Předmětová komise anglického jazyka

Základní informace

Angličtina jakožto hlavní dorozumívací prostředek na celém světě a zároveň nezpochybnitelně i univerzální jazyk vědy je základem pro další profesní i osobní růst každého studenta.

Naším cílem tedy především je naučit studenty plynule používat anglický jazyk ve všech jeho podobách – ústní i písemné. Naše výuka probíhá s co nejmenším použitím mateřského jazyka studentů, komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem je tedy v angličtině. Naše učební materiály neobsahují češtinu mnohdy vůbec. Výuka se kromě jazykových cílů soustředí i na znalosti reálií anglicky mluvících zemí.

V nižších ročnících je důraz kladen především na schopnosti domluvit se v praktických situacích, ve vyšších by studenti měli být schopni reagovat spontánně a gramaticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných situacích. Znalosti studentů posledních ročníků odpovídají úrovni Upper-Intermediate, tedy B2. Studenti jsou tak zároveň připraveni na státní maturitní zkoušku, která  současné době odpovídá úrovni B1.

Výuka probíhá v jazykových učebnách podle učebnic Project 2-4 a Headway Pre-Intermediate, Intermediate a Upper–Intermediate. Jako doplňkový materiál se podle potřeby využívají počítačové programy, videoprogramy a časopisy Gate a Bridge. Zájemci využívají i malou knihovnu s knihami anglicky píšících autorů v originále.

Naše další aktivity

Konverzační soutěže

Na konci listopadu či začátku prosince každoročně probíhá školní kolo v konverzačních soutěžích v anglickém jazyce ve dvou kategoriích, pro mladší i starší studenty. Vítězové školního kola nás pak většinou úspěšně reprezentují v okresním, krajském i v celostátním kole.

Rodilá mluvčí

Podařilo se nám, stejně jako dalším 29 školám v České republice, získat díky Fulbrightově nadaci rodilou mluvčí jako asistentku výuky do hodin anglického jazyka. Program českým středoškolským studentům a pedagogům umožňuje získat roční pracovní i osobní zkušenost s rodilým mluvčím z USA a mladí Američané se seznámí s běžným životem a kulturou v České republice.

Naše asistentka se jmenuje Kelsey Gerbec, a ačkoliv je velmi mladá, už má bohaté zkušenosti, které nasbírala mimo jiné i během svých pobytů ve školách v Peru a Rwandě. Kelsey bude asistovat ve výuce anglického jazyka ve většině tříd po celý školní rok 2017/2018 a zároveň se všichni studenti naší školy mohou s Kelsey pravidelně potkávat i nad rámec vyučování v odpoledním kroužku - „English Club“ (pro studenty nižšího gymnázia – v úterý, pravděpodobně od 14 hod., pro studenty vyššího gymnázia - ve středu od 16 hopd.).

English Club je zdarma a kromě konverzace v anglickém jazyce se mohou účastníci těšit například na ukázku tvorby vlogu, prezentací apod, mladší pak ocení zejména pohybové aktivity a jazykové hry

Studentské výměnné pobyty

Naše škola má jako první střední škola v České republice zahraniční spolupráci se střední školou Jhong Jheng Municipal High School v tchajwanském Kaohsiungu. Tato spolupráce trvá již deset let. Na Tchaiwan vycestovalo z naší školy 22 studentů.

Zahraniční exkurze

Podle zájmu žáků komise anglického jazyka organizuje zájezdy do Velké Británie.

Divadelní přestavení

Kromě zahraničních výjezdů se studenti mohou s mluveným anglickým jazykem setkat i během zájezdních divadelních představení, které každoročně představují nejzásadnější díla britské a americké literatury a která s našimi studenty rádi navštěvujeme.

Divadlo v angličtině si pak studenti mohou vyzkoušet nejen z pozice diváků, ale též z pozice herců, protože už 10. rokem funguje oblíbený Drama Club, který každou sezónu nastuduje zkrácené divadelní představení pro spolužáky, rodiče i přátele školy.

Charity Day

Velmi vydařenou akcí, pořádanou komisí anglického jazyka, je též Charity Day, jehož cílem je po vzoru anglických a amerických škol vydělat peníze pro charitativní účely. Celá škola se během jedné adventní soboty jako kouzlem čarovného proutku promění v místo plné příjemných a útulných kaváren, praktických dílen, kde si návštěvníci mohou vyrobit adventní dekorace, zároveň vyzkoušet pár fyzikálních pokusů, zajít do kina či nakoupit drobné výrobky na našem adventním trhu. Výtěžek je každoročně věnován lidem v našem okolí, kteří to v danou chvíli potřebují.

Mezinárodní jazykové zkoušky

Ve spolupráci s jazykovou školou Evropské vzdělávací centrum, s.r.o., každoročně umožňujeme studentům skládat nejrozšířenější mezinárodně uznávané jazykové zkoušky úrovně FCE i CAE. Tyto certifikáty jsou široce uznávány v obchodní sféře a průmyslu, jsou vhodné např. pro zaměstnance v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, cateringu apod. Rovněž ji lze uplatnit na univerzitách a dalších institucích.

Konzultační hodiny

Možnost konzultací s jednotlivými vyučujícími dle dohody.

Poslední články

Zlato z okresní olympiády v anglickém jazyce

Zlato z okresní olympiády v anglickém jazyce

Dne 27. února 2018 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce v Jevíčku. Naši školu v kategorii pro studenty vyšších gymnázií úspěšně reprezentovali 2 studenti, a to Illia Palii ze 2.A a septimán Matěj Simon. Illia obsadil 1. místo a bude naši školu reprezentovat v krajském kole.

Sen noci svatojánské na gymnáziu

Sen noci svatojánské na gymnáziu

Studenti anglického dramatického kroužku znovu přivedli na scénu postavy Shakespearovy hry plné kouzel, víl a elfů. Poprvé se tak stalo přesně před deseti lety, kdy jsme se pokusili nazkoušet tuto divadelní hru v angličtině a s překvapením jsme zjistili, že to studenti hravě zvládnou a ještě si u toho užijí spoustu zábavy. Od té doby prošlo divadelním kroužkem mnoho nadšenců, kteří v sobě objevili herecký talent a zjistili, že jsou schopni nastudovat a zahrát svou roli v angličtině.

Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce

Blahopřejeme Elišce Peňázové a Adamu Horáčkovi z kvarty k úpěšné účasti v krajském kole olympiády v anglickém jazyce. 8. 3. 2018 se v Pardubicích konalo krajské kolo olympiády v angličtině. V kategorii II.B se Adam Horáček, vítěz předchozího okresního kola, umístil na čtvrtém místě. Eliška Peňázová se v kategorii II.C umístila na druhém místě a postupuje jako náhradník do ústředního kola, které se bude konat na konci května v Praze. Zkouška se skládala ze tří částí – poslechu, gramatického a lexikálního testu a ústní části, tedy rozhovoru s porotou na dané téma.

Další články

 • Fullbrighter na gymnáziu! (Eva Novotná, 14. září 2017)
 • Soutěže v anglickém jazyce na naší škole (Blanka Gregarová, 29. března 2017)
 • Nabídka jazykových kurzů pro žáky gymnázia (Ivana Hynková, 19. září 2016)
 • Konverzační soutěže v anglickém jazyce (Miloslava Dosedělová, 15. března 2016)
 • Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro vyšší gymnázium (Blanka Gregarová, 8. března 2016)
 • Program shadowing (Blanka Gregarová, 8. března 2016)
 • Pozvánka na divadelní představení Zkrocení zlé ženy (Helena Žďárová, 4. října 2015)
 •  
   
   
  Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
  Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum