Předmětová komise dějepisu

Základní informace

V rámci vyučovacího předmětu dějepis usilujeme o to, aby studenti obdrželi systematicky uspořádanou látku dějin lidstva, a to přirozeně chronologicky, dle příslušných ŠVP. Při výkladu je kladen důraz na pěstování kritického pohledu studentů na dílčí témata, také na to, aby spolu s věcnými historickými informacemi studenti přijímali také žádoucí hodnoty (humanismus, vlastenectví, odpovědnost za vlastní politické postoje apod.).

Další aktivity

Vedle vlastní výuky je v rámci předmětu Historický seminář věnována značná pozornost přípravě odborných historických prací, které se studenti učí psát i obhajovat. Tyto práce získávají ocenění i v celostátním měřítku (např. už pětkrát byla oceněna studentská práce Učenou společností Akademie věd České republiky).

Vědomosti získávané průběžně ve školních hodinách jsou utvrzovány i rozšiřovány cestou historických exkurzí (Praha, Olomouc, východočeská města, velké výstavy s historickou tematikou, archiv v Litomyšli, litomyšlské památky atd.) a historických soutěží (SOČ, dějepisná olympiáda atd.).

Věřím, že v tomto směru jsou naši absolventi dobře připraveni nejen pro studium historických oborů, ale také pro výkon svých občanských práv a povinností.

Ludmila Kesselgruberová

Poslední články

Praha – babka měst

Praha – babka měst

Pod tímto titulem se skrývá realizovaná exkurze studentů 6.P do hlavního města Prahy. Uskutečnila se za teploučké středy 15. června. Cesta veřejnými dopravními prostředky proběhla kupodivu hladce, takže jsme absolvovali dlouhou pěší cestu z Hlavního nádraží na Pražský hrad. V jejím průběhu proslovovali studenti připravované referáty k jednotlivým památkám, které jsme potkávali.

Humanitní soutěže

Humanitní soutěže

Naši studenti se v minulých dnech zúčastnili několika humanitních soutěží. Vojtěch Juza a Matyáš Juza nás reprezentovali na celonárodním kole filosofické olympiády, kterou pořádala Univerzita Hradec Králové. Vojta nakonec obsadil skvělé 5. místo z celkového počtu 300 žáků z 22 středních škol z celé republiky. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

30 let po sametu

30 let po sametu

Výročí, jako je třicet let od pádu totalitní komunistické ideologie v Československu, si žádá nějakou zvláštní připomínku. Na našem gymnáziu dostala podobu celého projektového dne, kterým se stal čtvrtek 14. listopadu 2019.

Další články

 • Naši sočkaři (Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D., 22. června 2018)
 • Výlet do středověku - historická exkurze 2.P (Marie Burešová, 22. června 2018)
 • Tereza Pulgretová oceněná Učenou společností Akademie věd ČR (Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D., 20. května 2018)
 • Prvorepubliková šarže v kvartě (Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D., 5. února 2018)
 • Podzimní Podunají (Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D., 18. září 2017)
 • Cena Učené společnosti Akademie věd ČR (Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D., 25. května 2017)
 • Několik tváří Polska (Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D., 19. září 2016)
 •  
   
   
  Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
  Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum