Předmětová komise biologie a chemie

#prsakoule

#prsakoule

V úterý 19. dubna se naše třída lehce rozpačitě dostavila k přednášce pořádané organizací Loono. Naši nejistotu způsobil především název přednášky #prsakoule, ale brzy jsme zjistili, že obavy nebyly na místě.

Chemická olympiáda kat. B

Chemická olympiáda kat. B

V sobotu 16. dubna se vydali dobývat chemický Olymp tři pánové ze septimy. A jejich odvaha zaslouží uznání. Síly v kategorii zkušených chemiku porovnávali Vojtěch Juza, Matyáš Novotný a Štěpán Dostál (všichni septima). V tomto roce byla tato kategorie nebývale silně obsazena, a konkurence byla tedy vysoká.

Pánové, vy jste kuřáci!?

Pánové, vy jste kuřáci!?

Na začátku dubna 2022 v naší laboratoři proběhlo praktické kolo nejvyšší kategorie chemické olympiády. Úspěšně se jej zúčastnila skupina ostřílených přírodovědně orientovaných matadorů ze septimy. Pánové Dostál, Juza, Novotný a Šilar se pokusili o analýzu rhodanidových aniontů ze svých slin. Proč právě z nich? Do slin se rhodanidy dostávají jako metabolické produkty řady biotranformačních reakcí těla, přičemž jejich vyšší koncentrace se dává do souvislosti především s expozicí daného jedince tabákovému dýmu. Obecně známe koncentraci těchto iontů u nekuřáků. U kuřáků (včetně pasivních) bývá 6x-12x vyšší! Na druhé straně se nejedná o důkaz jednoznačný, koncentraci rhodanidů ve slinách zvyšuje i konzumace některých potravin (mandle, řeřicha, pivo).

Naši chemici v Poličce

Naši chemici v Poličce

8. 3. 2022 se na poličském gymnáziu konalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Z naší školy bylo pozváno netradičně šest účastníků. Situace v covidové době chemii neprospěla. Hodně dětí má velký strach pracovat v laboratoři a také učivo probírané distanční formou nese patně své následky…

Chemická olympiáda kategorie C ve znamení titrace

Chemická olympiáda kategorie C ve znamení titrace

Letošní ročník byl opět ve znamení „titrace“. Mladí chemičtí nadšenci strávili celé úterní dopoledne v chemické laboratoři. Zde navažovali, odměřovali, ředili, počítali, titrovali, …

Chemická olympiáda kat.D

Chemická olympiáda kat.D

Tvorba blankytné sraženiny, filtrace za sníženého tlaku a ověření vlastností oxidu uhličitého byly klíčovými tématy letošního školního kola CHO kat. D. To se konalo 18. února 2022 v laboratoři našeho gymnázia. Zúčastnili se ho 4 žáci kvarty a 2 z tercie. Covidové období se promítlo i do neustále se měnící skladby soutěžících. Mimořádná doba žádá mimořádná opatření, a proto nebylo možné žáky nechat pracovat pohromadě. Terciáni si rozbili své ležení v kabinetu chemie a případný výklad sledovali ode dveří. Olympiáda byla tentokrát nejnáročnější pro technický a odborný personál, který byl totálně uštván již v první půlhodině laborování.

Projekt IKAP II

Projekt IKAP II

(Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II)

Naše škola se v lednu 2021 zapojila do tříletého projektu, jehož cílem je motivovat žáky základních škol k zájmu o technické a přírodovědné obory.

7 kroků k ekologii

7 kroků k ekologii

Déle než rok bojujeme s pandemií. Problémy klimatu šly stranou. Stále tu však jsou a musíme k nim vrátit naší pozorností... a to hned!

Pilná práce ovoce přináší aneb Slavnostní předávání cen autorům vítězných projektů soutěže AMAVET

Pilná práce ovoce přináší aneb Slavnostní předávání cen autorům vítězných projektů soutěže AMAVET

Ve čtvrtek 10. června 2021 proběhlo v moderních prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice předávání cen autorům nejúspěšnějších projektů Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež Pardubického kraje. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili tito studenti:

I chemický potěr zabodoval!!!

I chemický potěr zabodoval!!!

Na přelomu března a dubna proběhlo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Naši školu zastupovala heterogenní skupina žáků. Kategorie D je primárně určena pro žáky osmých a devátých tříd. Tento rok se okresního kola účastnili studenti sekundy a to velmi úspěšně. Zazářili Helenka Nimshausová a Eda Horák, který i mezi straší konkurencí získal diplom úspěšného řešitele. Na bednu se probojovala děvčata z kvarty. Jmenovitě: Lída Saksunová (2. místo) a Káťa Karlíková (3. místo).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > 15
 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum