V rámci projektu Microsoft Partneři ve vzdělávání Vám nabízíme tyto druhy kurzů:

Nabídka akreditovaných DVPP kurzů

Díky spolupráci firmy Microsoft s Jednotou školských informatiků Vám můžeme v rámci projektu Microsoft Partneři ve vzdělávání nabídnout kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto kurzy je možné uznat jako výsledek zvyšování kvalifikace učitelů dle vyhlášky MŠMT 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Nabízené kurzy umožní pedagogům lépe a efektivněji využívat zejména moderní kancelářské aplikace systému Office 2010/2013 a operační systém Windows 8 ve své výuce i další školní agendě. Kurzy také připraví pedagogy na úspěšnou tvorbu digitálních učebních materiálů v rámci šablon projektu EU peníze školám. Jedná se o následující kurzy:

  • Microsoft Word 2010 – Využití textového editoru v pedagogické praxi
  • Microsoft Excel 2010 – Využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi
  • Microsoft PowerPoint 2010 – Profesionální prezentace v pedagogické praxi
  • Microsoft Word 2013 – Využití textového editoru v pedagogické praxi
  • Microsoft Excel 2013 – Využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi
  • Microsoft PowerPoint 2013 – Profesionální prezentace v praxi
  • Nové funkce v sadě Microsoft Office 2013 užitečné pro pedagogickou praxi
  • Microsoft OneNote 2013 – Poznámkový blok pro přípravu vyučovací hodiny
  • Windows 8 – praktické použití pro pedagogy

Organizace kurzů

Rozsah každého kurzu je 6–8 vyučovacích hodin (vyšší hodinová dotace umožňuje zpracování více praktických příkladů a možnost lepšího osvojení probíraného učiva posluchači), školení může probíhat v jednom dni nebo ve dvou odpoledních blocích. Obsah kurzů lze dle domluvy přizpůsobit konkrétní skupině posluchačů, jejich vstupním dovednostem a výstupním požadavkům.

Cena jednoho kurzu pro jednoho účastníka je 1 250 Kč. V ceně je zahrnuta příručka k dané aplikaci v tištěné formě a uznatelný certifikát o absolvování akreditovaného kurzu.

Školení mohou probíhat v plně vybavené počítačové učebně Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli nebo přímo v náležitě vybavené učebně Vaší školy. Druhá možnost je vhodná zejména tehdy, kdy potřebujete proškolit více pracovníků z vlastní školy.

Kromě výše uvedených kurzů je v případě zájmu možné zajistit i další akreditované DVPP kurzy, jejichž úplný přehled Vám zašleme na vyžádání.

Pokud máte zájem o některý z nabízených kurzů, kontaktujte prosím Ing. Jakuba Šmolíka na smolik@glit.cz. Termíny, časové dispozice i místo konání kurzu rádi domluvíme dle Vašich požadavků.

Nabídka bezplatných prezenčních seminářů

Aktuální přehled kurzů najdete na portálu ICSTIC.

Nabídka bezplatných online seminářů

Aktuální přehled kurzů najdete na portálu ICSTIC.

Způsob přihlášení na kurzy

Přihlášení na kurzy probíhá přes portál ICSTIC na stránce příslušného kurzu.

V případě potíží s přihlášením na kurzy nás prosím informujte.