Název a druh školy

 • Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
 • střední škola

Sídlo školy

 • Litomyšl, T. G. Masaryka 590, 570 01

IČO, IZO, resortní identifikátor

 • 62 032 348, 000 401 021, 600 012 701

Právní forma

 • příspěvková organizace řízená krajem

Zřizovací listina

 • Č.j.: KH 5574.3/2003/OŠMS ze dne 17. 4. 2003

Číslo bankovního účtu

 • 27-1104930207/0100

Název, sídlo, IČO zřizovatele

 • Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO 70 892 822

Studijní obory

 • 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)
 • 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Adresa pro dálkový přístup

 • glit@glit.cz

Datová schránka školy

 • cdi5mgc

Mobilní telefonní kontakty

 • 739572175

 

Partneři školy