Předseda

Mgr. Aneta Stuchlá Čj - Fj

Další členové

Mgr. Lenka Veselíková Fj - Z

Základní informace

Francouzština se na našem gymnáziu vyučuje jako druhý cizí jazyk s tříhodinovou týdenní dotací. V čtyřleté formě studia se francouzský jazyk vyučuje ve všech ročnících, v osmileté formě studia se s výukou druhého cizího jazyka začíná od tercie. V posledních dvou ročnících před maturitou je studentům nabízen volitelný předmět Seminář z francouzského jazyka, který je zaměřen především na konverzaci a maturitní témata, a volí si jej zéjména zájemci o maturitní zkoušku.

Výukové materiály volíme podle aktuálních potřeb, v současné době používáme učebnice C´est parti! a výuku doplňujeme dalšími didaktickými pomůckami a materiály. Zájemci mohou využívat malou knihovnu adaptované četby francouzských autorů.

Spolupracujeme s pardubickou Alliance française, kam koncem školního roku vyjíždíme na exkurze, a jejichž lektoři, rodilí mluvčí, nám zpestřují výuku. Rovněž pořádáme výměnné pobyty s Lycée de la Borde Basse v nádherném jihofrancouzském Castres.

Další aktivity

Konverzační soutěž

V lednu každého školního roku pořádáme pro pokročilejší studenty konverzační soutěž ve francouzském jazyce. Vítězové školního kola mohou pokračovat v kole krajském a celostátním.

Charity day

Již tradičně se studenti francouzštiny zapojují do akcí charitativního dne. Sborovnu promění ve francouzskou kavárnu Café Paris, kde si návštěvníci mohou dopřát nejen výbornou kávu, ale i crepes a jiné francouzské speciality.