Předseda

Mgr. Petr Hanus Z - Tv

Další členové

Mgr. Lenka Veselíková Fj - Z

Základní informace

Naše cíle: Získávat studenty pro studium přírodovědných předmětů a dobře je připravit pro úspěšné absolvování přijímacích zkoušek na různé typy VŠ. Naučit je využívat znalostí z oboru, umět si poradit a orientovat se v dnešním multikulturním světě, a to z pohledu fyzickogeografického, sociálního, ekonomického i regionálního, a aplikovat svoje zkušenosti, dovednosti i vědomosti do běžného života.

Naše další aktivity

  1. Každoročně zařazujeme pro jednotlivé ročníky jednodenní exkurze po ČR. Ve spolupráci s jinými předměty volíme různé destinace a zajímavá místa (např. s biologií – Moravský kras, s fyzikou – planetárium v Hradci Králové a elektrárna Hučák v HK, Dlouhé stráně, Muzeum Škoda v Mladé Boleslavi atd.).
  2. Pro žáky, kvarty, třetích ročníků a septimy se snažíme zorganizovat vícedenní exkurzi po oblastech českých (např. České Švýcarsko, Pálava, Adršpašsko-teplické skály).
  3. Pro zájemce každoročně nabízíme nebo zprostředkováváme 1-2 dvoudenní exkurze do nedalekého zahraničí (např. Osvětim, Budapešť, Norimberk) a jednu vícedenní do vzdálenějších míst (např. rafting ve Slovinsku, zájezd do CERNu a do Alp ve Švýcarsku, Anglie, Banát).
  4. Olympiády - studenti školy mají možnost se účastnit olympiád. Získání diplomu úspěšného řešitele v krajském kole může napomoci k přijetí na VŠ.
  5. SOČ - je jednou z dalších soutěží, které se mohou naši studenti zúčastnit. V roce 2016 jsme zaznamenali 4. místo na celorepublikové úrovni v našem oboru.
  6. Přírodovědný klokan - každým rokem se účastníme této soutěže. V Pardubickém kraji naši studenti obsadili v některých kategoriích nejvyšší příčky.
  7. Každoročně organizujeme besedy a přednášky, dlouhodobě spolupracujeme s manželi Motani (Namibie, Chile, Mexiko, Thajsko ad.) a s Tomášem Kubešem (Balkán, Střední Asie, Rusko, Kongo).

Konzultační hodiny

Individuální konzultace jsou možné po předchozí dohodě s vyučujícimi.

Česká republika 2015 ceska-republika-2015.pdf Stáhnout
Evropa 2015 evropa-2015.pdf Stáhnout
Obecný zeměpis I. Příroda obecny-zemepis-1-priroda-2015.pdf Stáhnout
Obecný zeměpis 2015 Společnost obecny-zemepis-2015-spolecnost.pdf Stáhnout
Svět 2015 svet-2015.pdf Stáhnout
Úvod do geografie uvod-do-geografie-2015.pdf Stáhnout