Přijímací řízení

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli, na tomto místě najdete aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025.

Informace od MŠMT o podávání přihlášek naleznete na následujících odkazech přihlášky na střední školu a informace pro rodiče a žáky.

Naše gymnázium nabízí

  • osmiletý obor studia, název oboru – gymnázium, kód oboru 79-41-K/81
  • čtyřletý obor studia, název oboru – gymnázium, kód oboru 79-41-K/41

Pro školním rok 2024/2025 budeme přijímat do obou oborů vzdělávání 30 žáků.

 

Jak se stát naším studentem?

  • Navštivte naše dny otevřených dveří
  • 25. 11. 2022 od 9.00 do 16.00 hodin 
  • Připravte se na přijímací zkoušky, škola bude organizovat přípravné kurzy
  • Vyzkoušejte si přijímací zkoušky nanečisto
  • Termíny přijímacích zkoušek - viz soubor níže
  • Kritéria přijímacího řízení - viz soubor níže
  • Učební plán - zde
  • Příklady testů z českého jazyka a matematiky - Testová zadání k procvičování

 

Proč k nám jít studovat?

• stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický sbor

• možnost výběru z velké nabídky volitelných seminářů: matematický, fyzikální, chemický, biologický, zeměpisný, dějepisný hudební a výtvarné výchovy, základů společenských věd, z německého, anglického a francouzského jazyka, deskriptivní geometrie a výpočetní techniky

• výuka latiny a deskriptivní geometrie

• možnost složit během studia mezinárodní certifikáty z anglického jazyka

• zapojení do mezinárodních projektů, studijní výměnné pobyty v zahraničí

• konzultační hodiny v případě studijních problémů

• dobře připraveni studenti na maturitní zkoušku a vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy

• studenti se pravidelně umísťují na předních místech v Středoškolské odborné činnosti a Festivalu vědy a techniky, v oborových olympiádách

• školní psycholog

• odborné exkurze

• přednášky odborníků z praxe a akademické obce

• lyžařské a sportovní kurzy

• pravidelné pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí

• široká nabídka kroužků

Termíny přijímacích zkoušek Termíny přijímacích zkoušek 2024 2025.pdf Stáhnout
Výsledky přijímacího řízení - kvinta Výsledky přijímacího řízení - kvinta.pdf Stáhnout
Kritéria doplnění třídy (kvinta) víceletého gymnázia. kvinta 2023.PDF Stáhnout
Zápisový lístek Zápisový lístek.pdf Stáhnout
Výsledky 1. kola přijímacího řízení - osmileté studium Výsledky PZ - osmileté studium 2023.pdf Stáhnout
Výsledky 1. kola přijímacího řízení - čtyřleté studium Výsledky PZ - čtyřleté studium 2023.pdf Stáhnout
Vzor - odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 2023 vzor-odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 2023.doc Stáhnout
Kritéria příjímacího řízení pro osmileté studium 2023 Kritéria příjímacího řízení osmileté studium 2023.pdf Stáhnout
Kritéria příjímacího řízení pro čtyřleté studium 2023 Kritéria příjímacího řízení čtyřleté studium 2023.pdf Stáhnout
Přihláška ke studiu Prihlaska_SS_20212022_denni.pdf Stáhnout