Úspěšnost našich absolventů ve školním roce 2022/2023

 

Úspěšnost přijetí na vysoké školy

4.A  93 % (28 - 26 na VŠ, 1 VOŠ, 1 nestuduje)
Oktáva   96,5 % (28 - 27 na VŠ, 1 nestuduje)

 

Univerzita  Fakulta   8.P   4.A  celkem
MUNI filozofická - 1 1
právnická 1 1 2
sociálních studií - 3 3
lékařská - 1 1
farmaceutická 1 - 1
pedagogická 1 - 1
VŠCHT chemicko - inženýrská 1 - 1
chemicko - technologická 2 - 2
ČZU provozně ekonomická 1 - 1
UK tělesné výchovy a sportu 1 - 1
lékařská 3 1 4
humanitních studií - 1 1
farmaceutická 1 1 2
ČVUT elektrotechnická - 1 1
strojní 1 - 1
stavební - 1 1
UHK filozofická 1 1 2
pedagogická 1 - 1
UPOL přírodovědecká 4 2 6
pedagogická 1 - 1
právnická - 3 3
filozofická - 3 3
VŠE podnikohospodářská 1 - 1
národohospodářská - 1 1
mezinárodních vztahů - 1 1
informatiky a statistiky 1 - 1
financí a účetnictví 1 - 1
MENDELU zahrdnická - 1 1
regionální rozvoj a mezinárodní studia 1 - 1
UPCE chemicko-technologická - 1 1
filozofická 1 1 2
UO vojenský leadership 1 - 1
VENUTI hygieny a ekologie 1 - 1
Akademie Michael filmová tvorba - 1 1
VOŠ sociální - 1 1

 

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2021/2022

Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný prospěch
oktáva 12 16 0 1,779
4. ročník 15 12 0 1,705

 

Přehled prospěchu žáků jednotlivých tříd v II. pololetí školního roku 2022/2023

Ročník Počet studentů Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikován Průměrný prospěch
prima 32 20 12 0 0 1,353
sekunda 31 19 12 0 0 1,460
tercie 29 18 11 0 0 1,363
kvarta 30 24 6 0 0 1,267
kvinta 30 9 21 0 0 1,799
sexta 27 10 17 0 0 1,658
septima 29 9 19 1 0 1,830
oktáva 28 4 24 0 0 1,844
1. ročník 29 11 18 0 0 1,569
2. ročník 31 24 5 0 0 1,370
3. ročník 29 8 21 0 0 1,753
4. ročník 28 6 22 0 0 1,838

 

Počet zameškaných hodin za II. pololetí 2022/2023

Ročník Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka
prima 55
sekunda 54
tercie 50
kvarta 64
kvinta 53
sexta 36
septima 65
oktáva 31
1. ročník 47
2. ročník 55
3. ročník 70
4. ročník 36

 

Pochvaly a důtky udělené v roce 2022/2023

Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy Důtka třídního učitele Ředitelská důtka Napomenutí třídního učitele Chování žáka neuspokojivé Podmíněné vyloučení ze studia Zaostávání v předmětech
71 35 2 5 4 0 0 25