

Základní informace

V rámci vyučovacího předmětu dějepis usilujeme o to, aby studenti obdrželi systematicky uspořádanou látku dějin lidstva, a to přirozeně chronologicky, dle příslušných ŠVP. Při výkladu je kladen důraz na pěstování kritického pohledu studentů na dílčí témata, také na to, aby spolu s věcnými historickými informacemi studenti přijímali také žádoucí hodnoty (humanismus, vlastenectví, odpovědnost za vlastní politické postoje apod.).

Další aktivity

Vedle vlastní výuky je v rámci předmětu Historický seminář věnována značná pozornost přípravě odborných historických prací, které se studenti učí psát i obhajovat. Tyto práce získávají ocenění i v celostátním měřítku (např. už pětkrát byla oceněna studentská práce Učenou společností Akademie věd České republiky).

Vědomosti získávané průběžně ve školních hodinách jsou utvrzovány i rozšiřovány cestou historických exkurzí (Praha, Olomouc, východočeská města, velké výstavy s historickou tematikou, archiv v Litomyšli, litomyšlské památky atd.) a historických soutěží (SOČ, dějepisná olympiáda atd.).

Věřím, že v tomto směru jsou naši absolventi dobře připraveni nejen pro studium historických oborů, ale také pro výkon svých občanských práv a povinností.

Ludmila Kesselgruberová

Marie Kašparová 6. v krajském kole dějepisné olympiády.

Studenti Gymnázia Aloise Jiráska Litomyšl se zúčastnili krajského kola Dějepisné olympiády

Číst více

Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR

7. místo v krajském kole Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR

Číst více

Úspěchy studentů v okresním kole dějepisné olympiády

Studenti gymnázia dosáhli vynikajících výsledků v okresním kole dějepisné olympiády

Číst více

Školní kolo dějepisné olympiády

Proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Nejlepší studenti postupují do okresního kola

Číst více

Neolit na vlastní kůži

Žáci primy navštívili lektorovaný zážitkový program „Neolit na vlastní kůži“ v Regionálním muzeu v Litomyšli

Číst více

Hurá do pravěku!

V pondělí 5. 6. se studenti naší kvinty – za laskavého doprovodu paní profesorky třídní a třídní dějepisářky – vypravili do údolí Křivolického potoka

Číst více